Відбувся захист дипломних робіт спеціальності 051 «Економіка»

17 травня 2018 року на кафедрі економіки відбувся захист дипломних робіт студентів навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти спеціальності 051 «Економіка» ОС «Магістр».

Захист проходив відповідно до вимог щодо організації та порядку роботи екзаменаційних комісій. Головою екзаменаційної комісії був призначений к.е.н., менеджер зі зв’язків з громадськістю ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» Д.В. Мороз. В склад комісії були включені: заступники голови д.е.н, доцент І.Б. Яців, к.е.н., в.о. професора Я.С. Янишин, к.е.н., професор С.М. Онисько; члени комісії  д.е.н., професор Г.В. Черевко, к.е.н., доцент І.С. Гавука, к.е.н., доцент С.Ф. Яців, к.е.н., доцент Г.Б. Іваницька. Секретарем призначено ст. лаборанта А.О. Вознюка.

Представлені до захисту дипломні роботи були присвячені вивченню актуальних питань підвищення ефективності виробництва, організації функціонування підприємств та агротуристичних господарств.

Всі магістри, а саме Ірина Жмендак, Христина Кусяк, Наталія Дністрянська і Оксана Когут, показали високий рівень захисту дипломних робіт.

Результати роботи екзаменаційної комісії засвідчили, що професорсько-викладацький склад Львівського національного аграрного університету готує висококваліфікованих магістрів з економіки підприємства, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками зі спеціальності «Економіка».

Науково-педагогічний колектив кафедри економіки вітає своїх випускників з успішним захистом дипломних робіт та бажає плідної професійної діяльності, успіхів на професійній ниві та в житті!


У середу 6 грудня 2017 року на кафедрі економіки відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» студентів денної форми навчання групи Мек-31 напряму підготовки «Міжнародна економіка».

Студенти продемонстрували свої знання згідно конкретної тематики дослідження. Доповіді студентів відрізнялись логічністю, послідовністю, аргументованістю та грамотним викладенням матеріалу, а також характеризувались високим ступенем оволодіння методами дослідження та оригінальністю вирішення поставлених завдань.

Захист курсових робіт відбувся на високому рівні. На запитання членів комісії були дані вичерпні відповіді.

На завершення комісія у складі к.е.н., доц. І.В. Щербатої, к.е.н., доц. З.П. Березівського, к.е.н., доц. Г.В. Сиротюк привітала студентів із успішним захистом курсових робіт і побажала успіхів у подальшому навчанні.


Викладачі кафедри економіки 18 жовтня 2017 провели виховне заняття в академічних групах ЕК-51 та ЕКП-71, присвячене святкуванню Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва і захисника Вітчизни. Студенти і викладачі кафедри взяли участь у військово-патріотичній естафеті.


Викладачі кафедри економіки та наставники академічних груп ЕК-51 та ЕКП-71 разом зі студентами взяли участь в проведенні урочистої посвяти першокурсників у студенти ЛНАУ.

Європейський досвід впровадження дистанційної форми навчання в аграрну освіту

Дистанційне навчання на сьогодні стає все більш актуальним. Його основна мета – дозволити вчитися всім, у кого є прагнення одержати професію, ефективно суміщаючи процес навчання із зайнятістю за місцем праці. Студенти, що навчаються дистанційно, більш адаптовані до зовнішніх умов, вони більш самостійні, товариські й комунікабельні.

З метою ознайомлення із засадами, системою та організацією дистанційного навчання і перейняття відповідного досвіду доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Г.В. Черевко 05 вересня 2017 року пройшов відповідні навчальні курси у Жешувському Університеті (Польща). Набуті знання та одержану інформацію можна буде використати в процесі організації дистанційної форми навчання у ЛНАУ.Закордонне стажування у Вищій державній технічно-економічній школі в Ярославі

З 17 березня по 17 вересня 2017 року проходили закордонне наукове стажування доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Г.В. Черевко та кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки І.В. Черевко. Стажування проходило на економічному факультеті у Вищій державній технічно-економічній школі в Ярославі (Польща).

Мета стажування полягала у науковому та академічному обміні досвідом та знаннями у галузі економіки.

Під час стажування науковці ознайомилися із сучасними методами викладання економічних дисциплін, з робочими програмами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр», а також із навчальними програмами практик. Відвідали лекції провідних професорів із зазначених в індивідуальних планах та споріднених дисциплін, а також презентували власні результати навчальної і наукової діяльності на міжнародних наукових конференціях.

Після публічного обговорення результатів стажування викладачі отримали відповідні сертифікати про підвищення кваліфікації.


Науковці кафедри економіки взяли участь у Міжнародному форумі

21 вересня 2017 року науково-педагогічні працівники кафедри економіки та гості з Республіки Польща взяли активну участь у XVІII Міжнародному науково-практичному форумі «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», присвяченому пам’яті інженера Ярослава Зайшлого, та Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації», яка проходила в рамках форуму.

На пленарному засідання форуму виступив д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки Г.В. Черевко з доповіддю «Проблеми і перспективи впровадження дистанційної форми навчання в аграрну освіту в Україні».

Із доповідями на секційному засіданні економічного факультету виступили вчені-економісти Вроцлавського економічного університету (проф. Р. Конєчний, проф. В. Голімовський), Державної вищої техніко-економічної школи ім. Броніслава Маркевича в Ярославі (проф. Е. Важна, проф. Т. Кожак-Сяра, проф. Е. Волянін-Ярош).

Учасники конференції налагодили нові зв’язки у сфері перспективних наукових розробок та досліджень як в Україні, так і за кордоном.До Великодня слід навести лад не лише у своїх думках й душі, а й докласти зусиль до впорядкування оточуючого нас середовища. Так студенти усіх груп спеціальності «Економіка» долучились до прибирання території ЛНАУ. Під керівництвом кураторів груп студенти посприяли у наведенні ладу до величного свята. Такі світлини стануть незабутнім спогадом з їх студентського життя.
11 квітня 2017р. на кафедрі економіки ЛНАУ відбулась звітна студентська наукова конференція наукового гуртка «Економіст» за результатами досліджень у 2016 році, керівником якого є к.е.н., доцент Іваницька Г. Б.

Основна тематика наукових доповідей студентів-гуртківців на конференції: ефективність, стан та перспективи розвитку­­­­­­­­­ фермерських  господарств; економічна  ефективність  функціонування сільськогосподарських підприємств: особливості інвестиційного клімату в Україні; адаптація вітчизняних організацій виробників сільськогосподарської продукції вимогам ЄС; економічна сутність та особливості інвестиційного процесу; ризики прийняття рішень в аграрних підприємствах; аспекти впливу державного регулювання на розвиток АПК; шанси і загрози глобалізації; CVP-аналіз ефективності витрат в молочному скотарстві сільськогосподарських підприємств; чинники та перспективи інвестиційної діяльності страхових компаній; особливості функціонування ТНК  в Україні.

За результатами засідання кафедрального наукового гуртка визначено кращі доповіді студентів Шоломович Ірини Богданівни з темою доповіді «Оцінка інвестиційного клімату України», науковий керівник к.е.н., доцент Іваницька Г.Б. та Юрченка Тараса Володимировича з темою доповіді «Адаптація вітчизняних організацій виробників сільськогосподарської продукції вимогам ЄС», науковий керівник к.е.н., доцент Руліцька К.М.

За результатами роботи ухвалено залучати більше студентів до участі у студентських конференціях та наукових  роботах та стимулювати їх активність у науковій діяльності.


Зав. кафедри економіки ЛНАУ д.е.н., проф. Г.В.Черевко взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан та шляхи становлення» 23 березня 2017 року у Львівському державному інституті економіки і туризму, м. Львів, де виступив із доповіддю «Людина, економіка і природа у зрівноваженому розвитку сільських територій» на  пленарному засіданні.


23.01.2017р. у 414 аудиторії відбувся захист дипломних робіт ОС «Магістр» денної форми навчання. До захисту допущено 5 студентів, захистилися 5 студентів. Дипломні роботи виконані на замовлення, в тому числі з впровадженням у виробництво в приватну агрофірму «Білий Стік» Сокальського району Львівської області


Відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни

Завдяки Указу Президента України «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» та Закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», Україна розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в європейському дусі пам’яті та примирення.

05 травня 2016р. на кафедрі економіки підприємства та інноваційної діяльності Львівського національного аграрного університету викладачі-наставники провели виховну бесіду зі студентами IV та VI курсів спеціальності «Економіка підприємства» з приводу відзначення Дня пам’яті та примирення і 70-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни.

Наставники студентських груп проінформували студентів стосовно нового змісту, мети та основних форм відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.

Новий зміст відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги включає в себе:

 • переосмислення подій ІІ світової війни, руйнування радянських історичних міфів, чесний діалог навколо складних сторінок минулого;
 • рівне вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, підкреслення солідарності та бойового братерства усіх Об’єднаних Націй, як держав, так і бездержавних тоді народів (євреїв, українців та ін.);
 • перенесення акценту з історії військових дій на історії конкретних людей, а відтак відмову від святкування на користь вшанування.

Символ відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги — червоний мак. Гасло «1939—1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо».

Відповідно до Указу Президента, метою відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни є:

1) гідно вшанувати подвиг Українського народу, його визначний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні;

2) висловити повагу усім борцям проти нацизму;

3) увічнити пам’ять загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни;

4) посилити турботу про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань;

5) утвердити спадкоємності традицій воїнів-переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни, консолідувати суспільство навколо ідеї захисту України.

Відповідно до Закону встановлюються такі основні форми увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:

1) урочисте відзначення Дня пам’яті і примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій;

2) установлення почесної варти біля Вічного вогню, могил Невідомого солдата і Невідомого матроса, покладання вінків, квітів до пам’ятників та меморіалів, присвяченим увічненню перемоги над нацизмом та вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни;

3) відображення подій війни, її жертв, діянь учасників у творах літератури і мистецтва, книгах та альбомах пам’яті, засобах масової інформації;

4) упорядкування, збереження та спорудження пам’ятників та пам’ятних знаків на вшанування пам’яті учасників та жертв Другої світової війни, створення музеїв, меморіальних комплексів.


27 листопада 2015 року в читальному залі наукової бібліотеки ЛНАУ було проведено День кафедри економіки підприємства та інновацій, на якому були присутні студенти другого і третього курсів спеціальності «Економіка підприємства», викладачі кафедри та представники наукової бібліотеки ЛНАУ. Присутніх ознайомили із новими надходженнями до бібліотеки та новинками навчальної і наукової літератури українських видавництв з економіки підприємства та інновацій; із тематичним списком літератури друкованих видань з дисциплін, які вивчаються на кафедрі; правилами депонування статей; оформленням бібліографічного опису; правилами користування електронним каталогом; особливостями пошуку інформації в сучасних умовах комп’ютеризації тощо.


2 і 12 листопада 2015 року відбулись відповідно попередній і основний захисти дипломних робіт Навчального-наукового інституту заочної та післядипломної освіти ОКР «Спеціаліст» спеціальності «Економіка підприємства».
ХХІI Конгрес економістів сільського господарства і агробізнесу Польщі

Доктор економічних наук, професор Георгій Черевко взяв участь у ХХІI Конгресі економістів сільського господарства і агробізнесу Польщі «Формування суспільно-економічного розвитку сільських територій». Захід відбувся 8–10 вересня 2015 року в м. Колобжег Західнопоморського воєводства (Польща).

У своїй доповіді «Ефективність функціонування агропромислового комплексу в Україні» Георгій Черевко презентував поточний стан агропромислового комплексу України та можливі шляхи його розвитку на найближче майбутнє, що викликало суттєве зацікавлення зі сторони польських колег з приводу передбачуваного виходу української продовольчої і сільськогосподарської продукції на європейський ринок.

Учасники конгресу обговорили основні проблеми розвитку біологічної системи виробництва продуктів харчування, механізмів реалізації економічної політики стосовно сільського господарства і сільських територій, функціонування інтелектуального капіталу в розвитку сільських територій, економічної ефективності функціонування споживчого ланцюга, фінансово-страхової системи як детермінанти розвитку сільськогосподарських підприємств та інші.

В рамках Конгресу його учасники здійснили студійні виїзди до осередків аграрного виробництва та відновлюваних джерел енергії в регіоні Центрального Помор’я. Зокрема, вони відвідали плантацію енергетичної верби приватної компанії в Косьцерніці, біогазові станції в Нацлаві та в П’яшчині, сади фірми Хортулюс, картопляні поля в Стшекенціні, рибне господарство в Доблє.


10.09.2015р. в 318 ауд. на 2-й та 3-й парах відбувся захист звітів з виробничої практики студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» ОКР «Магістр» та «Бакалавр».


14 травня на кафедрі економіки підприємства та інновацій проведено Звітну студентську наукову конференцію за результатами досліджень у 2014-2015 н.р.

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції – розвиток виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, форсайт в економічному просторі, мотивація праці, інвестиційно-інноваційна політика в галузі, зрівноважений розвиток сільських регіонів.

Згідно результатів засідання кафедрального наукового гуртка, з кращими доповідями на засідання студентських наукових товариств економічного факультету направлено Ольгу Семенюк (Оа-31) з доповіддю «Інвестиційна привабливість сільських регіонів України» (науковий керівник – доц. Г. Б. Іваницька) та Юрія Іваницького (Мо-31) з доповіддю «Мотиваційні чинники ефективності використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах» (науковий керівник – доц. Яців С. Ф.).

Пропозиції до ухвали конференції:

доповідь Т. Юрченка (Екп-16) на тему «Форсайт в економічному просторі» (н.к.: доц. Руліцька К. М.) включити у програму  наукового семінару 19.05.15 р., присвяченому темі розвитку форсайту в Україні;

активніше залучати студентів-випускників до участі у звітній конференції із результатами науково-дослідної роботи у рамках написання дипломних робіт;

проводити дослідження на теми адресного характеру з прикладною складовою;

розвивати спільні дослідження студентів гуртка із студентами гуртків інших факультетів;

доповіді студентів-учасників оформити у вигляді тез або наукових статей із наступною їх публікацією у матеріалах студентського наукового форуму, чи у матеріалах студентських конференцій за межами університету.


Кафедра економіки підприємства та інновацій запрошує на ІV міжнародну науково-практичну щорічну інтернет-конференцію

Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств проблематика 2015 р.: інноваційний розвиток підприємств аграрної сфери економіки.

25-28 травня 2015р.

ЗАПРОШЕННЯ


9.02.2015р. відбулася звітна конференція за результатами проходження виробничої практики ОКР «Спеціаліст». В обговоренні результатів взяли участь усі присутні. Кращими визнано доповіді наступних доповідачів:

В. Чеперга, М. Могила, М.Сулим.


5.02.2015р. на кафедрі економіки підприємства та інновацій згідно графіку відбувся захист звітів про проходження виробничої практики студентів ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Економіка підприємства».

Захист відбувся в атмосфері жвавого обговорення результатів та дискусій із актуальних питань розвитку сільськогосподарських підприємств.


26 вересня 2014 року успішно завершили стажування на кафедрі економіки підприємства і інновацій та на кафедрі енергетики ЛНАУ польські викладачі – доктор Магдалена Славінська з Люблінського Католицького Університету та доктор Аліна Ковальчик-Юшко з Інституту природничих наук (м. Люблін). В ході стажування вони ефективно використали час для ознайомлення із економічними проблемами розвитку відновлюваної енергетики в Україні (проф. Г.Черевко), станом державного регулювання екологізації сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій (доц. П.Грицишин), роботою та напрямами і результатами досліджень кафедри енергетики (проф. В.М.Боярчук) і наукової лабораторії відновлюваних джерел енергії ЛНАУ (доц. С.В.Сиротюк). Результати стажування будуть представлені у відповідних спільних наукових українсько-польських публікаціях.


11.09.2014р. відбувся захист звітів з виробничої практики  студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр».


Скачати Збірник міжн інтерн конференції 2014р +ISBN.pdf


Вітаємо студентський науковий гурток «Економіст» кафедри економіки підприємства з перемогою в конкурсі «Кращий студентський гурток університету – 2014».


04.06.2014 року відбувся попередній захист дипломних робіт
ОКР «Бакалавр» спеціальності
«Економіка підприємства»02.06.2014 року відбувся попередній захист дипломних робіт
ОКР «Бакалавр» із спеціальностей:
«Облік і аудит», «Менеджмент»


Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1820 від 23.12.2013 р. 14-16 травня 2014 р. на базі Львівського національного аграрного університету буде проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування».


Програма

Інформаційний лист

Анкета

Наказ

Положення

Заявка


ІІІ Міжнародна науково-практична  Інтернет-конференція

“23-28”  травня  2014р.

Скачати запрошення


28.04.2014р. був проведений День бібліотеки на кафедрі економіки підприємства.


Вітаємо переможців!

Бажаємо нових перемог і звершень!

Хай підкоряються Вам усі вершини!
15.04.2014р. відбувся попередній захист дисертаційної роботи здобувача Дубневича Ю.В. на тему: «Економічна ефективність вирощування ріпаку на енергетичні потреби у сільськогосподарських підприємствах».


Науковий керівник: д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Черевко Г.В.

Присутні: д.е.н., проф. Липчук В.В.; д.е.н., проф. Губені Ю.Е.; д.е.н., проф.Костирко І.Г.; д.е.н., проф. Сохнич А.Я.; д.е.н., доц. Яців І.Б.; к.е.н., доц. Ковалів В.М.; к.е.н., доц. Щербата І.В.; к.е.н., доц. Павленчик Н.Ф.; к.е.н., доц. Яців С.Ф.; к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.; к.е.н., доц. Шимечко Г.І.; к.е.н., доц. Гавука І.С.; к.е.н., доц. Василенька Н.І.; к.е.н., в.о.доц. Руліцька К.М.; к.е.н., асист. Зозуля-Бахір І.Б.


Підтримуючи Великодні традиції, студенти навчилися писати писанки.Засідання науково-методичної комісії з «Економіки та підприємництва»

2 квітня 2014 року на базі ДУ «НМЦ «Агроосвіта» м. Київ відбулося засідання науково-методичної комісії з «Економіки та підприємництва (0305)». Участь у засіданні від економічного факультету ЛНАУ взяла к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, заступник декана економічного факультету Г. В. Сиротюк

На порядок денний виносились питання:

1. Інформація щодо обговорення та затвердження проектів навчальних планів підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «Економіка та підприємництво».

2. Організація та проведення державної атестації студентів із галузі знань «Економіка та підприємництво».

3. Особливості підготовки тестових завдань із галузі знань «Економіка та підприємництво».

За результатами обговорення зазначених питань ухвалили:

1.  Доопрацювати навчальні плани підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань «Економіка та підприємництво».

2.  Підготувати звернення-пропозицію (лист) щодо включення голів секцій НМК із галузі знань «Економіка та підприємництво» Мінагрополітики України до секцій НМК  з «Економіки та підприємництва» МОН України.

  3. Звернутися до НМК з економіки та підприємництва МОН України з пропозицією щодо роз’яснення впровадження вимог нового ОПП підготовки магістра за спеціальностями галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво.

   4.  Рекомендувати введення бакалаврської роботи за всіма напрямами галузі знань «Економіка та підприємництво».

   5.  Підготувати методичне забезпечення для розробки тестових завдань.

   6.  Забезпечити базові пакети тестових завдань за дисциплінами, на основі яких формуються пакети тестових завдань для студентів різних напрямів підготовки.


   Вітаємо переможців та бажаємо наукових та творчих звершень у майбутньому!

   За результатами участі студентів-членів гуртка «Економіст» в Звітній студентській науковій конференції за результатами досліджень у 2013 р. на економічному факультеті

   К. Прокуда (Екп-62) із доповіддю на тему: «Перспективи розвитку коноплярства в Україні»  (н. к.: к.е.н., в.о. доцента Н. І. Василенька) нагороджена Дипломом ІІ ступеня,

   А. Перхун (Екп-32) із доповіддю на тему: «Лізинг як інструмент фінансування малого бізнесу (на прикладі оріхового саду)» (н.к.: к.е.н. І. Б. Зозуля-Бахір) нагороджений Грамотою за активну участь.   12 березня 2014 р. на кафедрі економіки підприємства проведено Звітну студентську наукову конференцію

   за результатами досліджень у 2013 р.

   У конференції взяло участь 20 студентів-членів наукового гуртка. За результатами наукових досліджень заслухано 11 доповідей.

   Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції – розвиток фермерства, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, інвестиційно-інноваційна політика на підприємстві, зрівноважений розвиток сільських регіонів.

   Виступи студентів-членів наукового гуртка «Економіст» із доповідями за результатами досліджень у 2013 р.:

   Назва доповіді: «Україна і ЄС: перспективи партнерства»

   Доповідач: О. Голіян (гр.Фін-33)

   Науковий керівник: к.е.н., доц. Н.Ф.Павленчик.

   Назва доповіді: «Ризики сільськогосподарського виробництва»

   Доповідач: Х. Яцишин (гр. Екп-43)

   Науковий керівник: к.е.н., доц. І.В.Щербата.

   Назва доповіді: «Перспективи розвитку коноплярства в Україні»

   Доповідач: К. Прокуда (гр.Екп-62)

   Науковий керівник: к.е.н., в.о. доц. Н.І.Василенька.

   Назва доповіді: «Сутність і форма реалізації економічної структуризації підприємства»

   Доповідач: В. Зарічна (гр. Екп-23)

   Науковий керівник: к.е.н., доц. І.С. Гавука.

   Назва доповіді: «Напрями активізації розвитку малих підприємств в аграрній сфері»

   Доповідач: А. Мороз (гр. Екп-23)

   Науковий керівник: к.е.н., доц. І.С. Гавука.

   Назва доповіді: «Стан та перспективи розвитку фермерських господарств Львівської області»

   Доповідач: І. Мачіха (гр. Мо-32)

   Науковий керівник: к.е.н., в.о. доц. С.Ф. Яців.

   Назва доповіді: «Роль іноземного інвестування в розвитку національної економіки»

   Доповідач: Г. Харків (гр. Фін-14 сп)

   Науковий керівник: к.е.н., доц. Г.Б. Іваницька.

   Назва доповіді: «Інвестиційний ринок та його інфраструктура»

   Доповідач: М. Каленюк (гр. Фін-14 сп)

   Науковий керівник: к.е.н., доц. Г.Б. Іваницька.

   Назва доповіді: «Державне регулювання лізингу сільськогосподарської техніки в Україні»

   Доповідач: С. Хрипун (гр.Екп-32)

   Науковий керівник: к.е.н., доц. З.П. Березівський

   Назва доповіді: «Основи інноваційного розвитку зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах»

   Доповідач: І. Жуковська (гр.Оа-42)

   Науковий керівник: д.е.н., проф. В.Г. Поплавський

   Назва доповіді: «Лізинг як інструмент фінансування малого бізнесу (на прикладі горіхового саду)»

   Доповідач: А. Перхун (гр. Екп-32)

   Науковий керівник: к.е.н. І. Б. Зозуля-Бахір

   Згідно з результатами засідання кафедрального наукового гуртка, на засіданні студентських наукових товариств факультету запропоновано заслухати доповіді наступних студентів:

   1. А. Перхуна (Екп-32) із доповіддю на тему: «Лізинг як інструмент фінансування малого бізнесу (на прикладі горіхового саду)»

   2. К. Прокуду (Екп-62) із доповіддю на тему: «Перспективи розвитку коноплярства в Україні»

   3. І. Мачіху (Мо-32) із доповіддю на тему: «Стан та перспективи розвитку фермерських господарств Львівської області»

    За результатами проведення конференції до ухвали прийнято такі пропозиції:

   - рекомендувати та розробляти зі студентами теми адресного характеру з прикладною складовою;

   - розвивати спільні дослідження студентів гуртка зі студентами гуртків інших факультетів;

   - кращі доповіді студентів включати у відкритий навчальний процес (забезпечити участь студентів у відкритих заняттях згідно графіку їх проведення на кафедрі);

   - активніше залучати студентів-випускників до участі у звітній конференції із результатами науково-дослідної роботи у рамках написання дипломних робіт;

   - доповіді студентів-учасників оформити у вигляді тез або наукових статей із наступною їх публікацією у матеріалах студентського наукового форуму, чи у матеріалах студентських конференцій за межами університету. 


   Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

   з навчальної дисципліни

   «Економіка природокористування»

   І етап Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Економіка природокористування» на кафедрі економіки підприємства ЛНАУ проведено 12 лютого 2014 р. згідно затвердженого графіку проведення І-го етапу олімпіади із дисциплін, що читаються на кафедрі і включені у перелік навчальних дисциплін, з яких проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада.

   Змістовна частина завдань, винесених на І тур олімпіади, сформованих у вигляді білетів, включала 3 теоретичних питання та 1 розрахункове завдання із курсу «Економіка природокористування».

   Участь у І турі олімпіади взяли 26 студентів економічного факультету, факультету агротехнологій та екології та землевпорядного факультету.

   За результатами проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Економіка природокористування» прийнято рішення відзначити наступних студентів: Н. Підцерковну (Оа-12 сп), Н. Велінець (Оа-31), О. Голіян (Фін-33) та рекомендувати їх на участь у ІІ етапі олімпіади.


   Думи мої, думи мої,

   Лихо мені з вами!

   Нащо стали на папері

   Сумними рядами?..

   Чом вас вітер не розвіяв

   В степу, як пилину?

   Чом вас лихо не приспало,

   Як свою дитину?..

   Тарас Шевченко

   4 березня 2014 року відбулась відкрита виховна година у групі ЕКП-53, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка – великого народного поета і художника. Темою виховної години була жіноча доля у творчості Великого Кобзаря.

   Виступ розпочався розповіддю про життєвий і творчий шлях великого сина українського народу. Для поета малювання стало потребою, вираженням його творчого духу. Деякі з його картин були показані у презентації.

   Для Тараса Шевченка жіноча доля була не просто однією з тем творчості, а згустком крові, що запеклася в його серці. Мати з дитиною завжди були для нього найсвітлішим образом уособленням краси, ніжності, благородства. Такою, як головна героїня з поеми «Катерина», уривок з якої прочитала студентка І. Хом’як.

   Вдячні глядачі – представники деканату, викладачі кафедри, студенти – з непідробною цікавістю та затамованим подихом сприймали кожен номер виступу і обдаровували виконавців щирими оплесками.


   26.02.2014р., на першій парі у 317 аудиторії, відбулось відкрите заняття із дисципліни «Економіка АПК»  на тему: «Виробничі ресурси та ефективність їх використання».

   Заняття проводив к.е.н., в.о. доцента Яців С.Ф., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-53. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Черевко Г.В.; к.е.н., доц. Павленчик Н.Ф.; к.е.н., доц. Щербата; к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.; к.е.н., доц. Шимечко Г.І.; к.е.н., в.о.доц. Василенька Н.І.   26.02.2014р. на першій парі у 317 аудиторії відбулось відкрите заняття із дисципліни «Економіка АПК» на тему: «Виробничі ресурси та ефективність їх використання».

   Заняття проводив к.е.н., в.о. доцента С. Ф. Яців, згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-53. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Черевко Г.В.; к.е.н., доц. Н. Ф. Павленчик; к.е.н., доц. І. В. Щербата; к.е.н., доц. Г. Б. Іваницька; к.е.н., доц. Г. І. Шимечко; к.е.н., в.о.доц. Н. І. Василенька


   21.02.2014р. на четвертій парі у 318 аудиторії відбулось відкрите заняття із дисципліни «Державне регулювання економіки» на тему: «Державне регулювання інвестиційної діяльності».

   Заняття проводив к.е.н., доцент З. П. Березівський, згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-5 5 курсу заочної форми навчання. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. Г. І. Шимечко; к.е.н., в.о.доц. Н. І. Василенька; к.е.н., доц. І. С. Гавука; в.о. доц. К. М. Руліцька


   Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих в результаті подій на Майдані


   18.02.2014р. на шостій парі у 318 аудиторії відбулось відкрите заняття із дисципліни «Інвестування» на тему: «Іноземні інвестиції».

   Заняття проводив к.е.н., доцент Г. Б. Іваницька згідно з графіком відкритого навчального процесу у групі Оа-2сп 2 курсу заочної форми навчання. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В Черевко.; к.е.н., доц. Г. І. Шимечко; к.е.н., в.о. доц. Н. І. Василенька, к.е.н., в.о. доц. К. М. Руліцька


   17.02.2014р., на другій парі у 318 аудиторії, відбулось відкрите заняття із дисципліни «Обґрунтування господарських рішень»  на тему: «Підприємницькі ризики та вплив на прийняття господарських рішень».

   Заняття проводив к.е.н., доцент Щербата І.В., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-4 4 курсу. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Черевко Г.В.; к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.; к.е.н., доц. Павленчик Н.Ф..; к.е.н., доц. Яців С.Ф.


   13.02.2014р. на п’ятій парі у 308 аудиторії, відбулось відкрите заняття із дисципліни «Економіка та фінанси»  на тему: «Виробничі фонди аграрних підприємств».

   Заняття проводив к.е.н., в.о. доцента С. Ф. Яців, згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Мо-5 5 курсу заочної форми навчання. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. І. В. Щербата; к.е.н., доц. Н. Ф.; Павленчик к.е.н., доц. Н. М. Ступень.


   12.02.2014р., на п’ятій парі у 317 аудиторії, відбулось відкрите заняття із виховної роботи  на тему: «Здорові звички – здоровий спосіб життя» (до всесвітнього Дня здоров’я).

   Заняття проводив наставник, к.е.н., доцент Г. І. Шимечко згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-23. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. Г. Б. Іваницька; к.е.н., в.о.доц. Н. І. Василенька; к.е.н., доц. З. П. Березівський.   10.02.2014р. на третій парі у 318 аудиторії відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Економіка природокористування» на тему «Раціональне природокористування. Економічні збитки від антропогенного впливу на довкілля».

   Заняття проводив к.е.н., доцент Г. І. Шимечко згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Фін-51  5 курсу заочної форми навчання. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; д.е.н., проф. В. Г. Поплавський; к.е.н., в.о.доц. Н. І. Василенька; к.е.н., в.о.доц. К. М. Руліцька.


   10.02.2014р. на третій парі у 304 аудиторії відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Інвестування» на тему «Інвестиційний клімат».

   Заняття проводив к.е.н., доцент Г. Б. Іваницька, згідно графіку відкритого навчального процесу у групах Оа-3. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. І. В. Щербата; к.е.н., доц. Н. Ф. Павленчик; к.е.н., в.о. доц. І. М. Дроздяк.


   29.01.2014р. на третій парі у 34м аудиторії відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Державне регулювання економіки» на тему «Економічна необхідність державного регулювання економіки та його зміст».

   Заняття проводив к.е.н., доцент З. П. Березівський у групах Мо-4 і Мек-4. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко; к.е.н., доц. Г. Б. Іваницька; к.е.н., доц. І. С. Гавука; к.е.н., в.о. доц. С. Ф. Яців.


   24.01.2014р. на першій парі у 317 аудиторії відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Економічна діагностика» на тему «Поняття, завдання та структура предмету «Економічна діагностика».

   Заняття проводив д.е.н., професор В. С. Поплавський згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-62. Заняття пройшло на належному рівні згідно встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Г. В. Черевко, к.е.н., доц. Г. І. Шимечко, к.е.н., в.о. доц. К. М. Руліцька, к.е.н., асистент І. Б Зозуля-Бахір.


   Звіт про конференцію 4 лютого 2014 року о 15 годині

   4 лютого 2014 року о 15 год. в аудиторії 318 відбулась конференція за результатами проходження виробничої практики студентів ОКР «Спеціаліст» та «Магістр». В обговоренні результатів взяли участь усі присутні. Кращими визнано доповіді наступних доповідачів: І. Хом’як, М. Борис та В.Новак

   4.02.2014 року в ауд.318 відбудеться конференція за результатами проходження виробничої практики студентами груп Екп-53 та Екп-62


   28–29.01.2014 р. на кафедрі економіки підприємства згідно графіку відбувся захист звітів з виробничої практики студентів ОКР

   «Спеціаліст» та «Магістр» зі спеціальності «Економіка підприємства». Захист відбувся в атмосфері жвавого обговорення результатів та дискусій із актуальних питань розвитку сільськогосподарських підприємств та організації проходження виробничої практики .
   Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

   (лист №  1/11-12043 від 20.07.2012 р.)

   Черевко Г., Черевко І., Василенька Н.

   Ч46 Економіка природокористування: навчальний посібник

    У навчальному посібнику викладено основні положення і концепції економічно ефективного і екологічно безпечного господарського використання природних ресурсів, загальні поняття економіки природокористування,  предмет науки, метод i завдання, еволюцію її формування,  сутність та класифікації природних ресурсів, особливості їх використання у виробничих процесах різних галузей,  проблеми забруднення природного середовища у процесі господарського використання природних ресурсів, взаємозв’язків економічного та природного середовища у процесі реалізації господарської активності людства, економічної оцінки різних видів природних ресурсів та ефективності використання природних ресурсів в цілому,  основні сучасні тенденції у раціональному використанні природних ресурсів, біологізації економіки, соціально-економічні аспекти функціонування людини у природному середовищі та міжнародний досвід і співпраця у сфері вирішення проблем економіки природокористування в умовах ринкової економіки в контексті реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських територій та підвищення рівня продовольчої безпеки держави.

   Для науковців, аспірантів, викладачів вищих аграрних навчальних закладів, спеціалістів і керівників аграрної сфери економіки.


   Відкрите заняття з дисципліни

   «Економіка аграрного виробництва»

   08.10.2013р., на третій парі у 34м аудиторії, відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Економіка аграрного виробництва»  на тему: «Економічна ефективність аграрного виробництва»».

   Заняття проводив д.е.н., професор Черевко Г.В., згідно графіку відкритого навчального процесу у групах М-4 курсу. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: д.е.н., проф. Поплавський В.Г.;  к.е.н., доц. Черевко І.В.;  к.е.н., доц. Яців С.Ф., к.е.н., доц. Іваницька Г.Б., асистент Зозуля-Бахір І.Б.


   Відкрите заняття з дисципліни

   «Економіка і підприємництво, менеджмент»

   02.10.2013р., на першій парі у 405а аудиторії, відбулось лекційне відкрите заняття із дисципліни «Економіка і підприємництво, менеджмент»  на тему: «Витрати виробництва і собівартість аграрної продукції».

   Заняття проводив к.е.н., доцент Гавука І.С., згідно графіку відкритого навчального процесу у групах Аг-4 курсу. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., в.о. доцента Руліцька К.М., асистент Зозуля-Бахір І.Б.


   Відкрите заняття з дисципліни

   «Стратегія підприємства»

   26.09.2013р., на третій парі у 317 аудиторії, відбулось практичне відкрите заняття із дисципліни «Стратегія підприємства»  на тему: «Класифікація та аналіз середовища підприємства».

   Заняття проводив к.е.н., доцент Щербата І.В., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-43. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., доцент Іваницька Г.Б., к.е.н., в.о. доцента Василенька Н.І.


     Відкрите заняття з дисципліни

   «Економіка підприємства»

   26.09.2013р., на першій парі у 308 аудиторії, відбулось семінарське відкрите заняття із дисципліни «Економіка підприємства»  на тему: «Лізинг як форма інвестиції».

   Заняття проводив асистент Зозуля-Бахір І.Б., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Екп-32. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., д.е.н., проф. Поплавський В.Г., к.е.н., в.о. доцента Руліцька К.М. 


   Відкрите заняття з дисципліни

   «Економіка природокористування»

   17.09.2013р., на четвертій парі у 317 аудиторії, відбулось семінарське відкрите заняття із дисципліни «Економіка природокористування»  на тему: «Загальна характеристика природних ресурсів та їх економічна оцінка».

   Заняття проводила к.е.н., доцент Шимечко Г.І., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі Фін-33. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., в.о. доцента Василенька Н.І.,  к.е.н., в.о. доцента Руліцька К.М., асистент Зозуля-Бахір І.Б.


   Відкрите заняття з дисципліни

   «Світове  сільськогосподарське виробництво»

   16.09.2013р., на другій парі у 318 аудиторії, відбулось семінарське відкрите заняття із дисципліни «Світове  сільськогосподарське виробництво»  на тему: «Неприродничі чинники розвитку світового сільськогосподарського виробництва».

   Заняття проводила к.е.н., доцент Черевко І.В., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі М-51. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., доцент Павленчик Н.Ф., к.е.н., доцент Щербата І.В., к.е.н., в.о. доцента Яців С.Ф.


   Відкрите заняття з дисципліни

   «Інтелектуальна власність»

   06.09.2013р., на першій парі у 305 аудиторії, відбулось семінарське відкрите заняття із дисципліни «Інтелектуальна власність»  на тему: «Поняття та інституційно-правове поле функціонування інтелектуальної власності».

   Заняття проводила к.е.н., в.о. доцента Василенька Н.І., згідно графіку відкритого навчального процесу у групі М-51. Заняття пройшло на належному рівні згідно  встановлених вимог та норм із використанням мультимедійних засобів.

   На відкритому занятті були присутні викладачі кафедри: зав. кафедри д.е.н., проф. Черевко Г.В., к.е.н., доцент Шимечко Г.І., к.е.н., доцент Щербата І.В.


   Колектив кафедри економіки підприємства прийняв активну участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій” в рамках Міжнародного науково-практичного форуму “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій» який відбувся 18-20 вересня 2013 р. у ЛНАУ.

   Зокрема к.е.н., в.о. доц. Н. І. Василенька виступила із науковою доповіддю та тему «Багатофункціональність села та зрівноважений розвиток сільських регіонів», а також к.е.н., доц. І.С. Гавука із науковою доповіддю «Рентабельність сільськогосподарської продукції».

   У роботі конференції прийняли участь також студенти-члени наукового гуртка «Економіст», зокрема ст. гр. Мо-71 Роман Думін із доповіддю на тему «Закон України «Про зайнятість населення: оцінка окремих аспектів» (науковий керівник к.е.н., в.о. доц. Н.І. Василенька), а також ст. гр. Фін-44 Роман Кожушко із доповіддю на тему «Інвестиційний клімат в Україні та проблеми його формування» (науковий керівник к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.).


   Звітна студентська конференція 19-21 березня 2013 р.

   Традиційно щороку студентський науковий гурток «Економіст» підбиває підсумки наукової роботи студентів у рамках Звітної студентської конференції за результатами наукової роботи у поточному навчальному році .

   Цього року на спільному засіданні гуртка, на якому були присутні завідувач кафедри д.е.н., проф. Г.В. Черевко та викладачі кафедри, а також 23 студентів-членів гуртка «Економіст», було заслухано 13 доповідей із змістовними науковими розвідками у рамках науково-дослідної тематики кафедри:

   Поплета В. (гр.М-61) «Дуалістична модель аграрного сектора економіки в Україні – оцінка і перспективи». Н.к.:к.е.н., Черевко І.В.

   Возна М. (гр.Екп-44) «Підвищення ефективності вирощування зернових у СТзОВ «Горуцьке» Миколаївського району Львівської області». Н.к.:к.е.н., в.о. доц. Василенька Н.І.

   Роговська М. (гр.Екп-44) «Підвищення ефективності вирощування цукрових буряків у ТзОВ «П’ятидні» Володимиро-Волинського району Волинської області». Н.к.:к.е.н., в.о. доц. Василенька Н.І.

   Квас В.(гр. Оа-31) «Ефективність функціонування фермерських господарств в ринкових умовах». Н.к.:к.е.н., доц. Павленчик Н.Ф.

   Яцишин Х. (гр. Екп-14 сп) «Роль іноземного інвестування в розвитку національної економіки». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

   Малиновська Н. (гр. Мо-43) «Інвестиційна привабливість АПК та передумови залучення іноземних інвестицій». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

   Паламарчук Ю.  (гр.Оа-32) «Вплив держави на інвестиційну діяльність». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

   Могила М. (гр.Оа-31) «Вітчизняний досвід функціонування інститутів спільного інвестування». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

   Кожушко Р. (гр.Фін-34)  «Інвестиційний клімат в Україні та проблеми його формування». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

   Чеперга В. (гр.Мек-35) «Особливості та форми реального інвестування». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

   Сулим М. (гр. Мек-35) «Інвестиційний ринок та його інфраструктура». Н.к.:к.е.н., доц. Іваницька Г.Б.

   Ботлюк І. (гр. Мо-43) «Економічні аспекти управління підприємством на прикладі ДП «Стрийський комбінат хлібопродуктів №1» Стрийського району Львівської області». Н.к.:к.е.н., доц. Березівський З.П.

   Міщенко  Н. (гр. Оа-1 сп). «Розвиток договірних взаємовідносин і партнерських зв’язків у підприємницькій діяльності». Н.к.:к.е.н., в.о. доц. Руліцька К.М.

   Згідно результатів засідання кафедрального наукового гуртка на засідання студентського наукового товариства економічного факультету з кращими доповідями направлено наступних студентів:

   _Малиновська Н. (Мо-43) із доповіддю на тему: «Інвестиційна привабливість АПК та передумови залучення іноземних інвестицій»

   _Роговська М. (Екп-44) із доповіддю на тему: «Підвищення ефективності вирощування цукрових буряків»

   _Кожушко Р. (Фін-34) із доповіддю на тему: «Інвестиційний клімат в Україні та проблеми його формування»

   Пропозиції до ухвали конференції

   - кращі доповіді студентів включати у відкритий навчальний процес (забезпечити участь студентів у відкритих заняттях згідно графіку їх проведення на кафедрі);

   - активніше залучати студентів-випускників до участі у звітній конференції із результатами науково-дослідної роботи у рамках написання дипломних робіт;

   - доповіді студентів-учасників оформити у вигляді тез або наукових статей із наступною їх публікацією у матеріалах студентського наукового форуму, чи у матеріалах студентських конференцій за межами університету.


   22–23 листопада 2012 р. на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» на конкурс було представлено 131 дипломна робота  ОКР «Магістр» зі 62 Вищих навчальних закладів з 26 міст всіх регіонів України.


   Результати конкурсу:

   1 місце – магістерська робота Тетяни Добрянської на тему: «Вплив інституційно-організаційного забезпечення ефективного розвитку ринку агротуристичних послуг на розвиток сільських територій Львівської області», науковий керівник – д.е.н., професор Черевко Г.В.

   Грамота «За найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку галузі» – магістерська робота Ірини Савки на тему: «Підвищення ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами Володимирецького району Рівненської області, як чинник розвитку сільських територій», науковий керівник – к.е.н., доцент Павленчик Н.Ф.

   Зі спеціальності «Облік і аудит» на конкурс було представлено 50 дипломних робіт  ОКР «Магістр» зі всієї України.

   Результати конкурсу:

   3 місце – магістерська робота Володимира Тритка на тему «Організація обліку та аудиту фінансових результатів у сільськогосподарських підприємствах Радехівського району Львівської області», науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Жидовська Н.М.

   Щиро вітаємо переможців та їх наукових керівників, і  бажаємо їм подальших успіхів у навчанні, науці та особистому житті!

   На кафедрі економіки підприємства проведено І тури Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальних дисциплін «Економіка підприємства», «Економіки природокористування», «Інтелектуальна власність», «Інвестування», «Регіональна економіка», у яких взяло участь 52 студенти.

   РЕЗУЛЬТАТИ:

   - з дисципліни «Економіка підприємств» рішенням комісії на ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Економіка підприємства» направлено студентів 6-го курсу економічного факультету спеціальності «Економіка підприємства» Мазурик М., та Босіоку В.  (відповідальні за підготовку -   к.е.н., в.о. доц. Василенька Н.І., к.е.н., доцент Щербата І.В.).

   - із навчальної дисципліни «Інвестування» на  ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади делеговано студента 4-го курсу економічного факультету спеціальності «Менеджмент організацій» Шпіка Ю. (науковий керівник – к.е.н., доц. Іваницька Г. Б).

   - із навчальної дисципліни «Регіональна економіка» на ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Економіка підприємства» направлено студентів І-го курсу економічного факультету спеціальності «Менеджмент організацій» Тракало М. та «Облік і аудит» Шийку О. (науковий керівник – к.е.н., в.о.доц. Руліцька К.М.).

   - із навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» на ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади із навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» направлено студентку 5-го курсу економічного факультету Гаврось І. Науковим керівником студентів назначено  к.е.н., в. о. доц. Василеньку Н.І.

   - із навчальної дисципліни «Економіка природокористування» на кафедрі економіки підприємства ЛНАУ рішенням комісії направлено студентів Каричорт М. (Еко-46), Голембйовську Ю. (Оа-31) та Квас В. (Оа-31) (науковий керівник – к.е.н., доц. Шимечко Г.І.)