Відкрите практичне заняття  «Розрахунок, конструювання та випробування ферм»

27 травня на кафедрі будівельних конструкцій було проведено відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Автоматизовані системи проектування у будівництві» на тему «Розрахунок, конструювання та випробування кроквяних ферм». Студенти групи Буд-13ск провели цікаві дослідження із вивчення роботи двох типів кроквяних ферм: з паралельними поясами та трикутної. Із підготовлених заготовок зібрали геометричні схеми ферм та випробували їх під навантаженням. За результатами проведеного експерименту побудували графіки прогинів і зробили висновки. Одночасно провели статичні розрахунки ферм на ЕОМ. Студенти показали вміння працювати у колективі, допомагати та консультувати один одного, отримані теоретичні знання успішно закріпили практичними навичками.


31 жовтня відбулося лабораторне заняття з навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» зі студентами 4 курсу напряму «Будівництво» на виробничій базі підприємства «Аеробуд – Захід» (смт. Куликів Жовківського району).

Доцент кафедри В. В. Білозір, асистент А. В. Височенко, асистент О. І. Грицина ознайомили студентів зі сучасним зарубіжним обладнанням для приготування бетонних сумішей, особливостями виробничих процесів в арматурному цеху, видами залізобетонних конструкцій одноповерхових виробничих будівель, обладнанням, яким оснащена лабораторія підприємства.

Добра співпраця факультету будівництва та архітектури з філіалом кафедри будівельних конструкцій налагоджена великою мірою завдяки тому, що на підприємстві працюють випускники факультету. Вони активно допомагають викладачам кафедри під час лабораторних та практичних занять, а також магістрам у проведенні досліджень в лабораторії і виробничих умовах.

Роль цього філіалу кафедри будівельних конструкцій важко переоцінити, адже закріплення теоретичного матеріалу на практиці є важливою ланкою у підготовці високопрофесійних фахівців.


Студенти групи Буд 61 факультету будівництва та архітектури прийняли участь в роботі 28-ї міжнародної  виставки  “БудЕкспо-осінь”, що проходила 1-4 жовтня 2013 року в палаці спорту “Україна”. На виставці були представлені сучасні технології в будівництві, будівельні матеріали та конструкції. Студенти отримали надзвичайно багато цікавої інформації з будівельної практики, що сприяє становленню їх як інженерів-будівельників.