Факультет будівництва та архітектури Львівського національного аграрного університету понад п’ять десятиліть готує висококваліфікованих архітекторів та будівельників, які гідно презентують свою Альма-матер як в Україні, так і  закордоном.

Історія факультету розпочалася у 60-х роках ХХ ст. Правління Львівської організації Спілки архітекторів України, Львівське обласне управління у справах будівництва та архітектури та керівництво Львівської  області зініціювали відкриття у Львівському сільськогосподарському інституті у 1965 році  архітектурного відділення, на базі якого у 1970 році було створено архітектурний факультет. З часом  цей факультет було реорганізовано та розширено, щоби тут змогли здобувати освіту як майбутні архітектори, так і будівельники.

Нині  наш факультет є важливим структурним підрозділом ЛНАУ, де навчається понад 500 студентів, функціонує шість кафедр, зокрема чотири випускові (архітектури та планування сільських поселень; будівельних конструкцій; технології та організації будівництва; дизайну архітектурного середовища сільських поселень) та дві загальноосвітні (вищої математики; українознавства). Свої знання і досвід майбутнім фахівцям передають понад п’ятдесят викладачів (чотири академіки та чотирнадцять членів-кореспондентів галузевих академій, доктори наук, професори,  тридцять п’ять  кандидатів наук, доцентів).

Студенти здобувають освіту за ОС “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” в галузі знань 19 - «Архітектура та будівництво»  за спеціальностями:

  • 191 - «Архітектура та містобудування»
  • 192 - «Будівництво та цивільна інженерія»

Підготовка фахівців передбачає понад десять спеціалізацій і ґрунтується на поєднанні гуманітарних, природничо-наукових та кваліфікаційних навчальних програм. Забезпечення навчально-лабораторними приміщеннями дає змогу на високому методичному рівні проводити лабораторні та практичні заняття, практикуми й наукові дослідження, активно використовуючи при цьому комп’ютерну техніку, якою на факультеті обладнано чотири спеціалізовані комп’ютерні лабораторії. Студенти опановують низку фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, глибоке вивчення яких дає  змогу почувати себе конкурентоспроможними на сучасному ринку праці та успішно працювати на  виробництві, у провідних архітектурних та будівельних фірмах та організаціях.

Читаючи  лекції, проводячи лабораторно-практичні та семінарські заняття, наші викладачі орієнтуються на новітні досягнення у галузі вітчизняного та зарубіжного будівництва та  архітектури, враховують ситуацію у сучасній будівельній індустрії України. Зважаючи на виклики сьогодення, модернізовано усі навчальні плани і програми, адже студенти нашого факультету здобувають освіту  у Європейських країнах за програмою подвійного диплому. За погодженими навчальними планами передбачено скорочення терміну навчання для випускників вищих професійних училищ і коледжів.

Активну науково-дослідну роботу фахівці факультету пов’язують  із навчальним процесом. Пріоритетними  напрямами наукових  пошуків на факультеті є експериментально-теоретичні дослідження залізобетонних елементів, підсилених торкретуванням; дослідження ефективних сталебетонних і сталефібробетонних конструкцій і фундаментів; модерні планувальні, об’ємно-просторові і дизайнерські вирішення в сучасній архітектурі тощо.

Важливим напрямом роботи вважаємо розвиток наукових досліджень студентів: у нас активно діють понад десять наукових гуртків, у яких систематично займаються майбутні фахівці.  Виконуючи курсові та дипломні проекти, наші студенти розробляють  і реальні проекти на замовлення виробництва. Про високий рівень їхньої фахової підготовки свідчать нагороди та призові місця, які вони традиційно здобувають  на виставках, конкурсах дипломних проектів  та олімпіадах.

Наш факультет налагодив тісні зв’язки  із науково-дослідними, проектними і виробничими установами регіону,  де  кафедри мають свої філії та організовують проведення занять,  що дає змогу забезпечувати високу практичну підготовку майбутніх будівельників та архітекторів. Важливою виробничою базою з проходження практики стало створене при факультеті  Студентське проектно-технологічне бюро, яке  розробляє проекти для громадського, сакрального чи індивідуального будівництва, а також проводить роботу з надання консультацій щодо впровадження у виробництво передових досягнень науки і техніки. На основі реальних замовлень пропонується тематика курсових та дипломних проектів, які успішно реалізовуються у СПТБ. Окрім того, студенти проходять виробничу та переддипломну практику у провідних архітектурних та будівельних фірмах, зокрема і закордоном.  Адже наш факультет активно розвиває співпрацю із провідними будівельними та архітектурними школами Австрії, Німеччини, Канади, Англії, Словаччини, Польщі, Латвії.

На факультеті створені належні умови для продовження гуманітарної освіти і всебічного розвитку майбутніх фахівців – архітекторів, дизайнерів та будівельників. Основну увагу спрямовано на формування у студентів відповідальності за навчання, працелюбності, високої моральності та патріотизму. Цьому сприяють традиційні на факультеті виховні та спортивні заходи: конкурси творчих робіт, студентські флешмоби, літературні вечори,  спортивні змагання з футболу,  волейболу, військово-спортивної підготовки тощо.

Нові часи ставлять перед архітекторами і будівельниками нові завдання. Ці завдання спроможні вирішувати фахівці, які здобули освіту у нашому навчальному закладі. Упродовж багатьох років факультет будівництва та архітектури ЛНАУ отримує позитивні відгуки про своїх випускників, серед яких відомі архітектори, інженери-будівельники,  учені, державні і громадські діячі, які не поривають зв’язків зі своєю Альма-матер і плідно працюють для розбудови незалежної Української держави. Наші випускники завжди пам’ятають, що архітектор і будівельник залишає по собі твори, в яких продовжує жити його душа і талант. Отже, окрім того, що він повинен бути Інтелігентом з великої літери, він мусить бути ще й Громадянином з великої літери, щоб мріяти про майбутнє своєї країни і втілювати ці мрії у життя своєю конкретною працею.