Історія кафедри

Кафедра філософії сприяє якісній підготовці студентів аграрно-промислового комплексу починаючи з 1964 р. З дня заснування й протягом різних років кафедру очолювали: доценти A.M. Гузій (1964–1967 рр), А.В. Борзенко (1967–1973 рр.), Л.П. Коваль (1973–1985 рр.) і B.I. Семчишин (1985–1990 рр.). З 1990 р. кафедрою завідує доцент Р.А. Наконечний.

Протягом більш ніж півстолітнього періоду на кафедрі працювали доценти Б.І. Тарельник, М.Ф. Сінчалов, З.Е. Скринник, І.І. Йовчик, Л.А. Пинда, М.В. Адамчук, В.В. Юкіш, старші викладачі Г.О. Левінський, М.І. Браташ, Л.Б. Котова, О.П. Мендусь, асистент О.О. Терещенко.

У 1978 р. з кафедри філософії було виділено окрему структурну одиницю – кафедру політології, першим завідувачем якої став доцент С.І. Моков. На цій кафедрі працювали доценти І.М. Мірошниченко, Н.М. Бобкова, асистенти В.М. Жеребілова, М.В. Чорній, Ю.Ю. Сливка, Т.В. Тарадкевич, О.П. Петрушенко. Впродовж 1985–1994 рр. завідувачем кафедри політології був доцент Б.П. Крачковський. Викладачі кафедри видали низку монографій, брошур, десятки наукових статей, брали активну участь у громадсько-політичній роботі навчального закладу і поза його межами. У 1994 р. кафедри філософії та політології об’єднано.

Сьогодні викладачі кафедри працюють зі студентами, читаючи їм курси «Філософія» і «Педагогіка». Навчальні дисципліни «Психологія», «Психологія сім'ї», «Етика і естетика», «Політологія» викладаються за вільним вибором студентів. Для студентів магістерського рівня читається навчальна дисципліна «Філософія органічного землеробства та збалансованого природокористування», «Педагогіка вищої школи». Кафедра проводить підготовку аспірантів та претендентів на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Окрім цього, працівники кафедри беруть активну участь у конференціях, профорієнтаційних та виховних заходах, публікують наукові праці та методичні розробки, здійснюють підготовку студентів для участі в олімпіадах та конкурсах як регіонального, так і всеукраїнського рівня.

Склад кафедри


Буричко З.О. – к. політ. н., в. о. доцента

Сас І. М.  в. о. доцента

Науково-дослідна робота

У своїх наукових дослідженнях викладачі кафедри філософії акцентують увагу на проблемах у галузях філософії, педагогіки, психології і політології. Однак поза увагою не залишаються й проблеми у сфері агропромислового комплексу. Так, викладачі кафедри займаються дослідженнями в області фізичної економії, глобалізаційних викликів сьогодення та органічного землеробства, що реалізується шляхом видання монографій і посібників з питань аграрної політики України та перебудови українського села. Кафедра філософії, зокрема, є колективним членом Львівського осередку Всеукраїнського товариства ім. С. Подолинського. Також, викладачі кафедри видають велику кількість методичної літератури, наукові підручники та посібники, які покликані забезпечити якісну підготовку молодих спеціалістів АПК.

Будучи зацікавленими у тісній співпраці зі студентами, викладачі кафедри філософії активно залучають молодь до роботи у засіданнях наукового гуртка з напряму «Філософські проблеми природознавства». Наукові дискусії щодо актуальних філософських проблем організовує керівник гуртка О.С. Дмитроца.

З 2017 р. викладачі кафедри філософії проводять дослідження у межах комплексної наукової теми «Філософські, соціально-економічні та психологічні аспекти побудови системи органічного землеробства в Україні». У межах зазначених досліджень науковці кафедри працюють над написанням колективної монографії на тему «Фізична економія і проблеми сталого розвитку: духовно-ціннісний вимір».

У структурі монографії передбачено висвітлити наступні проблеми:

Розділ І. Філософсько-ціннісний дискурс проблем фізичної економії і сталого розвитку (Р. Наконечний, А. Копитко).

Розділ ІІ. Політико-правові аспекти реалізації ідей фізичної економії та сталого розвитку (А. Копитко).

Розділ ІІІ. Фізична економія на перетині шляхів: альтернативні способи господарювання людини на планеті (М. Лазарева).

Розділ ІV. Психолого-педагогічний і соціокультурний аспекти реалізації вчень фізичної економії та сталого розвитку (Н. Мисак).

Розділ V. Екоетичні дилеми сталого розвитку на засадах фізичної економії (О. Дмитроца).

Розділ VІ. Соціально-економічні аспекти сталого розвитку: фізико-економічні виміри (І. Костирко).

Апробація результатів зазначеної роботи відбувається на круглих столах, які регулярно організовуються викладачами кафедри філософії, на конференціях у ЛНАУ й інших університетах Львова та України.

Викладачі кафедри філософії здійснюють керівництво студентами у сфері наукових досліджень, що виявляється в участі молодих дослідників у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, міжнародних та всеукраїнських конференціях, круглих столах тощо. Також кафедра філософії активно взаємодіє із коледжами ЛНАУ, що дозволяє проводити більш масштабні наукові заходи і сприяти обміну науковими думками серед молоді.

ПОСІБНИКИ

Філософія. Навчальний посібник. Для студентів вищих навчальних закладів / Снітинський В., Наконечний Р., Копитко А., Колюх В. – Львів: ЛНАУ, 2010. – 241 с.


Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ І-IV рівня акредитації. – 3-тє видання, виправлене і доповнене / Укладач В. Піча. – Львів: Новий світ – 2000, 2014. – 516 с.


Лисий В. Діалектика: навч. посібник / В. Лисий. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –  480 с.


Основи психології: Навчальний посібник / А. Копитко (у співавторстві). – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 305 с.


Практикум з політології: Навчально-методичний посібник / Крачковський Б., Копитко А., Мендусь О. – Львів, ЛвЦНТЕІ, 2011. – 382 с.


Релігієзнавство: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Адамчук М., Крачковський Б., Копитко А. – Львів, ЛНАУ, 2012. – 572 с.

 

 
Світоглядні та філософські основи фізичної економії. Навчальний посібник. Для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів / Наконечний P., Васільєва О., Копитко А., Мисак Н. – Львів: ЛНАУ, 2012. – 145 с.

 

 


 


Філософсько-світоглядні та економічні основи української школи фізичної економії. Навчальний посібник / Наконечний Р., Корчинський І., Васільєва О., Василина О, Дідич І., Копитко А., Мисак Н. – Львів: ЛНАУ, 2013. – 215 с.

 

 

 Історія філософії. Навчальний посібник. Для студентів вищих навчальних закладів / Наконечний P., Васільєва О., Копитко А., Мисак Н. – Львів: 2013. – 471 с.

 

 

 Педагогіка: Збірник тестових завдань. Навчальний посібник / Наконечний Р., Мисак Н., Сас І. – Львів: ЛНАУ, 2014. – 355 с.

 

 

 Філософія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Наконечний Р., Копитко А., Мисак Н., Лазарева М., Васільєва О. – Львів: Видавн

ВИХОВНА РОБОТА

Викладачі кафедри філософії приділяють особливу увагу виховній роботі серед студентів. Яскравим прикладом цього є не лише виховна робота в аудиторіях, але й у гуртожитку № 6 факультету агротехнологій і екології. Окрім бесід зі студентами під час чергувань, регулярно проводяться Дні кафедри, на яких щоразу підіймаються актуальні питання та проблеми. Таким чином студенти отримують можливість у досить неформальній обстановці поставити питання, які їх хвилюють, з’ясувати для себе питання як навчального, так побутового характеру. Викладачі кафедри завжди відкриті для спілкування та прагнуть налагодити продуктивний контакт із молоддю.

Викладачами кафедри видається навчально-методична література, яка має виховну спрямованість, проводяться лекції для наставників академічних груп і науково-педагогічні семінари для молодих викладачів ЛНАУ, регулярно організовуються читання, присвячені тим чи іншим видатним особистостям України. У періоди святкування пам’ятних дат кафедра філософії організовує лекторії з презентацією історичних довідок і цікавих матеріалів.

КОНТАКТИ

м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1

Головний корпус ЛНАУ, кім. 402

+3 8 (032) 224 29 44

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Attachments:
File Опис File size
Download this file (Лазарева М., Мисак Н. - Психологія сім'ї (дисципліна за вибором студентів).PDF)Лазарева М., Мисак Н. - Психологія сім'ї (дисципліна за вибором студентів).PDF   690 Kb
Download this file (Лазарева М.Л. - Філософія.PDF)Лазарева М.Л. - Філософія.PDF   885 Kb
Download this file (Дмитроца О.С. - Етика та естетика (дисципліна за вибором студентів).PDF)Дмитроца О.С. - Етика та естетика (дисципліна за вибором студентів).PDF   673 Kb
Download this file (Дмитроца О.С. - Філософія.PDF)Дмитроца О.С. - Філософія.PDF   684 Kb
Download this file (Копитко А.Д., Сас І.М. - Філософія.PDF)Копитко А.Д., Сас І.М. - Філософія.PDF   1099 Kb
Download this file (Лазарева М.Л., Мисак Н.Ф. - Психологія (дисципліна за вибором студентів).PDF)Лазарева М.Л., Мисак Н.Ф. - Психологія (дисципліна за вибором студентів).PDF   629 Kb
Download this file (Мисак Н.Ф. - Педагогіка ВШ (для студентів землевпорядного ф-ту).PDF)Мисак Н.Ф. - Педагогіка ВШ (для студентів землевпорядного ф-ту).PDF   688 Kb
Download this file (Мисак Н.Ф. - Педагогіка і психологія ВШ (Ч. 1) (для студентів агрономічного ф-ту)Мисак Н.Ф. - Педагогіка і психологія ВШ (Ч. 1) (для студентів агрономічного ф-ту   693 Kb
Download this file (Мисак Н.Ф. - Педагогіка і психологія ВШ (Ч. 2) (для студентів агрономічного ф-ту)Мисак Н.Ф. - Педагогіка і психологія ВШ (Ч. 2) (для студентів агрономічного ф-ту   1721 Kb