7 квітня 2016 року у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка проходив ХІІ міжнародний форум молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка в ХХІ сторіччі», в якому брали участь представники 19 вищих навчальних закладів, в тому числі п’яти закордонних. Від Львівського НАУ у форумі взяли участь студенти групи М-42 факультету механіки та енергетики Григорій Бойко, Іван Кукуруза та Петро Ощипок, які займаються під керівництвом в. о. професора В.Є. Чухрая в студентському науковому гуртку «Технологія ремонту машин» кафедри експлуатації та технічного сервісу машин ім. проф. О.Д.Семковича.

Тези доповідей Івана Кукурузи та Петра Ощипка опубліковані в матеріалах ХІІ міжнародного форуму молоді:

Кукуруза І.І. Підвищення ресурсу кулькових підшипників повторним їх монтажем зі збільшеним натягом / ХІІ-й Международный форум молодёжи «Молодёжь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке». Сборник материалов форума. – Харьков: ХНТУСХ, 2016. С.126.

Ощипок П. Є. Визначення технічного стану автомобільних коробок передач за сумарним кутовим люфтом / ХІІ-й Международный форум молодёжи «Молодёжь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке». Сборник материалов форума. – Харьков: ХНТУСХ, 2016. С.62.

За результатами ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015–2016 навчального року з дисципліни «Ремонт машин», яка також відбулася 7 квітня 2016 року у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка, студент Петро Євгенович Ощипок нагороджений дипломом ІІІ ступеня.


14-16 квітня 2014 р. на базі Національного транспортного університету (м. Київ) пройшов другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Автомобільний транспорт» зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». В олімпіаді взяли участь п’ятнадцять ВНЗ України, які готують спеціалістів та магістрів за спеціальністю 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство».

Загальна чисельність учасників 32 студенти.

Львівський національний аграрний університет представляли В’ячеслав Олександрович Надахівський (Ат-21сп), Володимир Ростиславович Паславський (М-62), Василь Васильович Левко (М-62) яких до участі готували в.о. доцента, кафедри експлуатації та технічного сервісу машин к.т.н. А. О. Шарибура та старший викладач кафедри тракторів і автомобілів Ю. І. Габрієль

 За результатами перевірки конкурсних робіт студент групи М-62 Василь Васильович Левко посів ІІІ місце та був нагороджений дипломом.

 Диплом переможцю вручили декан автомеханічного факультету д.т.н., професор Василь Петрович Матейчик та голова конкурсної комісії к.т.н, професор Сергій Іванович Андрусенко.


22 жовтня в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України відбувся успішний захист дисертації Романа Даниловича Кузьмінського на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва на тему: «Системно-функціональні засади синтезу технологічних ліній і дільниць ремонту вузлів та агрегатів мобільної техніки рільництва»