26 лютого 2018 року на кафедрі електротехнічних систем факультету механіки та енергетики відбулась тепер вже традиційна зустріч представників ПАТ «Львівобленерго» зі студентами магістрами спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Під час зустрічі відбулась співбесіда з найкращими студентами для призначення їм цільових стипендій від ПАТ «Львівобленерго».

За рішенням конкурсної комісії у складі заступника технічного директора ПАТ «Львівобленерго» Р.Б. Іванціва, начальника відділу кадрів ПАТ «Львівобленерго» О.В. Цимбалістої та начальника служби балансу, нормування витрат електричної енергії О.Ю. Голяка четверо студентів отримали іменні стипендії від «Львівобленерго» до кінця навчання у Львівському національному аграрному університеті та запрошення на стажування та подальше працевлаштування.

Стипендіатами стали студенти груп Ен-51 та Ен-52: Андрій Гуліта, Віктор Малий, Віктор Мельничук та Григорій Уський.

Бажаємо стипендіатам наснаги, професійного розвитку та нових звершень.


З 14 по 16 лютого 2018 року успішно пройшов захист дипломних робіт магістрів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Випускники пройшли переддипломну практику, підготували і захистили дипломні роботи та отримали освітній ступінь «Магістр».

Студенти виявили високий рівень підготовки, представили цікаві проекти, зробили змістовні доповіді і підтвердили високий кваліфікаційний рівень. Четверо з них – О.В. Побережець, Б.В. Самбір, В.В. Саюк та В.М. Стрілець – отримають дипломи з відзнакою.

Колектив кафедри електротехнічних систем вітає випускників з отриманням освітнього ступеня «Магістр», бажає не зупинятися на досягнутому, продовжувати самонавчання та професійно зростати! Щиро зичимо вам подальших успіхів, звершення всіх мрій і досягнення поставленої мети.


У січні 2018 року в рамках профорієнтаційної роботи учні випускних класів Твіржанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» відвідали факультет механіки та енергетики Львівського НАУ.

З метою популяризації вивчення природничих наук учнями загальноосвітніх навчальних закладів в.о. доцента кафедри електротехнічних систем В.В. Пташник провів демонстрацію явища кипіння рідини за кімнатної температури в розрідженій атмосфері та явище електропровідності аморфних тіл за підвищених температур.Студентська науково-дослідна робота у складі студентських наукових гуртків є важливим елементом формування професійних навичок майбутніх випускників та їх залучення до вирішення важливих наукових та технічних задач. На засіданнях гуртка студенти обмінюються досвідом з колегами, дістають навики формулювання та вирішення різноманітних задач, опановують нові методи досліджень, вчаться представляти та відстоювати одержані наукові результати.


Щорічно учасники студентського наукового гуртка «Агроелектрик», що функціонує на кафедрі електротехнічних систем, беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, виступають на численних наукових конференціях, публікують результати своїх досліджень, виборюють іменні стипендії.

Цього року кафедра електротехнічних систем запрошує студентів до активної участі у роботі двох студентських наукових гуртків:

  • «Агроелектрик» (керівник гуртка – Андрій Фердинандович Герман, тел. (067)255-19-23). Тематика гуртка: електротехнології в аграрному виробництві; електрозабезпечення та електроспоживання в житлових та промислових приміщеннях.
  • «Розумний будинок» (керівник гуртка – к.т.н. Вадим Вікторович Пташник, тел. (063)040-1-040). Тематика гуртка: ознайомлення з принципами роботи розумних споруд; вивчення алгоритмічних та технічних особливостей побудови окремих функціональних систем розумних будинків; розроблення демонстраційних моделей розумних будинків та міст з використанням мікропроцесорної техніки.

Детальну інформацію щодо роботи наукових гуртків наведено у прикріплених файлах.

План-графік роботи СНГ Агроелектрик

План-графік роботи СНГ Розумний будинок20-22 вересня 2017 року в рамках XVIII Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» відбулась Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю кафедри електротехнічних систем «Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі».


Роботу конференції відкрив перший проректор Львівського національного аграрного університету професор В.М. Боярчук. З вітальним словом до колективу кафедри також звернувся декан факультету механіки та енергетики професор С.Й. Ковалишин. Інформацію про історію та віхи розвитку кафедри електротехнічних систем представили професори О.С. Калахан, К.М. Василів та В.М. Сиротюк. Учасників конференції привітали також представники ПрАТ «Львівобленерго» та корпорації «Енергоресурсінвест», які відзначили вагомий внесок колективу кафедри у підготовку молодих фахівців.

З нагоди десятиліття кафедри старшого викладача І.М. Дробота, старшого викладача А.Ф. Германа та провідного фахівця М.Б. Хлистуна відзначено грамотами ректора Львівського національного аграрного університету за багаторічну і самовіддану працю та значні досягнення в науковій, науково-методичній та педагогічній діяльності.

Десятилітній ювілей кафедри електротехнічних систем співпав зі святкуванням 50-річчя педагогічної діяльності професора Валерія Миколайовича Сиротюка. Ювіляра привітав перший проректор Львівського національного аграрного університету В.М. Боярчук та вручив йому почесну грамоту від ректора Львівського національного аграрного університету. До привітань долучились колеги, численні учні професора Сиротюка та інші учасники конференції.

Робота конференції здійснювалася у двох секціях (голови секцій: д.т.н., проф. О.С. Калахан та к.т.н., проф. В.М. Сиротюк). На конференції було представлено 33 наукові доповіді за напрямами: «Електротехнічні системи: моделювання, матеріалознавство, сучасні технології» та «Сучасні енергозберігаючі технології в сільському господарстві».

За результатами проведення науково-практичної конференції та враховуючи її прикладну значимість учасники ухвалили:

1. Здійснювати прикладні дослідження, що пов'язані з енергозбереженням спільно з науковими установами Національної академії наук України, НААНУ, регіональними науково-дослідними інститутами, а також значно розширити участь у міжнародних наукових проектах, направлених на вирішення енергетичних проблем сільського господарства;

2. Створити необхідні умови для реалізації студентами їхніх здібностей і талантів, сприяти посиленню мотивації студентської молоді до участі у науково-дослідній роботі. Покращити умови проведення науково-дослідної роботи студентів, діяльність студентських наукових гуртків при кафедрах тощо;

3. Інтенсифікувати пошук інвестицій для виконання науково-дослідної та госпдоговірної тематики, розвитку інфраструктури наукових досліджень;

4. Розширити партнерські зв’язки  з роботодавцями, активно залучати їх до формування змісту вищої освіти, проведення практики студентів із подальшим їх працевлаштуванням;

5. Вийти з пропозицією до наукової частини ЛНАУ щодо регулярного проведення на базі кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі».

Скачати ухвалу конференції ЕТС 2017 р.14 червня 2017 р. за результатами конкурсу «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету – 2017» нагороджено дипломом III ступеня студентський науковий гурток «Агроелектрик» кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики. Науковий гурток «Агроелектрик» (керівник – старший викладач А.Ф. Герман, староста – студент групи Ен-31 В.В. Гороховський) свою роботу здійснював під керівництвом професорсько-викладацького колективу в рамках наукових пошуків кафедри.


Керівник гуртка ст. викладач А.Ф. Герман отримав подяку за високий рівень підготовки студентів у напрямку наукових досліджень.Сучасна концепція розвитку вищої освіти передбачає, що студенти мають право на вільний вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених освітньою програмою та відповідним робочим навчальним планом.
Перелік та зміст вибіркових навчальних дисципліни формується кафедрами університету з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці та ефективного використання можливостей і академічних традицій університету.
Викладачами кафедри електротехнічних систем підготовлено дві дисципліни загальноуніверситетського вибору: «Енергозберігаюча комп’ютерна система Розумний будинок» та «Монтаж і експлуатація електромереж будівель і споруд».
В рамках вивчення дисципліни «Енергозберігаюча комп’ютерна система Розумний будинок» студенти ознайомляться з будовою, принципом дії та алгоритмами роботи систем комп’ютерного управління енергопостачанням, освітленням, водопостачанням, кондиціонуванням і безпекою енергоефективних будівель. Також студенти ознайомляться з сучасними промисловими зразками систем «розумного будинку» вітчизняного та закордонного виробництва. Комплекс практичних занять забезпечує набуття вмінь і практичних навичок проведення розрахунків, налаштування і програмування пристроїв автоматизації інженерних систем сучасної будівлі.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Монтаж і експлуатація електромереж будівель і споруд» є основні закони та поняття електротехніки, будова та принцип роботи електрообладнання, а саме електричні машини, електроніка, вимірювальні техніка, електронагрівальні пристрої, електроосвітлення, засоби автоматизації, комутаційно-захисне обладнання, а також особливості монтажу та експлуатації обладнання.
20-21 квітня 2017 року викладачі кафедри електротехнічних систем провели профорієнтаційну роботу в школах Сколівського району Львівської області, під час якої була відбулась бесіда з випускниками шкіл Верхнього Синьовидного, Підгородців, Славського, Труханова, Корчина, Тухлі та трьох шкіл міста Сколе.
Викладачі університету ознайомили учнів з правилами прийому до Львівського національного аграрного університету на денну та заочну форми навчання, особливостями студентського побуту, тематикою навчальних дисциплін та повним переліком спеціальностей за яким відбуватиметься набір у 2017 році.
25 березня 2017 р. відбулося щорічне зимове сходження на Говерлу (2061 м). Команду ЛНАУ очолили викладачі кафедри ЕТС І.М. Дробот та М.О. Гошко. Цього року від університету йшло 25 чоловік, а загальна кількість учасників сходження становила близько 350 людей. В цей час на горі було коло 1 м снігу.
Всі учасники команди ЛНАУ успішно підкорили гору, отримали позитивні емоції і подолали близько 17 км за день.20 березня 2017 року старший викладач кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики А.Ф. Герман зустрівся із школярами-випускниками м. Калуша, зокрема: ЗОШ І-ІІІ ступенів №4; ЗОШ І-ІІІ ступенів №6; ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Калуської міської ради Івано-Франківської області; Калуська СШ І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови.


Також старший викладач А.Ф. Герман провів профорієнтаційні бесіди з студентами-випускниками ВПТУ № 7 м. Калуша та ДВНЗ «Калуський політехнічний коледж».

Абітурієнти ознайомилися з правилами вступу до Львівського національного аграрного університету, особливостями навчання на спеціальностях 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт».


У лютому 2017 року викладачі кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики зустрілись із школярами-випускниками середньої загальноосвітньої школи № 50 міста Львова імені А.С. Макаренка та середньої загальноосвітньої школи № 75 міста Львова імені Лесі Українки, які планують продовжити навчання в університеті.


Доцент В.О. Чумакевич розповів майбутнім абітурієнтам про особливості вступу та здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр» у Львівському національному аграрному університеті.

Абітурієнти змогли ознайомитися із тематикою дисциплін, які будуть вивчатись під час навчання на спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та з повним переліком спеціальностей, за яким відбуватиметься набір у 2017 році.


Наприкінці 2016 року розпочалось піврічне стажування викладачів кафедри електротехнічних систем доц. Гошко М. О. та в.о. доц. Хімки С. М. у Люблінському природничому університеті (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Програмою стажування передбачено ознайомлення із кафедрами університету, матеріально-технічною та навчально-методичною базами, ознайомлення з навчальними програмами дисциплін, вивчення технологій індивідуалізації освітньої діяльності, ознайомлення з методикою та практикою вивчення дисциплін електротехнічного напряму, проведення спільних наукових та навчально-практичних семінарів.


13 жовтня 2016 р. за результатами конкурсу «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету – 2016» дипломом III ступеня нагороджено студентський науковий гурток «Агроелектрик» кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики.

Старосту наукового гуртка В.І. Лапинського нагороджено дипломом II ступеня у конкурсі «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету – 2016».

Керівник гуртка, старший викладач Андрій Фердинандович Герман отримав подяку за високий рівень підготовки студентів у напрямку наукових досліджень.


5 жовтня 2016 року на засіданні кафедри електротехнічних систем відбулось представлення підготовленого до друку навчального посібника «Основи електрики» для аспірантів, докторантів електротехнічних фахів та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Автор посібника – професор кафедри електротехнічних систем, доктор технічних наук, професор Василь Йосипович Чабан – ознайомив присутніх з використаним у посібнику міждисциплінарним підходом до вивчення електрики та окреслив концепцію його застосування у навчальному процесі.


За результатами проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2015–2016 навчальному році ряд студентських наукових досліджень, проведених під керівництвом співробітників кафедри електротехнічних систем, відзначений галузевими конкурсними комісіями, а їх автори нагороджені відповідними дипломами:
Василь Гороховський «Працездатність електродугових покриттів із порошкових дротів за підвищених температур» – диплом ІІ ступеня у галузі «Зварювання», наукові керівники –д. т. н., професор, завідувач кафедри електротехнічних систем Олег Степанович Калахан, старший викладач Іван Михайлович Дробот.
Віталій Лапинський «Трифазний асинхронний двигун з підвищеним пусковим моментом» – диплом ІІ ступеня у галузі «Електричні машини та апарати», науковий керівник – к. т. н., доцент Дмитро Петрович Гречин.
Роман Турченяк та Володимир Кульматицький «Адгезійні властивості іонно-плазмового хромнітридтитанового покриття на сталі» – дипломом ІІІ ступеня у галузі «Обробка матеріалів у машинобудуванні», науковий керівник – д. т. н., професор, завідувач кафедри електротехнічних систем Олег Степанович Калахан.
Хаймик Михайло та Самбор Богдан «Інтелектуальна електротехнічна система для одержання дезінфекційних та мийних розчинів» – дипломи ІІІ ступеня у галузі «Електротехніка та електромеханіка», науковий керівник – к .т. н., старший викладач Вадим Вікторович Пташник.
Вітаємо переможців!


12 квітня 2016 року на кафедрі електротехнічних систем відбулося звітне засідання наукового гуртка «Агроелектрик» за 2015 рік.
Із доповідями виступили студенти-гуртківці:
• Віталій Лапинський на тему «Трифазний асинхронний двигун з підвищеним пусковим моментом»;
• Василь Гороховський на тему «Працездатність електродугових покритів із порошкових дротів за підвищених температур»;
• Роман Турченяк на тему «Мікромеханічні властивості іонно-плазмових (TiCr)N покриттів на сталі 20Х»;
• Михайло Хаймик на тему «Інтелектуальна електротехнічна система для одержання дезінфекційних та мийних розчинів»;
• Роман Савчинський на тему «Модернізація розподільчих пристроїв 10 кВ трансформаторної підстанції 35/10 кВ Млинівського РЕМ»
•  Володимир Пастух на тему «Дослідження компенсатора реактивної потужності в програмному середовищі Matlab».
• Володимир Орсуляк на тему «Дослідження характеристик сучасних електричних джерел світла».
В обговоренні доповідей взяли участь члени наукового гуртка Вадим Гошкодер, Павло Кучер, Володимир Устимук, Григорій Уський, Ірина Ізьо, Микола-Євгеній Каналош, Богдан Самбір, Степан Яцків, а також керівник гуртка старший викладач Андрій Фердинандович Герман та заступник завідувача кафедри з наукової роботи к. т. н., старший викладач Вадим Вікторович Пташник.
Згідно з результатами засідання кафедрального наукового гуртка, студентів із вищезгаданими доповідями запропоновано заслухати на засіданні студентського наукового товариства факультету механіки та енергетики Львівського національного агарного університету.


28 травня 2015 року на кафедрі електротехнічних систем відбулися прослуховування попередніх захистів дипломних робіт студентів заочної форми навчання групи Ен–1маг(бак) спеціальності 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» ОКР «Магістр», керівниками яких є викладачі кафедри електротехнічних систем.

За підсумками прослуханих доповідей кафедра зробила подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо допуску студентів до захисту магістерських робіт. 


09 червня 2015 року відбувся захист магістерських робіт студентів заочної форми навчання групи Ен–1маг(бак) спеціальності 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» ОКР «Магістр», керівниками значної частини яких були викладачі кафедри електротехнічних систем.

Всі магістранти успішно захистили свої роботи.


Студент групи Ен-51 Володимир Ярославович Слющинський (науковий керівник к. т. н., доцент Маркіян Орестович Гошко) став призером у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014–2015 навчального року в галузі «Електротехніка та електромеханіка» (секція «Електричні мережі та обладнання електричних станцій та підстанцій»), який проходив з 06 по 09 квітня у Дніпродзержинському державному технічному університеті, і нагороджений дипломом третього ступеня за наукову роботу «Якість електричних джерел світла, представлених на ринку західної України».

Також за активну участь в підготовці та проведенні підсумкової конференції «Електротехніка та електромеханіка – 2015» грамотою-подякою нагороджено асистента кафедри Віталія Романовича Левонюка.

Вітаємо!!!


Сходження на Говерлу

28 березня відбулося успішне зимове сходження на найвищу вершину українських Карпат – гору Говерлу (2 061 м).

Цей традиційний масовий захід, який цього року присвячений Міжнародному дню спорту заради розвитку та миру, 200-річчю з дня народження автора мелодії національного гімну України Михайла Вербицького, Року Андрея і Климентія Шептицьких, а також ушануванню пам’яті відомого львівського туриста Ореста Копійчука, організували обласне відділення НОК України, управління молоді та спорту обласної держадміністрації та обласна федерація спортивного туризму спільно з Львівською контрольно-рятувальною службою та туристсько-альпіністським центром «Скеля».

Попри непрості погодні умови, на Говерлу піднялися майже 350 осіб, серед яких група представників спортивних туристичних клубів Києва, Харкова, Львова, Нетішина (Хмельницька область), Калуша (Івано–Франківської область), туристи з багатьох міст та районів Львівщини, група журналістів, серед яких і відомий львівський фотомайстер Володимир Дубас, а також знаний організатор спортивно-туристичного руху з Польщі Міхал Рачинський.

Серед учасників масового туристичного походу на г. Говерлу були і викладачі кафедри електротехнічних систем к. т. н., доц. Маркіян Орестович Гошко (як офіційний інструктор групи з 29 осіб) та ст. викладач Іван Михайлович Дробот, а також студенти факультету механіки та енергетики: С. Анагельдієв, О. Зінь, С. Мандрик, С. Ткачук (група Ен–22сп); Г. Дутчак, І. Зубик, О. Кушнір, І. Проць (група Ен–41); П. Мельник, С. Смітюх (група Ен–42).


З 24 по 27 березня 2015 року відбувався захист дипломних проектів студентів заочної форми навчання груп Ен-31сп – Ен-33сп  напрямку 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» ОКР «Бакалавр», керівниками значної частини яких були викладачі кафедри електротехнічних систем.

Всі студенти-дипломники успішно захистили дипломні проекти.


Вітаємо студентів факультету механіки та енергетики Володимира Кульматицького та Юрія Ставничого (науковий керівник – завідувач кафедри електротехнічних систем, д. т. н., професор Олег Степанович Калахан) з перемогою на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014–2015 навчального року за напрямом підготовки фахівців «Зварювання», що відбувся 19 березня 2015 року на базі Кіровоградського національного технічного університету. Після відкритого обговорення наукових робіт і наукових доповідей галузева комісія визначила їх переможцями з врученням їм дипломів першого ступеня.


Студент групи Ен-42 Віталій Ігорович Лапинський (науковий керівник к. т. н., доцент Дмитро Петрович Гречин) став призером у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014–2015 навчального року за спеціальністю «Електричні машина та апарати», який відбувався 16-18 березня у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського. За наукову роботу «Вплив питомого опору алюмінієвого сплаву ротора на характеристики асинхронного двигуна» наш студент нагороджений дипломом третього ступеня.

Вітаємо!З 11 по 13 лютого 2015 року на кафедрі електротехнічних систем відбувалися прослуховування попередніх захистів дипломних робіт студентів заочної форми навчання груп Ен-31сп - Ен-33сп напрямку 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» ОКР «Бакалавр», керівниками значної частини яких є викладачі кафедри електротехнічних систем.

За підсумками доповідей зроблені подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо допуску студентів до захисту дипломних робіт.


З 06 лютого 2015 року завідувачем кафедри електротехнічних систем призначено д. т. н., професора Олега Степановича Калахана.

Офіційне представлення нового керівника співробітникам кафедри відбулося 09.02.15 р., а 16.02.15 р. відбулося перше засідання кафедри під головуванням новопризначеного завідувача кафедри.

02.11.14 доцент кафедри ЕТС, к. т. н. Маркіян Орестович Гошко виборов 1 місце у змаганнях з армспорту у VII обласних іграх ветеранів спорту Львівщини.

Вітаємо переможця!!!

16 жовтня 2014 року на кафедрі електротехнічних систем відбувся науковий семінар з заслуховуванням та обговоренням доповіді доцента Володимира Олексійовича Паранюка «Основи біоелектродинаміки рослинних систем (на прикладі культурних рослин)». На семінарі окрім усіх викладачів кафедри були присутні декан факультету механіки та енергетики доц. С. М. Ковалишин, заступник декана доц. В. В. Янків, завідувач кафедри машинобудування проф. М. С. Когут, завідувач кафедри автоматизації тваринництва, якості та стандартизації доц. В. Т. Дмитрів, д.т.н. Р. Д. Кузьмінський та поважні гості з інших кафедр факультету механіки та енергетики.03 червня 2014 року на кафедрі електротехнічних систем в аудиторії 1м  в 11:00 відбулося прослуховування попереднього захисту дипломних проектів студентів денної форми навчання груп Ен-41, Ен-42 та Ен-23ск спеціальності 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» ОКР «Бакалавр», на якому разом зі студентами були присутні всі викладачі кафедри електротехнічних систем.

 Кожен студент виступив з короткими доповідями за матеріалами дипломного проектування з представленням пояснювальної записки та графічної частини.

За результатами попереднього захисту прийнятий висновок про готовність студентів-доповідачів і їх допуск до захисту дипломних проектів.


Студенти групи Ен-61 Віталій Романович Левонюк та Ігор Петрович Ошурко (науковий керівник – завідувач кафедри електротехнічних систем, д. т. н., професор Карл Миколайович Василів) зайняли друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013–2014 навчального року з галузі «Електричні машини та апарати» і нагороджені дипломом другого ступеня за наукову роботу «Математичне моделювання електромагнітних процесів трифазно-однофазного модулятора напруги». Вітаємо!
Студенти групи Ен-61 Віталій Романович Левонюк та Ігор Петрович Ошурко (науковий керівник – завідувач кафедри електротехнічних систем, д. т. н., професор Карл Миколайович Василів) стали переможцями у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка» (секція «Математичне моделювання електротехнічних комплексів та систем») і нагороджені дипломом першого ступеня за наукову роботу «Математичне моделювання електромагнітних процесів вентильної системи випрямлення трифазного струму».

Вітаємо!5 квітня 2014 року за участю понад 500 учасників відбувся масовий похід–сходження на найвищу вершину Український Карпат і найвищу точку України г. Говерлу (2061 м).

Цьогорічна «Говерляна-2014» виявилася особливою й була присвячена 200-річчю від дня народження генія українського народу Т. Г. Шевченка, 50–річчю першого масового сходження на г. Говерлу, вшануванню пам’яті відомих туристів та альпіністів Львівщини – ініціаторів та організаторів масових сходжень на Говерлу, а також приурочена до Міжнародного дня спорту (6 квітня).

Серед учасників масового туристичного походу на г. Говерлу були викладачі кафедри електротехнічних систем – к. т. н., доц. Маркіян Орестович Гошко, ст. викладач Іван Михайлович Дробот, а також к. с.-г. наук, доцент кафедри екології Володимир Васильович Бальковський та студенти факультету механіки та енергетики – А. Дубовський, М. Кащенюк, П. Смолка, Ю. Лабик, О. Станіславчук, Р.Юзько.


06 березня 2014 року на кафедрі електротехнічних систем в аудиторії 1м о 16:50 відбувся семінар з прослуховування та захисту звітів з переддипломної практики студентів денної форми навчання груп Ен-41, Ен-42 та Ен-23ск спеціальності 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» ОКР «Бакалавр», керівниками яких є викладачі кафедри. На семінарі разом зі студентами були присутні всі викладачі кафедри електротехнічних систем за винятком доц. В. О. Паранюка.


 Кожен студент подав звіт і виступив у присутності своїх товаришів та викладачів кафедри з короткими доповідями про свої здобутки в процесі проходження практики.

За результатами семінару звітні матеріали студентів були затверджені відповідною оцінкою і прийнятий висновок про готовність всіх студентів до подальшого виконання дипломних проектів.


З 26 по 28 лютого 2014 року відбувався захист дипломних проектів студентів заочної форми навчання груп Ен-32сп та Ен-33сп напрямку 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» ОКР «Бакалавр», керівниками значної частини яких були викладачі кафедри електротехнічних систем.

Всі студенти-дипломники успішно захистили дипломні проекти.


Кафедра електротехнічних систем взяла участь у конкурсі на кращу кафедру серед вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі», який проводять раз на п’ять років.

Конкурс організований Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» з метою оцінювання діяльності кафедри як базового структурного підрозділу ВНЗ та розроблення і реалізації на цій основі системи заходів, спрямованих на підвищення якості та ефективності навчальної, наукової, методичної і виховної роботи, впровадження сучасних технологій в освіті, стимулювання науково-педагогічних працівників до інноваційної діяльності, використання їх потенціалу для приведення рівня соціально-особистісної, загальнонаукової та професійної компетентності випускників до відповідності вимогам стандартів вищої освіти.

Результати конкурсу визначиться конкурсною комісією після розгляду поданих матеріалів після 1 березня 2014 року.


30 і 31 січня 2014 року відбувався захист дипломних робіт студентів денної форми навчання групи Ен-71 спеціальності 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» ОКР «Магістр», керівниками значної частини яких були викладачі кафедри електротехнічних систем.

Всі студенти успішно захистили роботи і отримають диплом інженера-дослідника.


29 листопада 2013 року тисячі українців у Київській, Львівській, Рівненській та Житомирській областях вийшли на вулиці, аби утворити живий ланцюг, який протягнувся з Києва до Польщі.

Викладацький склад кафедри електротехнічних систем також підтримав Всеукраїнську акцію підтримки єднання з Європою в районні Гамаліївки, тримаючи українську символіку і скандуючи разом з усіма: "Україна йде в ЄС", "Ми хочемо до ЄС" та інші відомі гасла з підтримки Євромайдану та асоціації з Європейським співтовариством.


З 25 по 28 листопада відбувався захист дипломних проектів студентів заочної форми навчання груп Ен-61 та Ен-62 спеціальності 7.10010101 “Енергетика сільськогосподарського виробництва” ОКР “Спеціаліст” керівниками значної частини яких були викладачі кафедри електротехнічних систем.

Всі студенти-дипломники успішно захистили дипломні проекти.


20 листопада на кафедрі електротехнічних систем відбувся науковий семінар з заслуховуванням та обговоренням доповіді доцента Віктора Олександровича Чумакевича “Функціонально-стійкі електромеханічні системи”.


з 6 по 11 листопада на кафедрі електротехнічних систем відбулися прослуховування попередніх захистів дипломних робіт студентів заочної форми навчання груп Ен-61 та Ен-62 спеціальності 7.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» ОКР «Спеціаліст», керівниками яких є викладачі кафедри.

За підсумками доповідей зроблені подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо допуску студентів до захисту дипломних робіт.


6 листопада 2013 року за підсумками участі студентів у Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт у 2012 -2013 навчальному році, від кафедри електротехнічних систем почесними грамотами нагороджені:

Левонюк В., Ошурко І. П. – студенти групи Ен-61

та керівники робіт: д. т. н., професор Василів К. М., асистент Герман А. Ф.;

Стефанський Ф. М., Яремчук М. Р. – студенти групи Ен-61

та керівники робіт: к. т. н., доцент Якимець В. Т., старший викладач Дробот І. М.

Окрім грамот та заслужених аплодисментів студенти були нагороджені заохочувальними грошовими преміями.

ВІТАЄМО!!!

 Цього ж дня фонд Віктора Пінчука організовував презентацію освітнього проекту для подальшого навчання молодих спеціалістів за кордоном – “Всесвітні студії”, спрямованого на формування нових професійних еліт в Україні. В рамках презентації студенти груп Ен-41, Ен-42, Ен-51, Ен-61 в аудиторії 34м мали зустріч-бесіду з координатором міжнародних проектів, менеджером програми “Всесвітні студії” Юлією Гладковою. 10 жовтня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України завідувачеві кафедри, д. т. н. Василіву Карлу Миколайовичу присвоєно вчене звання професора (атестат 12ПР № 008919) кафедри електротехнічних систем. ВІТАЄМО!!!Вийшов у світ навчальний посібник:

Чумакевич В.  О.  Основи автоматики комплексів озброєння: Навчальний посібник / В.  О.  Чумакевич – Львів: АСВ, 2013. – 348 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи систем автоматичного керування; будову, фізичні принципи роботи та основи експлуатації систем автоматики комплексів озброєння, які використовуються на зразках озброєння підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Рекомендованого Вченою радою Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного як навчальний посібник при вивченні навчальних дисциплін “Основи автоматики” та з напрямку підготовки “Електромеханіка” при вивченні навчальної дисципліни “Теорія автоматичного керування”.19.10.13 доцент кафедри ЕТС, к. т. н. Маркіян Орестович Гошко виборов 1 місце у змаганнях з армспорту у VI обласних іграх ветеранів спорту Львівщини, присвячених Року Івана Боберського.

В І Т А Є М О переможця!!!

 
Планується у 2013-2014 роках заслухати та обговорити на семінарі результати та плани наукового пошуку доцентів Володимира Олексійовича Паранюка, Віктора Олександровича Чумакевича, Андрія Михайловича Яцуна, старшого викладача Івана Михайловича Дробота та інших науковців кафедри.


Співробітники кафедри вступили у новий 2013/2014 навчальний рік.

Так, 18-20 вересня 2013 року у Львівському національному аграрному університеті відбувся Міжнародний науково-практичний форум “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій” (Львів–Дубляни) за участю в ньому викладачів кафедри.


02.10.2013 року відбулося чергове засідання кафедри, на якому розглядалась та затверджена тематика дипломних і курсових проектів та робіт тих студентів факультету, керівниками яких є викладачі кафедри.

Окрім того, на цьому ж засіданні заслуховували звіти науково-методичної роботи доцентів кафедри Чумакевича В. О. та Яцуна А. М., після обговорення яких кафедра одноголосно проголосувала стосовно клопотання до деканату факультету механіки та  енергетики щодо рекомендації участі Чумакевича В. О. та Яцуна А. М. у конкурсі з заміщення вакантних посад доцента кафедри електротехнічних систем. 08.10.2013 року це клопотання було підтримано радою факультету.


Співробітниками кафедри розпочата підготовка з проведення профорієнтаційної роботи, зокрема сумісно з кафедрою енергетики оновлено й підготовлено рекламно-інформаційні матеріали для ознайомлення учнів шкіл та студентів училищ, технікумів, коледжів з навчально-методичними та виробничо-матеріальними можливостями навчання на кафедрах; здійснюється профорієнтаційна діяльність з ознайомлення потенційних абітурієнтів на місцях стосовно перспектив та можливостей навчання у Львівському національному аграрному університеті.


25–26 квітня 2013 року в Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського проводився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт 2012–2013 навчального року за спеціальністю «Електричні машини та апарати».

За результатами представлених робіт визначено переможців компетентним журі конкурсу до якого входив доктор технічних наук, завідувач кафедри електротехнічних систем Василів Карл Миколайович.

Дипломи першого ступеня отримали студенти групи Ен-41 Львівського національного аграрного університету Левонюк Віталій та Ошурко Ігор, керівники наукової роботи – в.о. професора Василів Карл та асистент Герман Андрій.Конференція ДДТУ

18–21 березня 2013 року в м. Дніпродзержинську у державному технічному університеті проводилась підсумкова конференція «Електротехніка та електромеханіка-2013» Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт 2012–2013 навчального року з галузі «Електротехніка та електромеханіка».

За результатами представлених робіт та заслуханих доповідей студентів 33 вишів України, журі конкурсу, до якого входив асистент кафедри електротехнічних систем Андрій Герман, визначило переможців.

Дипломи другого ступеня отримали студенти групи Ен-43 Львівського національного аграрного університету Назарій Стефанський та Максим Яремчук (керівники наукової роботи – доцент Василь Якимець та старший викладач Іван Дробот).


 

12 березня 2013 року при кафедрі електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету відбувся науково-практичний семінар, на якому виступив доктор технічних наук Чабан А. В. з доповіддю на тему: «Інтердисциплінарне моделювання електромеханічних перехідних процесів у задачах маглев транспорту». Чабан А. В. доповів про проблеми використання магнітної левітації транспорту та можливість вирішення цих проблеми.

В обговоренні доповіді взяли участь члени кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики Львівського національного університету та кафедри управління проектами та безпеки виробництва.


22.02.2013 р. кафедра електротехнічних систем було провела спортивні змагання «Зимовий кубок енергетика» під керівництвом к. т. н., доцента Гошка М. О. серед студентів ІV курсу напряму підготовки «Енергетика та електротехнічні системи АПК».

Змагання відбувалися за наступними видами:

  1. Віджимання в упорі.
  2. Підтягування.
  3. Віджимання на брусах.
  4. Біг-естафета 3х100 м.

З значним відривом перемогла група Ен-43. В особистому заліку переміг студент групи Ен-43 Дубовський Андрій. 


21.02.2013 р. відбувся науково-практичний семінар при кафедрі електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету спільно з викладачами кафедри електромеханіки та електроніки факультету ракетних військ і артилерії Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного.

На семінарі виступили професор кафедри електротехнічних систем Львівського НАУ Сиротюк В.М. з темою доповіді «Моделювання електромеханічних систем в середовищі LabVIEW», та викладач кафедри електромеханіки та електроніки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Лунькова Г. В. з темою «Модульне об’єктно-орієнтоване середовище Moodle».

В обговорені доповідей взяли участь завідувач кафедри електротехнічних систем Львівського НАУ д. т. н., професор Василів К. М., к. т. н., доцент цієї ж кафедри Яцун А. М., к. т. н., доцент Гошко М. О., к. т. н., доцент Чумакевич В. О., к. т. н., доцент Гречин Д. П., к. т. н., доцент Мочернюк Ю. П., к. т. н., доцент Паранюк В. О., к. т. н., старший викладач Хімка С. М. старший викладач Дробот І. М., асистент Герман А. Ф., аспірант Грушкевич Ю. М. та к. т. н., доцент кафедри енергетики Сиротюк С. В.

Також активну участь в обговорені доповідей взяли завідувач кафедри електромеханіки та електроніки Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного д. т. н., професор Шабатура Ю. В., к. т. н., доцент Крук О. Г., к. т. н., доцент Королько С. В., к. т. н., доцент Атаманюк В. В., к. ф.-м. н., доцент Середюк Б. О., к. ф.-м. н., доцент Фісич О. І., викладач кафедри Лунькова Г. В., завідувач лабораторією Ципляр Я. С. та ад’ютант Бурдейний М. В.


25 грудня 2012 року в аудиторії 34м факультету механіки та енергетики відбувся комплексний захист магістерських робіт, які були виконані в рамках експериментального міжфакультетського дипломного проектування.

Зокрема, було заслухано двох магістрантів за спеціальністю архітектура та двох магістрантів за спеціальністю енергетика сільськогосподарського виробництва.

Захист магістерських робіт відбувався перед розширеною державною екзаменаційною комісією, яка була сформована на базі ДЕКів факультету будівництва та архітектури і механіки та енергетики.

Характерною особливістю представлених дипломних робіт є спільний об’єкт дослідження – енергоефективний житловий будинок.

Завданням магістрів архітектури було розробити концепцію та конструкцію макету енергоефективного будинку, а завданням енергетиків – виконати розробку та інсталяцію засобів відновлюваної енергетики (сонячної теплової, фотоелектричної, вітроелектричної та теплопомпової установок) для систем тепло- та електрозабезпечення.

Доповіді та представлений макет житлового енергоощадного будинку засвідчив високий рівень підготовленості магістрантів, їх сучасне та прогресивне мислення, творчий підхід до вирішення поставленого завдання.


25 грудня 2012 року у Академії сухопутних військ ім. ген. П. Сагайдачного відбувся науково-практичний семінар на тему: «Перспективні напрямки розвитку електромеханічних систем». У семінарі взяли участь кафедра електротехнічних систем факультету механіки та енергетики Львівського національного університету та кафедра електромеханіки та електроніки факультету ракетних військ і артилерії Академії сухопутних військ ім. ген. П. Сагайдачного.

У рамках семінару були заслухані доповіді про хід дисертаційних досліджень:

Аспіранта Львівського НАУ Грушкевича Ю. В.

Ад’ютанта АСВ ім. ген. П. Сагайдачного Бурдейного М. В.

Здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Євдокімова П. Н.

Учасники семінару схвалили результати дисертаційних досліджень та рекомендували оформлення отриманих результатів у вигляді наукових статей.


5-річчя кафедри електротехнічних систем


12.12.2012 року відбулося святкування 5-річчя кафедри електротехнічних систем факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету.

Урочисту частину розпочав завідувач кафедри електротехнічних систем, д. т. н., професор Василів К. М., який доповів про стан справ на кафедрі.

Про історію кафедри розповів перший завідувач кафедри професор Сиротюк В. М.

Кафедру привітав перший проректор, завідувач кафедри енергетики Львівського НАУ, професор Боярчук В. М., який також розповів про передумови створення кафедри електротехнічних систем.

Також кафедру привітав декан факультету механіки та енергетики доцент Ковалишин С. Й., який вручив грамоти Василіву К. М., Сиротюку В. М. Паранюку В. О. та Дроботу І. М. за вагомий внесок у розбудову кафедри електротехнічних систем.

Серед запрошених також були представники комерційних організацій, зокрема начальник відділу кадрів ПАТ «Львівобленерго» Цимбаліста О. В., яка від імені голови правління товариства Матвіїшина В. висловила подяку кафедрі електротехнічних систем за плідну взаємовигідну співпрацю з ПАТ «Львівобленерго» у підготовці фахівців. Також привітав кафедру з 5-річчям головний інженер ЗАТ «Електро» Михайлович О. М., який відмітив високий фаховий рівень випускників нашого вишу, зокрема енергетиків.