Овочі та фрукти – для користі та душі

Високорентабельною галузь садівництва та овочівництва робить кілька складових: правильний підбір адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону сортів; оптимізовані екологічно спрямовані технології вирощування; економічно виправдані та екологічно безпечні технології післязбиральної доробки та зберігання вирощеної продукції; відпрацьовані логістичні схеми забезпечення споживача цінною вітамінною продукцією в будь-яку пору року.

Саме спеціальність «Садівництво та виноградарство» дозволяє абітурієнту, який мріє про свій сад, ягідник, виноградник, овочеве поле, наповнені духмяними вітамінними смачними плодами та овочами, що приносять реальний прибуток, зреалізувати ці мрії.

На сьогодні галузі садівництво та овочівництво в Україні стали новим і привабливий бізнесом. Тільки вдумайтесь: працюючи на своїй рідній землі та володіючи сучасними технологіями вирощування плодоовочевих рослин, ягід та винограду, а також зберігання і переробки вирощеної продукції цілком реально з гектара отримати до одного мільйона гривень!

Висококваліфікований досвідчений колектив кафедри садівництва та овочівництва навчить мистецтва вирощування:

саду (всіх етапів: закладання розсадника для одержання саджанців, техніки щеплення, обрізування та формування крони плодових дерев);

ягідних культур: суниці ананасної, малини, лохини, смородини чорної, порічки, аґрусу, які користуються великим попитом на ринку;

винограду, особливостей технологій вирощування в Західному регіоні України;

декоративних рослин та квітів для садово-паркового господарства, озеленення території міст та сіл, присадибних ділянок;

величезної різноманітності корисних для здоров’я овочевих рослин та грибів, які культивуються в Україні і мають великий попит на споживчому ринку і є привабливими для овочевого бізнесу відкритого і закритого ґрунту.

Історія кафедри

Кафедра садівництва та овочівництва в структурі Львівського державного сільськогосподарського інституту, а згодом – і Львівського національного аграрного університету функціонує з 1946 року.

У різні роки кафедру очолювали відомі педагоги та фахівці, зокрема:

– з 1920 по 1937 рік – Казімєж Бжезінський;

– з 1946 по 1950 pік – старший викладач Анастасія Олександрівна Мудракова;

– з 1950 по 1967 рік – кандидат б. наук, доцент Григорій Антонович Шуруба. Тема кандидатської дисертації: «Особливості розвитку виноградарства в Західних областях України;

– з 1977 по 1990 рік – кандидат с.-г. наук, доцент Ганна Іванівна Ращинська. Тема кандидатської дисертації: «Особливості вирощування підщеп у маточнику в умовах західних областей України»);

– з 1990 по 1995 pік – кандидат с.-г. наук, доцент Mарія Iванівна Аверкович. Тема кандидатської дисертації: «Продуктивність і якість ягід чорної смородини залежно від сорту і позакореневого підживлення мікроелементами в умовах Західного Лісостепу України».

– з 1995 року по 2001 рік – доктор с.-г. наук, професор, лауреат премії імені         Л.П. Симиренка Національної академії наук України – Іван Петрович Гулько. Тема докторської дисертації: «Клонові підщепи яблуні в інтенсифікації садівництва Лісостепу України». У 2001 році за значний вклад у розвиток садівництва нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України. Автор 115 наукових і навчально-методичних праць, 1 монографії;

– з 2002 по 2009 рік – кандидат с.-г. наук, доцент Валентина Іванівна Гулько. Тема кандидатської дисертації: «Вплив клонових підщеп на ріст і плодоношення яблуні в умовах центрального Лісостепу України». Автор 96 наукових і навчально-методичних праць, 6 навчальних посібників;

– з 2009 по 2016 рік – кандидат с.-г. наук, доцент Богдан Іванович Гулько. Тема кандидатської дисертації: «Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп яблуні в умовах західного Лісостепу України». Довгострокові стажування проходив у компанії Telcor&Twin Investment BC 303 Orchards (Канада), Пенсильванському державному університеті (США), Берлінському державному університеті ім. Гумбольта (Німеччина), Гентському державному університеті (Бельгія). Автор 119 наукових і навчально-методичних праціь, 4 навчальних посібників;

– з 23 листопада 2016 року – кандидат с.-г. наук, доцент Ольга Йосипівна Дидів. Тема кандидатської дисертації: «Обґрунтування елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в умовах Західного Лісостепу України». Підвищення кваліфікації проходила у 2016 році на кафедрі городництва Вроцлавського природничого університету (Польща). У 1984 році закінчила Львівський СГІ, одержала кваліфікацію вченого агронома, випускниця кафедри плодоовочівництва, технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Працює за фахом 32 роки, науково-педагогічний стаж 26 років. Автор більше 250 наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, авторського свідоцтва і патенту на сорт салату посівного Дублянський.

– з 22 лютого 2018 року кафедрі присвоєне ім'я професора Гулька Івана Петровича (згідно з рішенням вченої ради університету (протокол №5 від 22.02.2018)).

Склад кафедри

Навчальний процес

Кафедра садівництва та овочівництва є випускною кафедрою з підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності «Садівництво та виноградарство».

Викладачі кафедри читають понад 40 навчальних дисциплін для студентів факультету агротехнологій та екології, економічного факультету, Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти. Основними з них є: плодівництво, овочівництво, виноградарство, декоративне садівництво, помологія, розмноження декоративних культур, розсадництво, інтенсивне садівництво, прогресивні технології у садівництві, виноградарстві та овочівництві, селекція і насінництво плодових й овочевих культур, технологія зберігання і переробки продукції рослинництва, грибівництво, овочівництво закритого ґрунту, стандартизація та управління якістю продукції, біохімія плодів, овочів і винограду та ряд інших.

Студенти спеціальності «Садівництво та виноградарство» щорічно беруть участь у фахових олімпіадах, національних конкурсах наукових та дипломних робіт, де завдяки ґрунтовній фаховій теоретичній і практичній підготовці займають призові місця.

При кафедрі працюють два наукові гуртки «Плодівник» і «Овочівник», в яких студенти згідно особистих вподобань опановують особливості майбутнього фаху. За результатами своєї наукової роботи студенти щорічно беруть участь у міжнародних студентських конференціях і публікують статті.

Для викладання спеціальних дисциплін використовуються найсучасніші технічні засоби. На кафедрі створені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, що включають типову програму, робочу програму, методичні рекомендації для проведення лабораторних і практичних занять, курсових робіт (проектів), питання для самоконтролю, тести з окремих тем і модулів, контрольні питання для проведення підсумкового модульного контролю та ректорських контрольних робіт. Після успішного вивчення предметів, передбачених програмою навчання та проходження виробничої практики, яку кращі студенти проходять у США, Бельгії, Голландії, Англії, Німеччині, Чехії, Польщі чи в кращих компаніях регіону, випускники спеціальності отримують диплом державного

зразка і працевлаштовуються менеджерами агробізнесу в садівничих господарствах; розсадниках плодових і декоративних культур; тепличних комбінатах; агроформуваннях, що займаються вирощуванням винограду, овочів, грибів, зберіганням, переробкою продукції рослинництва; фірмах, що займаються ландшафтним дизайном, озелененням територій декоративними рослинами, реалізацією насіння овочевих культур, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, інструментів, техніки та інших засобів призначених для агровиробництва; науково-дослідних установах аграрного профілю; відділах плодів, овочів і декоративних рослин у супермаркетах, агромагазинах; карантинній та насіннєвій інспекціях; районних та обласних управліннях сільського господарства; органах держстандарту або започатковують власну справу з виробництва плодів та овочів. Випускники освітнього ступеня «Магістр», мають право викладати в школах, ліцеях, коледжах, вищих навчальних закладах.

Науково-дослідна робота

На дослідному полі кафедри проводяться наукові дослідження за темою: «Розробка інноваційних систем підвищення продуктивності  плодових та овочевих культур в умовах динамічних змін клімату».

Дослідне поле кафедри садівництва та овочівництва за останні роки стало навчальною аудиторією під відкритим небом для студентів, фермерів, садівників-любителів, що займаються садівництвом, овочівництвом та виноградарством. Щорічно закладаються нові дослідні ділянки, розсадники, проводяться практичні заняття курсів підвищення кваліфікації спеціалістів.

Починаючи з 1995 р. проводяться дослідження з вивчення клонових підщеп яблуні в маточнику, розсаднику та саду. Так, у маточнику вивчено біологічно-господарські характеристики понад 50 форм найперспективніших клонових підщеп, проведено їх класифікацію. Триває робота з удосконалення способів розмноження районованих та перспективних клонових підщеп яблуні, груші та кісточкових культур різної сили росту у маточнику. Понад 30 перспективних форм клонових підщеп щорічно випробовуються в розсаднику з новими стійкими та імунними до парші сортами яблуні: Аріва, Топаз, Райка, Голд Раш, Голд Стар, Флоріна, Фрідом, Редкрофт, Пінова, Вітос та ін. У саду вивчаються 15 сортів яблуні на 18 клонових підщепах. Ведеться робота з сортовивчення кісточкових культур.

На кафедрі тривають дослідження з  сортовивчення суниці ананасної, чорної смородини, порічки, малини. На даний час в колекції налічується понад 50 сортів суниці ананасної, в тому числі 5 сортів «нейтрального дня», 15 сортів чорної смородини та порічки, 10 сортів малини. З 1997 р. проводиться комплексна технологічна оцінка сортів суниці ананасної, дослідження впливу кількості пектинових речовин на міцність плоду суниці ананасної та транспортабельність продукції.

Науково-дослідна робота з овочівництва має на меті розробку енергоощадних та екологічно безпечних технологій вирощування овочевих культур на продовольчі та насіннєві цілі: вивчення впливу нових органічних і мінеральних добрив, регуляторів росту, гербіцидів на продуктивність коренеплідної селери; вивчення впливу системи удобрення, регуляторів росту та гербіцидів на продуктивність пастернаку; розробка технології вирощування насіння пастернаку та інших малопоширених овочевих культур; розробка технології вирощування китайської редьки Лобо, адаптованої до умов Західного регіону України;

вивчення технологічних властивостей сортів моркви і буряку столового, придатних для машинного збирання і сортування; дослідження продуктивності та лежкості 10 видів капусти залежно від сорту (гібриду), системи удобрення, регуляторів росту; вивчення придатності різних сортів білоголової та брюссельської капусти до переробки; підбір сортів і гібридів спаржевої квасолі, огірок, салату посівного для вирощування в умовах Західного регіону України.

Співробітники кафедри на чолі з доцентом Л.П. Ліщак зібрали колекцію, що налічує понад 300 сортів і екоформ часнику, яка має статус національного надбання і є базовим генофондом для подальшої селекційної роботи, в результаті якої виведено два нові сорти часнику: стрілкуючого – Спас та нестрілкуючого – Лідер.

Колектив кафедри постійно веде активну роботу з впровадження отриманих результатів досліджень через засоби масової інформації, періодичні видання, телебачення, щорічно представляє свої здобутки на державних та міжнародних виставках.

Міжнародна співпраця

Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують тісні зв’язки з провідними науковцями і викладачами аграрних вищих навчальних закладів не лише України, а й зарубіжних країн (Польща, Німеччина, Бельгія, Туреччина, Росія, Білорусь, США, Канада). Результатами міжнародної діяльності викладачів кафедри є участь у міжнародних виставках, конференціях і семінарах, публікації наукових статей з актуальної проблематики в зарубіжних виданнях, виконання спільних міжнародних проектів. В результаті такої співпраці спільно з німецькими і бельгійськими колегами у 2009 році виданий навчальний посібник для студентів ОС «Магістр» «Scientific communication and e-learning».

Філії кафедри

З метою підвищення якості підготовки фахівців та удосконалення їх практичної підготовки, студенти факультету агротехнологій і екології мають змогу проводити практичні роботи у філіалах кафедри: Навчально-науково дослідному центрі Львівського НАУ, Дослідній станції садівництва НААН України, ВАТ агрофірмі «Провесінь», фермерських господарствах «Первоцвіт», «Флоріна».

Контакти:

80381, Кафедра садівництва та овочівництва, Львівський НАУ,вул. В. Великого 1, м. Дубляни,  Жовківського р-ну, Львівської обл.

Тел.:  +38 (032) 224-29-40;  lnau.lviv.ua

Attachments:
File Опис File size
Download this file (Практикум із прикладної селекції І частина.pdf)Практикум із прикладної селекції І частина.pdf   4535 Kb
Download this file (Практикум з прикладної селекції ІІчастина..pdf)Практикум з прикладної селекції ІІчастина..pdf   7334 Kb
Download this file (Історія виноградарства. Навчальний посібник.pdf)Історія виноградарства. Навчальний посібник.pdf   6416 Kb
Download this file (Гель І.М. Систематика, ампелографія та селекція винограду.pdf)Гель І.М. Систематика, ампелографія та селекція винограду.pdf   2101 Kb
Download this file (суниця посібник Гель, Рожко.pdf)суниця посібник Гель, Рожко.pdf   5993 Kb