Навчальний процес

Студенти, які навчаються за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт», отримують достатні знання з будови, експлуатації, сервісу, комп’ютерної діагностики ремонту автомобілів. Завершивши навчання, майбутні фахівці стають достатньо підготовленими до виконання завдань виробничого, організаційного та консультативного характеру в сфері використання та обслуговування автомобільного транспорту, забезпечення функціонування транспортної інфраструктури, в тому числі і в аграрному виробництві.

Студенти за ОКР «Бакалавр» навчаються впродовж 4 років. Навчальні плани передбачають вивчення близько 45 дисциплін соціально-економічного, природничого циклів та циклу практично-професійної підготовки. З них 70% є обов’язковими, 15% інших – за вибором університету і 15% – за вибором студента.

На формування фахівця з автомобільного транспорту суттєвий вплив має вивчення дисциплін кожного із названих циклів. Проте найбільше це відбувається за рахунок вивчення спеціальних дисциплін:

- автомобілів;

- автомобільних двигунів;

- електронного та електричного обладнання автомобілів;

- паливо-мастильних та експлуатаційних матеріалів;

- правил дорожнього руху;

- технічної діагностики автомобілів;

- організації автомобільних перевезень;

- автотехнічної експертизи та сертифікації транспортних засобів;

- фірмового обслуговування транспортних засобів;

- комп’ютерній діагностиці транспортних засобів;

- моделювання технологічних процесів підприємств автотранспорту.

 Навчальна та матеріально-технічна база

Навчальний процес в основному проходить на факультеті механіки та енергетики. До послуг студентів облаштовано новітні лабораторії, комп’ютерні класи, кабінети курсового і дипломного проектування, філії кафедр на виробництві.

На випускові кафедрі тракторів і автомобілів облаштовано найсучасніші лабораторії механотроніки та електронного обладнання і комп’ютерної діагностики автомобілів, аналогів яким немає в Україні.

Конструкцію автомобілів і автомобільних двигунів студенти освоюють в лабораторіях автомобільних двигунів, шасі, паливної апаратури, електричного обладнання автомобілів.

Практичні заняття з діагностики та технічного обслуговування автомобілів проходять на СТО.

Заняття з вивчення правил та безпеки дорожнього руху проходять в однойменній лабораторії, облаштованій необхідними макетами та дорожніми знаками. Крім цього, в ній зосереджено достатню кількість комп’ютерної техніки, яка крім навчальних цілей використовується під час підготовки до здачі теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія категорії «В» і «С».

В процесі навчання широко використовуються інформаційні технології. Студенти мають змогу освоїти сучасні комп’ютерні технології автоматизованого проектування, виконаних в системах «Компас-3D» та «Аutocad», які дозволяють проводити тривимірне параметричне моделювання деталей і складальних одиниць.

В процесі навчання широко використовуються інформаційні технології. Студенти мають змогу освоїти сучасні комп’ютерні технології автоматизованого проектування, виконаних в системах «Компас-3D» та «Аutocad», які дозволяють проводити тривимірне параметричне моделювання деталей і складальних одиниць.

 

Вивчаючи системи автоматизованого проектування, зокрема САПР «Вертикаль», студенти проектують технологічні процеси виготовлення різноманітних деталей і вузлів автомобільної техніки.

Окремі заняття проходять на філіях кафедр, організованих на автотранспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування, фірмах з продажу, передпродажної підготовки і гарантійного обслуговування автомобілів, таких як «Вінал-Авто», «Галичина Авто», сервісних центрах «Honda», «Nisssan», ТзОВ «Арія Моторс», «Галавтосвіт».

Практики студентів

Для набуття практичних навичок студенти проходять навчальні, технологічні практики, стажування на передових автотранспортних підприємствах.

Значна частина студентів мають змогу пройти практику за кордоном, зокрема на підприємствах Польщі, Німеччини, Данії, Норвегії, Англії.

Перспектива продовження навчання

Випускники напряму підготовки «Автомобільний транспорт» мають змогу продовжити навчання на ОКР «Магістр» за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». Термін навчання – 1,5 роки.

Крім продовження навчання в університеті, студенти, навчаючись за магістерською підготовкою, можуть паралельно навчатись за кордоном. Навчання за кордоном передбачає такі форми:

1) стажування в Академії «Механотроніка» (м. Познань, Польща) до 1 місяця. Після успішного завершення стажування студенти отримують сертифікат Академії, який надає право працювати на станціях технічного обслуговування будь-якої країни Євросоюзу;

2) навчання впродовж одного семестру в Люблінському політехнічному університеті, Краківському рільничому університеті або Варшавському університеті наук про життя. Після завершення семестру студенти складають сесії, а отримані оцінки, відповідно до існуючих вимог Болонського процесу, перезараховуються і заносяться у додаток до диплому;

3) навчання впродовж двох семестрів у згаданих навчальних закладах після завершення першого семестру у Львівському НАУ. Після року навчання студент виконує дипломну роботу, яку захищає перед комісією, до складу якої входять представники Львівського НАУ та закордонного ВНЗ і отримує два дипломи – український, і того закордонного закладу, де проходив навчання.

Перспективи працевлаштування

Випускники напряму «Автомобільний транспорт» після завершення навчання за ОКР «Бакалавр» можуть працевлаштовуватись і працювати на різних посадах: директора, головного інженера підприємства; начальника відділів експлуатації, безпеки дорожнього руху, паливно-мастильних матеріалів, транспортно-експедитаційної роботи; керівника чи інженера СТО, автобусної або вантажної станції; менеджера з після продажного та сервісного обслуговування автомобілів; спеціаліста відділу запасних частин; менеджера гарантійного обслуговування автомобілів; диспетчера автопарку; автотоварознавця; аварійного комісара; інструктора з навчання персоналу для сервісу автомобілів; викладача автомобільної справи в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Форми та вартість навчання

Навчання в університеті за напрямом «Автомобільний транспорт» здійснюється за держбюджетною та платною формами.

Для тих, хто вчиться на платній формі, вартість одного року навчання становить 4345 гривень на денній формі та 3165 гривень на заочній формі навчання.

Необхідні сертифікати ЗНО

Одним із обов’язкових документів для вступу на напрям підготовки «Автомобільний транспорт» є наявність сертифікатів ЗНО з:

-         української мови і літератури (не менше 124 балів);

-         математики (профільний предмет, не менше 140 балів);

-         фізики або іноземної мови (не менше 124 балів).

Автомобільний транспорт