Історія кафедри

Кафедра українознавства утворена наказом ректора від 10 грудня 1993 року на підставі інформаційного листа Міністерства освіти України, в якому керівники ВНЗ отримали рекомендацію сконцентрувати всі українознавчі дисципліни на одній кафедрі.

Фундаментом, на якому постав згаданий підрозділ університету, стала кафедра історії України, яка до цього функціонувала в ЛСГІ, й українознавчі предмети: «Ділова українська мова», «Аграрна історія України», «Теорія та історія світової та вітчизняної культури», що тоді були в навчальних планах кафедр іноземних мов та політології.

На створеній у грудні 1993 року кафедрі працювало 11 штатних викладачів, у тому числі 2 професори, доктори історичних наук: В. П. Плисюк і В. В. Добрецова, 4 доценти, кандидати історичних наук: П.П. Дяченко, Я. I. Черняк, П. П. Чорновол, М. Ю.Чоповський, 5 викладачів: О. М. Козловська, Ю. М.Сидорчук, Г. А. Барабаш, A. M. Куза, І. П. Тарасюк. Очолив кафедру професор В. П. Плисюк, який керував нею до 2008–2009 н.р.

1991 року при кафедрі створено кабінет гуманітарної освіти, де було відкрито (з ініціативи асистента О. М. Козловської) експозицію матеріальної культури та побуту українського народу.

Щодо викладацького складу кафедри українознавства, то він помітно змінився за останні роки. Кафедру покинули професор В. В.Добрецова, асистент О. М. Козловська, доценти П. П. Дяченко і М. Ю. Чоповський, ст. лаборанти В. І. Гачкова, С. П. Курильців, Л. С. Березовецька, в.о. доцента Г. А. Барабаш (вийшли на пенсію), І. П. Тарасюк (вступила до аспірантури), асистент Ю. М. Сидорчук (перейшов на іншу роботу), а також світлої пам’яті професор В. П. Плисюк, доценти Я. І. Черняк та П. П. Чорновол.

Свого часу на кафедрі працювали професори О. А. Сербенська, М. С. Пасічник, В. С. Ідзьо, кандидати історичних наук Л. С. Качмар, Л. А. Пинда, О. А. Полянський, І. Р. Берест, кандидат філологічних наук Р. В. Кюнцлі та заслужений діяч мистецтв Т. З. Купчак.

Нині на кафедрі працюють 6 науково-педагогічних працівників, які проводять плідну науково-дослідну роботу в царині історії України та української культури, української мови за професійним спрямуванням, культури наукової української мови, риторики, вдосконалюють методику викладання українознавчих дисциплін відповідно до вимог сьогодення. Активним помічником викладачів є старший лаборант І. І. Сало та лаборант Т. А. Кушнарьова. При кафедрі діє навчально-методичний кабінет гуманітарної освіти.

Упродовж останніх років професорсько-викладацький склад згаданого підрозділу ЛНАУ значно оновився: на кафедрі працюють енергійні представники молодого покоління українознавців – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук A. M. Куза, доценти, кандидати філологічних наук О. В. Дерпак та О. М. Горда, доценти, кандидати історичних наук О. Ф. Юрчук та І. В. Баран, старший викладач О. В. Качмар.

Колектив кафедри бере активну участь у науковому житті університету, зокрема в науково-практичних і науково-методичних конференціях. Окрім того, кафедра започаткувала проведення таких наукових заходів, як Міжнародні наукові читання «Мова і держава», Міжнародна наукова конференція «Сучасні українознавчі пошуки: історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти», студентська наукова конференція «Українська історія, мова та культура в контексті сучасної доби», які вже стали в нашому навчальному закладі традиційними.

Чимало свого часу викладачі кафедри присвячують виховній та громадській роботі. Вони беруть активну участь у суспільно-громадському житті університету: організовують зустрічі з видатними людьми, екскурсії, літературно-мистецькі вечори, флешмоби, круглі столи, презентації нових книг, проводять лекторії на теми української мови, культури, історії тощо.

Склад кафедри

Куза Анжела Михайлівна - к. філол. н., завідувач кафедри;

Сало Ірина Іванівна - старший лаборант;

Кушнарьова Тетяна Анатоліївна - лаборант.

Контакти:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Тел: 22-42-968