Сайт кафедри: www.miat.adr.com.ua

Історія кафедри

Становлення кафедри започатковано з викладання дисципліни «Механізація тваринницьких ферм» на факультеті механізації сільського господарства, яка спочатку вивчалась у складі дисциплін кафедри сільськогосподарських машин.

З 1962 року викладання даної дисципліни здійснювала кафедра електрифікації с.г., завідувачем якої був Василь Григорович Ковальчук. Всі види занять з даної дисципліни проводили: доцент Нестор Петрович Левченко, асистенти Володимир Васильович Герасимчук і О.І. Дервіш.

У зв’язку з інтенсивним розвитком механізації тваринництва в країні та збільшенням педагогічного навантаження за рахунок росту контингенту студентів, на підставі наказу Міністерства сільського господарства №77 від 01.04.1968 року в 1969 році була створена кафедра механізації тваринницьких ферм, яка стала однією з провідних на факультеті механізації сільського господарства.

Першим завідувачем кафедри був обраний  доцент В.В. Герасимчук.

До викладацького складу увійшли: доц. Нестор Петрович Левченко, ст. викладач Валентин Ілларіонович Басманов, асистенти Григорій Архипович Гнатенко, Броніслав Юліанович Галицький, ст. лаборант Анастасія Іванівна Трухонь.

В 1974 році склад кафедри поповнився асистентом Валерієм Миколаєвичем Сиротюком, в 1976 році – доцентом Юрієм Михайловичем Носовим, з 1979 року – асистентом Василем Петровичем Шолудьком.

З 01.04.1980 р. по 31.12 2001 року кафедру очолював  к.т.н. доцент В.М. Сиротюк. У 1982 році до кафедри механізації тваринницьких ферм була приєднана кафедра електрифікації с.г. Кафедра одержує назву «Механізації тваринництва і електрифікації сільського господарства». Згодом була додана дисципліна «Гідравліка і сільськогосподарське водопостачання». На кафедрі працювали: доценти Валерій Миколайович Сиротюк, Володимир Васильович Герасимчук, Юрій Михайлович Носов, Ярослав Семенович Жинчин, д. т. н., професор Яків Ісакович Каганов, ст. викладач В.І. Басманов, які читали цикл дисциплін механізації тваринництва та гідравліку і сільськогосподарське водопостачання та Богдан Тимофійович Пославський, Віталій Мілентійович Поліщук, Василь Теодорович Якимець, Володимир Юліанович Воробкевич, які читали цикл дисциплін електротехнічного напрямку, а також ст. лаборанти Людмила Клементівна Бондарчук, Ігор Ярославович Дедишин, навч. майстри Олексій  Михайлович Соляр, Григорій Петрович Жоловага, лаборанти Петро Васильович Шолудько, Степан Степанович Наконечний, Микола Богданович Дубенський, Оксана Степанівна Петриш, Василь Миколайович Цицький, зав. лабораторії гідравліки Євген Миколайович Панас.

З 1992 року склад кафедри поповнився асистентом Василем Тарасовичем Дмитрівим, в 1995 році – доцентом Євгеном Юліановичем Форнальчиком, в 1997 році – доцентом Валентиною Марківною Гайдучок, в 1998 році – асистентами Сергієм Мироновичем Кондуром і Ярославом Васильовичем Шолудьком, в 1999 році – асистентом Маркіяном Орестовичем Гошком.

В цей період завершилось формування матеріально-технічної бази кафедри в складі 4 лабораторій. Однією із перших на факультеті кафедра створила комп’ютерний клас.

Колектив кафедри активно веде науково-дослідну роботу: захищено 11 кандидатських та 4 докторські дисертації (Я.І. Каганов і Є.Ю. Форнальчик, В.М. Гайдучок, В.Т. Дмитрів).

У 1999 р. створено філіал кафедри на виробництві – у Львівській зональній машиновипробувальній станції (с.м.т. Магерів, Жовківського району).

На кафедрі вивчалися наступні дисципліни: механізація тваринництва, механізація сільськогосподарського виробництва (для неінженерних спеціальностей), електротехніка, електропривод і використання електроенергії в с.г., автоматизація процесів у с.г. виробництві, електрифікація с.г. виробництва і патентознавство.

В різні роки завідувачами кафедри були: доцент В.В. Герасимчук, професор В.М. Сиротюк, д.т.н., професор А.І. Фененко.

З вересня 2000 року цикл електротехнічних дисциплін передано на кафедру енергетики.

У 2004 р. кафедру Механізації тваринництва перейменовано на кафедру Механізації і автоматизації в тваринництві, а в 2007 – на кафедру Автоматизації тваринництва, якості та стандартизації, яку у 2016 р. знову перейменовано на Механізації та автоматизації тваринництва.

В різні роки на кафедрі було до 12 штатних одиниць.

Сьогоднішній склад кафедри Механізації та автоматизації тваринництва це 8 викладачів: 2 д.т.н., професор, 5 к.т.н., доцентів, 1 ст. викладач, 1 асистент, 3 особи навчально-допоміжного персоналу.

На кафедрі проводиться підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії, підвищення кваліфікації та надання другої вищої освіти.

Під керівництвом д.т.н., доцента В.Т Дмитріва. та д.т.н., професора В.М. Ванька здійснюється підготовка докторів філософії.

З 2001–2002 н.р. розпочато підготовку фахівців з спеціалізації «Механізація тваринництва». Освоєно нові навчальні дисципліни: «Машини і комплекти обладнання в тваринництві», «Технічний сервіс фермської техніки», «Монтаж та пусконалагодження фермської техніки», «Проектування технологічних процесів тваринницьких підприємств».

Навчальні дисципліни кафедри: «Машини і обладнання для тваринництва», «Машиновикористання в тваринництві» «Автоматика і автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Монтаж і пусконалагодження машин і обладнання для АПК», «Монтаж та пусконалагодження фермської техніки», «Проектування технологічних процесів тваринницьких підприємств», «Електроніка і мікросхемо техніка», «Мікроконтролери і мікроконтролерні системи», «АСУ ТП в АПК», «Робототехніка виробничих процесів», «Комп'ютери та комп’ютерні технології», «Сертифікація та управління якістю у с.-г. виробництві», «Моделювання та оптимізація процесів і обладнання АПВ», «Робототехніка виробничих процесів агропродовольчого виробництва», «Мікрокомп’ютери в сільському виробництві», «Проектування технологічних ліній в агропродовольчому виробництві», «Метрологічне забезпечення вимірювань з використанням електроніки».

Склад кафедри

Ванько Володимир Михайлович - д.т.н., професор

Курилко Ольга Андріївна – к.т.н., в.о. доцент

Петриш Оксана Степанівна – старший лаборант

Яцунський Петро Петрович – провідний фахівець

Ткачишин Роман Стефанович – завідувач комп’ютерним кабінетом

Науково-дослідна робота

Кафедра Механізації та автоматизації тваринництва, виходячи з комплексної наукової теми факультету механіки та енергетики «Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій і технічних засобів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу» проводить наукову роботу за такими напрямками:

- Розробка теоретичних основ механізації і автоматизації технологічних процесів у тваринництві та технічних засобів їх реалізації;

- Дослідження електрофізичних параметрів газоподібних, рідких та сипучих матеріалів і розробка спектрально-аналітичних моделей їх характеристик.

Основні науково-дослідні роботи ведуться по створенню автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) у тваринництві: теоретичне моделювання та аналітичні дослідження конструктивно-технологічних параметрів систем і елементів технологічного обладнання тваринництва і звірівництва; розробка АСУ ТП машинного доїння корів, АСУ вакуумною системою доїльних установок, експрес-аналізатора жирності молока, створення автоматизованих діагностичних комплексів дослідження технологічних і якісних параметрів технологічного обладнання й сільськогосподарських матеріалів, розробка нових механізованих і автоматизованих технологій у тваринництві на основі якісних характеристик процесу з метою стандартизації й сертифікації.

При кафедрі функціонує філіал конструкторського бюро ТДВ «Брацлав» Вінницької області. Розроблені елементи АСУ для доїльного обладнання, зокрема: автоматизований доїльний апарат; вимірювач інтенсивності молоковіддачі мікропроцесорного типу; система прийому-передачі інформації; вакуумний насос принципово нової конструкції з мікропроцесорним управлінням; енергоощадний електромагнітний пульсатор; індивідуальний роздавач комбікормів з мікропроцесорним управлінням; експрес-аналізатор жирності молока з мікропро­цесорним управлінням. Дані розробки пройшли лабораторні дослідження і ряд з них впроваджені в серійне виробництво ВАТ «Брацлав».

Кафедра є виконавцем наукового проекту «Розроблення адаптивної кібер-фізичної системи процесу виробництва молока», що фінансується з державного бюджету Міністерством освіти і науки України (науковий керівник В.Т. Дмитрів).

Для проведення наукових досліджень працівники кафедри, аспіранти, здобувачі та студенти використовують існуючу матеріальну базу кафедри, контрольно-вимірювальну апаратуру, а також розробляють сенсори на основі мікропроцесорної техніки для вимірювання тисків, параметрів витрати багатофазних компонентів (газ+рідина), електрофізичних характеристик середовищ.

Кафедра готує молоді наукові кадри через аспірантуру та докторантуру. На високому рівні веде наукову роботу із залученням студентів.

За результатами науково-дослідних робіт за останні роки одержано понад 50 патентів України на винаходи, захищено 10 кандидатських і 2 докторських дисертації. За результатами наукових досліджень працівники кафедри протягом останніх років видали 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України й Міністерства АПК України, опублікували понад 200 наукових статей. Результати наукових досліджень доповідались на 35 конференціях, симпозіумах, науково-виробничих семінарах. Науковці кафедри є постійними учасниками симпозіумів з машинного доїння корів.

Наукові доробки кафедри

Термоанемометричні вимірювач інтенсивності молоковіддачіНасос вакуумний енергоощаднийЕлектромагнітний ареометр

Електромагнітний пульсаторКомплекс для діагностики і дослідження доїльного обладнання Мобільний індивідуальний роздавач-дозатор комбікормів з мікропроцесорним керуванням

Технологічний модуль виробництва молока (проектне рішення)Вимірювач крутного моменту приводу обертових елементівВимірювач потоку сипучих матеріалів

Навчальний процес

На кафедрі проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів, підвищення кваліфікації та надання другої освіти за напрямами; “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, “Енергетика та електротехнічні системи в АПК”, “Метрологія, стандартизація та сертифікація”, “Якість, стандартизація та сертифікація”, “Механізація сільського господарства”.

Навчальні дисципліни кафедри: “Машини і обладнання для тваринництва”, “Машиновикористання в тваринництві” “Автоматика і автоматизація сільськогосподарського виробництва” “ Монтаж і пусконалагодження машин і обладнання для АПК”, “Машини і комплекти обладнання в тва­рин­ництві”, “Технічний сервіс фермської техніки”, “Монтаж та пусконалагодження машин і обладнання”, “Проектування технологічних процесів тваринницьких підприємств”, “Електроніка і мікросхемотехніка”, “Мікроконтролери і мікроконтролерні системи”, “АСУ ТП в АПК”, “АСУ в системах якості, стандартизації та сертифікації”, “Теоретичні основи автоматики”, “Мікропроцесорні засоби”, “Машини і обладнання для АПК”, “Інформаційні технології”, “Комп’ютерні  технології”, “Метрологічне забезпечення якості”, “Методи оцінки якості продукції та її атестації”, “Методи оцінки  точності вимірювання”, “Міжнародна стандартизація та сертифікація систем якості продукції АПК”

На кафедрі функціонує 6 науково-навчальних лабораторій:

Науково-дослідна лабораторія доїльних системНауково-дослідна лабораторія доїльних систем

Лабораторія доїльних машинЛабораторія доїльних машин

Лабораторія кормопригодульних машинЛабораторія кормопригодульних машин

Лабораторія автоматики, якості та стандартизаціїЛабораторія автоматики, якості та стандартизації

Лабораторія автоматики, якості та стандартизаціїЛабораторія автоматики, якості та стандартизації

Лабораторія мікропроцесорних систем та АСУ в тваринництвіЛабораторія мікропроцесорних систем та АСУ в тваринництві

Лабораторія мікропроцесорних систем та АСУ в тваринництвіЛабораторія мікропроцесорних систем та АСУ в тваринництві

Контакти:

Кафедра автоматизації тваринництва, якості та стандартизації,

80381, вул. В. Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл.

Тел.:(032) 2242957

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;