Історія кафедри

Кафедру економічної теорії створено у 1947 році. Головним її завданням стало вивчення ключових проблем економічної теорії і формування у майбутніх спеціалістів фундаментальних знань, необхідних для вивчення галузевих і функціональних економічних дисциплін.

Завідувачами кафедри у різний час працювали: доцент Р.К. Кадюк (1947-1952 рр.), доцент О.Н. Савчук (1953-1958 рр.), доцент П.X. Тугай (1959-1966 рр.), професор С.Д. Дзюбик (1966-1973 рр.), професор М.М. Павлишенко (1974-2004 рр.), професор Ф.В. Горбонос (2004-2009 рр.). З 2009 року по 2010 рік виконував обов’язки завідувача к.е.н. А.О. Линдюк. З 2010 року по 2015 рік виконував обов’язки завідувача к.е.н., в.о. професора І.О. Корчинський. На даний час очолює кафедру к.е.н., доцент Н.Б. Зеліско.

До 1991 року кафедра була загальноінститутським підрозділом, а з 1992 року увійшла до складу економічного факультету.

За час існування кафедри 20 осіб захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата і 5 чол. – доктора економічних наук. Докторами стали Ф.Т. Землянський, С.Д. Дзюбик, В.А. Павчак, М.М. Павлишенко, Ф.В. Горбонос.

Cклад кафедри

Науково-дослідна робота

Із реформування системи економічних відносин перед кафедрою постали завдання глибокого вивчення ринкових принципів господарювання, розробка пропозицій щодо напрямків реформування економіки України; з’ясування найважливіших тенденцій світового економічного розвитку, узагальнення передового досвіду у вирішенні господарських проблем, формування у молодих спеціалістів принципового нового типу мислення та ринкової психології, а також надання владним органам різних рівнів конкретних пропозицій щодо розробки програм економічного розвитку та здійснення економічної політики, а підприємствам АПК – пропозицій щодо організації діяльності в умовах ринку.

З урахуванням цих завдань  колектив викладачів кафедри проводить важливі наукові дослідження, результати яких використовуються у навчальному процесі, виробництві, пропаганді економічних знань.

Комплексною науковою темою кафедри є “Теоретичні засади інтеграційних процесів в АПК” Особлива увага приділяється дослідженню проблем становлення ринкових відносин, ринкового механізму господарювання в АПК, трансформації відносин власності, зайнятості та соціального захисту населення, кооперації, валютних відносин тощо. За результатами наукових досліджень протягом 2000–2008 років було опубліковано 4 монографії, понад 300 статей у наукових збірниках та фахових періодичних виданнях, зроблено близько 100 доповідей на наукових конференціях різного рівня. Крім цього викладачі кафедри зробили вагомий внесок у створення першої за роки існування незалежної України 3-х томної економічної енциклопедії. Ними було подано понад 200 статей щодо обґрунтування суті економічних законів та категорій.

Навчальний процес

Кафедра здійснює навчальний процес на денній та заочній формах навчання всіх факультетів та спеціальностей і бере активну участь у перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців.

На сьогоднішній день на кафедрі вивчаються такі дисципліни:

¨ Історія економіки та економічної думки

¨ Основи економічної теорії

¨ Політекономія

¨ Мікроекономіка

¨ Макроекономіка

¨ Національна економіка

Науково-педагогічний потенціал кафедри достатньо високий, що дасть змогу й надалі успішно виконувати завдання з підготовки кваліфікованих спеціалістів для роботи в умовах ринкової економіки.

Attachments:
File Опис File size
Download this file (розклад І семестр.doc)розклад І семестр.doc   72 Kb
Download this file (графік відкритих занять ННІ заочної і післядипломної освіти.doc)графік відкритих занять ННІ заочної і післядипломної освіти.doc   45 Kb