Історія кафедри

Гостра потреба сільського господарства у фахівцях – економістах зумовила у 1954 р. створити у Львівському сільськогосподарському інституті кафедру економіки сільського господарства.

Засновником і першим її завідувачем був директор Львіського сільськогосподарського інституту, кандидат економічних наук, професор В.Ф.Третьяков. Кафедру в різні роки очолювали професор В.А.Павчак, доцент В.Г.Поплавський, доцент Є.М.Лізунков, а з 1995 р. кафедрою керує д.е.н., професор Г.В.Черевко.

Протягом часу свого існування колектив кафедри розробляв пропозиції і забезпечував потреби галузі сільського господарства рекомендаціями щодо підвищення ефективності функціонування його організаційно-правових структур. В період реформування аграрного сектора економіки України та розвитку трансформаційних процесів колектив кафедри працював над вдосконаленням формування і становлення нових форм господарювання, підвищення їх економічної ефективності в ринкових умовах.

Викладачі кафедри постійно надають практичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам. Неодноразово викладачі кафедри залучались обласними владними установами до розробки прогнозів, планів і рекомендацій щодо розвитку сільського господарства у Львівській області і західному регіоні України. Ними були розроблені «Концепція розвитку сільського господарства західного регіону України» та рекомендації щодо створення корпоративних, фермерських і кооперативних структур, методики обґрунтування їх розмірів, типів спеціалізації для різних природно-економічних зон Львівської області. Також розроблені рекомендації щодо вдосконалення державного земельного законодавства і державного оподаткування сільськогосподарських підприємств, визначення плати за землю, системи ціноутворення і ціни землі в сільському господарстві України та впорядкування внутрішніх економічних взаємовідносин у фермерських і кооперативних господарствах.

Творчий колектив кафедри економіки постійно перебуває у процесі вдосконалення: омолоджується, зростає його педагогічна майстерність і науковий потенціал.

Склад кафедри


Поплавський В. Г. - д.е.н., професор

Вислободська Галина Петрівна - к.е.н., старший викладач

Науково-дослідна робота

Для проведення наукових досліджень кафедра має значний кадровий потенціал. Викладацький склад кафедри постійно здійснює наукові дослідження з питань  підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, зниження виробничих витрат та  ціноутворення на аграрну продукцію, інвестиційної діяльності підприємств, організації і формування різних організаційно-господарських структур та трансформації відносин власності.

Комплексною науковою темою кафедри є «Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів та рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств, як складова зрівноваженого розвитку сільських регіонів». За результатами наукових досліджень протягом 2009-2013 років було опубліковано 13 монографій, 6 підручники(посібників), 342 статей у наукових збірниках, фахових періодичних виданнях, видано методичних вказівок  217 друкованих праць. Вчені кафедри здійснюють керівництво підготовкою кандидатів  і докторів наук зі спеціальності “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” та «Економіки природокористування».

При кафедрі діє студентський науковий гурток “Економіст” члени якого регулярно стають призерами міжвузівських та  всеукраїнських конкурсів, їх доповіді публікуються у наукових збірниках. В значній мірі науковому розвитку кафедри сприяють контакти з вченими США,  Польщі, Хорватії, Ізраїлю.

Навчальний процес

На кафедрі сьогодні викладається 26 базових економічних дисциплін, які є основною для набуття студентом необхідних теоретичних і практичних знань фахового характеру, це:

- Інтелектуальна власність;

- Економіка підприємства;

- Економіка природокористування;

- Регіональна економіка;

- Економіка АПК;

- Економіка та фінанси підприємства

- Економіка і підприємництво, менеджмент

- Управління витратами

- Економіка та організація діяльності в об’єднаних підприємств

- Економіка аграрного виробництва

- Світове сільськогосподарське виробництво

- Обґрунтування господарських рішень

- Кооперація в АПК

- Соціально-економічний розвиток сільських територій

- Основи економіки та менеджменту

- Економіка сільського господарства

- Цінова політика підприємства;

- Потенціал підприємств;

- Інвестування;

- Економіка і організація інноваційної діяльності;

- Державне регулювання економіки;

- Внутрішній економічний механізм підприємств;

- Стратегія підприємств;

- Економічна діагностика;

- Сучасна економіка і бізнес;

- Економічне оцінювання.

Кафедра є випускною для фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства”

Контакти:

80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого, 1

Тел.: (032)22-42-936; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Attachments:
File Опис File size
Download this file (Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з Економіки.doc)Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з Економіки.doc   241 Kb
Download this file (Коференція ЛНАУ 2017.pdf)Коференція ЛНАУ 2017.pdf   1388 Kb
Download this file (Збiрник_IV_мiжн.iнтернет_конфер_ЛНАУ_2015.pdf)Збiрник_IV_мiжн.iнтернет_конфер_ЛНАУ_2015.pdf   2137 Kb
Download this file (ЗБІРНИК міжн інтерн конференції 2014р doc.pdf)ЗБІРНИК міжн інтерн конференції 2014р doc.pdf   2052 Kb
Download this file (Методичка курс роб Стратегія підприємства .doc)Методичка курс роб Стратегія підприємства .doc   224 Kb
Download this file (METOD 2KR - 2013 .doc)METOD 2KR - 2013 .doc   488 Kb
Download this file (теми дипломних робіт Магістри 13-14.doc)теми дипломних робіт Магістри 13-14.doc   82 Kb
Download this file (теми дипломних робіт Магістри 12-13.doc)теми дипломних робіт Магістри 12-13.doc   82 Kb
Download this file (теми дипломних робіт Магістри 11-12.doc)теми дипломних робіт Магістри 11-12.doc   128 Kb
Download this file (Метод. рекоменд. для написан.диплом робіт Бакалавр 2013.doc)Метод. рекоменд. для написан.диплом робіт Бакалавр 2013.doc   874 Kb
Download this file (Метод. рекоменд. для напис.диплом.робіт Магістр 2013.doc)Метод. рекоменд. для напис.диплом.робіт Магістр 2013.doc   846 Kb
Download this file (Метод. рекоменд. для написан. дипломної роботи Спеціалістів 2013.doc)Метод. рекоменд. для написан. дипломної роботи Спеціалістів 2013.doc   834 Kb
Download this file (055_ВЗІРЦЕВІ ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ.doc)ВЗІРЦЕВІ ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ.doc   61 Kb
Download this file (055_Тематика курсових робіт кафедри економіки підприємства.doc)Тематика курсових робіт кафедри економіки підприємства.doc   37 Kb
Download this file (Mетодичка з курсових робіт Економіка і фінанси підприємства.doc)Mетодичка з курсових робіт Економіка і фінанси підприємства.doc   572 Kb