Історія кафедри

Кафедра енергетики створена в липні 2000 року. Потреба у створенні такої кафедри була обумовлена відкриттям в університеті спеціальності “Енергетика сільськогосподарського виробництва”.Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Медиковський Микола Олександрович, а з січня 2002 року її очолив – кандидат технічних наук, доцент Боярчук Віталій Мефодійович.

З 2003 року при кафедрі функціонує аспірантура, науковим керівником аспірантів є Боярчук Віталій Мефодійович. Першими здобувачами з підготовки кандидатських дисертацій стали Михалюк М.А. та Лоза О.Б. В 2005 році до аспірантури були зараховані перші аспіранти Кригуль Р.Є. і Татомир А.В., а в 2006 – Сидорчук Л.Л.

В 2003р. к.т.н., доцентом Марущаком Я.Ю. була успішно захищена дисертація на здобут тя наукового ступеня доктора технічних наук.

В 2008 році успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук – Михалюк М.А. і Сидорчук Л.Л. а в 2009 Татомир А.В. На цей час кафедра забезпечувала викладання 27 дисциплін для студентів спеціальностей: “Енергетика сільськогосподарського виробництва”;“Механізація с.г.”; “Промислове та цивільне будівництво”.

В 2007 році на базі кафедри енергетики утворено нову кафедру – "Електротехнічні системи", яку очолив к.т.н., професор Сиротюк В.М.

Склад кафедри


Коробка С.В. - асистент

Чабан Андрій Васильович - професор, д.т.н. доцент

Панюра Ярослав Йосипович - Кт.н. старший викладач (сумісник)


Науково-дослідна робота

-    у 2005 році створено німецько-український консорціум "Поновлювальна енергетика ЛДАУ-Аврора Віндповер";

-    у 2005 році створено навчально-наукову лабораторію відновлюваної енергетики, в якій інстальована система комплексного використання відновлюваних джерел енергії у складі теплопомпової, вітроелектричної, сонячної фотоелектричної та сонячної теплової установок;

-    у 2009 році започатковано проведення міжнародної науково-практичної конференції "Ресурсозбереження та використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрямок розвитку АПК";

-    науковим спрямуванням кафедри енергетики є розробка теоретичних засад та засобів відновлюваної енергетики та енергозбереження.

Навчальний процес

Кафедра енергетики забезпечує викладання 17 дисциплін для студентів різних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- Теплотехніка і використання теплоти;

- Теплоенергетичні установки та теплопостачання АПК;

- Теплопостачання і вентиляція;

- Газоводопостачання АПК;

- Нетрадиційні й поновлювані джерела енергії;

- Енергозбереження та використання поновлюваних джерел енергії;

- Контрольно-вимірювальні прилади;

- Енергоощадні технології в будівництві;

- Альтернативні джерела енергії;

- Гідравліка і сільськогосподарське водопостачання;

- Гідравліка і водопостачання;

- Гідропривод с.-г. техніки;

- Гідромашини і гідропривод;

- Гідропривод обладнання переробних підприємств;

- Технічна механіка рідин і газів;

- Проектування систем енергопостачання;

- Енергопостачання АПК.

Для забезпечення належної якісної інженерної підготовки фахівців (енергетиків, механіків та будівельників) на кафедрі діє шість спеціалізованих лабораторій (нетрадиційних відновлювальних джерел енергії, контрольно-вимірювальних приладів, теплоенергетичних установок та теплопостачання АПК, теплотехніки та використання теплоти, гідравліки та с.г. водопостачання, гідроприводів с.-г. техніки), які оснащені сучасними лабораторними установками та обладнанням, а також комп’ютерний клас із локальною мережею.


Контакти

Тел каф.  (032)-224-29-58.