В рамках співпраці Львівського національного аграрного університету з ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар» викладачі та студенти кафедри статистики та аналізу взяли активну участь у Фестивалі локальних продуктів «Повен стіл». Метою проведення фестивалю є пропагування товарного асортименту вітчизняних екологічно чистих продуктів харчування, які виробляються без хімічних додатків та використання технологій генетичної модифікації. Цьогоріч на Фестивалі були представлені виробники сиров’ялених м’ясних делікатесів, паштетів, ексклюзивних видів сиру, солодких конфітюрів, овочевих закусок, меду, кондитерських виробів та інших смаколиків. Студенти економічного факультету Львівського національного аграрного університету забезпечували підготовку та інформаційний супровід Фестивалю «Повен стіл».5 квітня 2018 року у Подільському державному аграрно-технічному університеті відбувся ІІ (заключний) етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК» серед студентів вищих навчальних закладів у 2017–2018 н.р. На проведеній підсумковій науково-практичній конференції студентка групи Ек-21 Софія Руданецька представила результати власних наукових досліджень на тему «Аналіз рівня позиціонування органічної продукції в інтернеті». Науковий керівник – к.е.н., доц. кафедри статистики та аналізу ЛНАУ Б.І. Шувар. За результатами конкурсу студентку було нагороджено дипломом 1 ступеня.
Вітаємо переможницю і бажаємо нових успіхів та наукових здобутків на кафедрі статистики та аналізу в майбутньому!
В Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України 14 листопада відбувся успішний захист дисертаційної роботи заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Вадима Євгеновича Івченка «Організаційно-економічні трансформації аграрного сектора економіки України» (наук. керівник – д.е.н., член-кор. НААНУ І.Г. Кириленко), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Офіційним опонентом роботи виступив завідувач кафедри статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ  В.Липчук.
14-16 вересня 2017 року в Державній Вищій професійній школі імені Яна Гродка в Саноку (Республіка Польща) відбулася щорічна міжнародна конференція «На межі культур і народів: вчора, сьогодні завтра», в роботі якої взяли участь науковці з Польщі, України, Словаччини  та Німеччини. 


Вчені з України представляли Інститут національної пам’яті, Дипломатичну Академію України, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівський національний аграрний університет, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Національний університет «Острозька академія», Рівненський державний гуманітарний університет, Дрогобицький державний педагогічний університет.

На пленарному засіданні з доповіддю «Вплив міграційних процесів в Україні на формування ринку праці Східної Польщі» виступив д.е.н, проф., член-кореспондент НААНУ, завідувач кафедри статистики і аналізу В.В. Липчук. В післяконференційний час відбулася зустріч проф В.В. Липчука з керівництвом Вищої професійної школи імені Яна Гродка – ректором Ельжбєтою Ціпорою та проректором з наукової роботи і розвитку Гражиною Рогалою-Павельчик на предмет поглиблення співпраці між навчальними закладами, зокрема щодо проходження стажування викладачами ЛНАУ та спільних наукових розробок з проблем розвитку Карпатського єврорегіону.


Круглий стіл: «Конкурентоспроможність економічного факультету на ринку освітніх послуг в контексті профорієнтаційної роботи

22 травня 2017 року кафедрою статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету було проведено круглий стіл на тему: «Конкурентоспроможність економічного факультету на ринку освітніх послуг в контексті профорієнтаційної роботи».

Основним завданням, яке ставили перед собою організатори круглого столу, було обговорення актуальних проблем та розробка рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності економічного факультету на ринку освітніх послуг як в межах університету, так і на обласному та регіональному рівні. У роботі круглого столу взяли участь викладачі економічного факультету Львівського національного аграрного університету.

Учасники круглого столу обговорювали комунікаційну політику як основу профорієнтаційної роботи, мотиваційні чинники щодо вибору абітурієнтами ВНЗ, регіональні особливості вступної кампанії 2016 року, а також вартість навчання як чинник вибору ВНЗ для здобуття економічної освіти. Конкурентоспроможність економічного факультету на ринку освітніх послуг розглядалась в порівнянні із економічними факультетами інших ВНЗ Львова та порівняно з іншими аграрними вищими навчальними закладами. Інформативні презентації, жвава дискусія та питання до доповідачів свідчили про зацікавленість проблематикою круглого столу та його актуальність.

З вступним словом до учасників круглого столу звернувся декан економічного факультету ЛНАУ, к.е.н., в.о. професора Я.С. Янишин, який  наголосив на актуальності та важливості профорієнтаційної роботи для подальшого розвитку економічного факультету ЛНАУ, поділився досвідом проведення профорієнтаційної роботи в Кам’янка-Бузькому районі Львівської області.

На актуальність проблеми ефективної комунікаційної політики в промоції економічного факультету ЛНАУ звернув увагу завідувач кафедри статистики та аналізу ЛНАУ д.е.н., професор, член-кор. НААНУ В.В. Липчук, який у своїй доповіді охарактеризував основні етапи процесу прийняття рішень про вступ у ВНЗ та сконцентрував свою увагу на ролі вербальних та невербальних комунікацій на кожному з цих етапів. Думку професора підхопила завідувач кафедри інформаційних технологій, к.е.н., доцент А.М. Желєзняк, яка проаналізувала рейтинги ЛНАУ за запитами в пошуковій системі Google.

Ключова доповідь на круглому столі стосувалась дослідження мотиваційних чинників вибору студентами вищого навчального закладу. Як наголосила старший викладач кафедри статистики та аналізу О.В. Фтома, за результатами проведеного разом зі студентами дослідження думки студентів 1-2 курсів ЛНАУ було встановлено, що первинну інформацію про ЛНАУ абітурієнти здебільшого черпають з мережі Internet, а остаточне рішення про вибір ВНЗ приймають здебільшого самостійно після здачі ЗНО.

Регіональні особливості вступної компанії у 2016 році презентувала к.е.н., доцент кафедри статистики та аналізу Г.М. Гринишин, яка звернула увагу на географічне розпорошення вступників 2015–2016 років, вказала на проблемні райони, в яких слід посилити профорієнтаційну роботу.

Цікавими та інформативними були доповіді викладачів кафедри статистики та аналізу стосовно заповнення конкуруючими ВНЗ ліцензійного обсягу набору студентів та вартості навчання в розрізі економічних спеціальностей, які можуть здобути студенти в ЛНАУ.

Результати проведених досліджень були передані керівництву університету та факультетів.


Засідання кафедрального наукового гуртка «Соціологічна група».


4 квітня в рамках Звітної студентської наукової конференції на економічному факультеті за результатами досліджень у 2016 році на кафедрі статистики та аналізу проведено засідання кафедрального наукового гуртка «Соціологічна група».

Прозвучало вітальне слово проректора з наукової роботи, д.е.н., в.о.професора І.Б. Яціва та д.е.н., проф. В.В. Липчука, заслухано студентські доповіді.

За результатами засідання кафедрального наукового гуртка відзначено Лілію Михальчук, гр. Оп-12 сп (тема доповіді: «Індекс соціального розвитку: Україна та світ») та Валентину Цепок, гр. Оп-61 (тема доповіді: «Ділова активність підприємства як чинник ефективного функціонування ринкової економіки»).


20.05.2016р. на кафедрі статистики та аналізу відбувся круглий стіл на тему «Нетрадиційні види сільськогосподарського виробництва: відродження та розвиток».

Учасники обговорили низку цікавих тем, зокрема з доповідями виступили:

В.В. Липчук. Нетрадиційні системи господарювання в сучасному сільському господарстві;

Н.І. Райтер. Тенденції та перспективи розвитку бджільництва в Україні;

О.М. Крупа, І.Ф. Ясіновська. Вирощування квасолі – новий тренд у сільськогосподарському виробництві;

Б.І. Шувар. Динаміка виробництва тютюну в Україні та світі;

Л.Й. Войнича. Органічне землеробство як альтернатива традиційному веденню сільського господарства;

Н.І. Михалюк. Світовий досвід органічного виробництва продукції приватними підприємствами;

Г.М. Гринишин, Л.Я. Балаш. Ринок горіхів в Україні: стан та перспективи розвитку;

Д.В. Малаховський. Проблеми та перспективи розвитку соціальної відповідальності агробізнесу;

О.Я. Домінська. Фінансові інструменти розвитку льонопромислового підкомплексу;

О.Й. Березівська. Перспективи вирощування шафранового крокусу в Україні;

Н.В. Маркович. Альтернативні види діяльності на сільських територіях Львівщини та особливості їх розвитку;

Г.П. Вислободська. Надання послуг як нетрадиційний напрямок діяльності сільськогосподарського підприємства;

А.А. Мерцало. Проблеми відродження виробництва тютюну в Україні;

Л.Я. Лакіш. Органічне виробництво продукції в Україні і зернових зокрема.

За результатами круглого столу опубліковано електронний збірник.

Матеріали круглого столу.doc


20 травня 2016 р. в рамках заходів, присвячених Дню науки, кафедра статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету провела круглий стіл на тему: «Нетрадиційні види сільськогосподарського виробництва: відродження та розвиток».

Предметом круглого столу стали актуальні проблеми та пропозиції з розвитку та відродження нетрадиційних видів сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації та інтеграції України у світове співтовариство. Науковці обговорювали сутність та економічне, соціальне та природне значення нетрадиційних видів сільськогосподарського виробництва в контексті зрівноваженого розвитку сільського господарства і сільських територій. Значна увага приділялась основним проблемам, пов’язаних із розвитком виробництва та реалізації нетипових видів сільськогосподарської продукції, стратегічним перспективам та напрямам відродження і розвитку призабутих та дрібних видів сільськогосподарського виробництва. Жвава дискусія та інформативні презентації засвідчили зацікавленість проблематикою круглого столу і його актуальність.


Боярчук В.М., Тригуба А.М., Луб М.П., Лут М.Т. та ін.
Енергетичний менеджмент і аудит в агропромисловому комплексі: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ЦП «Компринт», 2015. — 630 с.
У підручнику викладено особливості впровадження систем енергетичного менеджменту на підприємствах агропромислового комплексу, розглядаються можливості використання проектного підходу в енергетичному менеджменті, наводяться основні засади, типові об’єкти, методики і технології енергетичного аудиту.

У рамках звітної студентської наукової конференції 12 квітня 2016 року відбулося засідання студентського наукового гуртка «Соціологічна група», в якому взяли участь студенти економічного факультету та викладачі кафедри.

Зі вступним словом виступив д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики та аналізу В.В. Липчук.  Під час засідання прозвучали виступи на такі теми:

- Соціально-економічні проблеми та наслідки бездомності. Доповідач: О Філяс., гр. Мо-32.Науковий керівник: д.е.н., професор В.В. Липчук;

- Продовольча безпека України: реалії та перспективи. Доповідач: О. Шкондя, гр. Оа-22 сп. Науковий керівник: к.е.н., доцент О.М. Крупа;

- Аналіз кон’юнктури оптових ринків сільськогосподарської продукції. Доповідач: У. Берків, гр. Оа-22 сп. Науковий керівник: к.е.н., доцент О.М.Крупа;

- Конкурентне середовище функціонування сільськогосподарських підприємств та особливості його оцінки. Доповідач: М. Галань, гр. Мо-61. Науковий керівник: к.е.н., доцент Н.І. Райтер;

- Стратегія як важливий інструмент управління сільськогосподарськими підприємствами. Доповідач: І. Солтис, гр. Мо-61. Науковий керівник: к.е.н., доцент Н.І. Райтер;

- Ефективність виробництва свинини. Доповідач: О. Мисюк, гр. Екп-42. Науковий керівник: к.е.н., доцент Г.М. Гринишин;

- Оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропродовольчої сфери. Доповідач: М. Винників, гр. Екп-27с. Науковий керівник: к.е.н., доцент Г.М.Гринишин;

- Розвиток ринку органічної продукції. Доповідач: А. Броніцька, гр. Фін-51. Науковий керівник: к.е.н., доцент Б.І.Шувар;

- Шанси студентів до професійної самореалізації. Доповідач: М. Хомин, гр. Оа-21. Науковий керівник: к.е.н., доцент Б.І.Шувар;

- Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах Львівщини. Доповідач: Т. Юник, гр. Екп-51. Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Д.В.Малаховський;

- Формування та розвиток соціальної відповідальності бізнесу: досвід Польщі та уроки для України. Доповідач: Я. Крачковська, гр. Мек-25. Науковий керівник: к.е.н., в.о. доцента Д.В. Малаховський;

- Особливості виробництва ріпаку в Україні. Доповідач: І. Купець, гр. Оа-21 сп. Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Н.В.Маркович;

- Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку. Доповідач: О. Романюк, гр. Оа-21 сп. Науковий керівник: к.е.н., ст. викладач Н.В.Маркович;

- Аналіз обсягів експортно-імпортних операцій України. Доповідач: І. Бігун, гр. Мо-22. Науковий керівник: ст. викладач О.В.Фтома;

- Особливості оплати праці працівників зайнятих у наданні виробничих сільськогосподарських послуг. Доповідач: М. Вислободська, гр. Оа-22 сп. Науковий керівник: асистент Г.П. Вислободська;

- Ефективність використання сільськогосподарської техніки аграрних підприємств. Доповідач: Д. Маяк, гр. Мзед-61. Науковий керівник: асистент Г.П.Вислободська;

За результатами конференції були відзначені кращі доповіді, що будуть представлені на засіданні студентської наукової конференції економічного факультету 13 квітня 2016 р.


Семінар «Технології вирощування та збуту полуниці і малини. Роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»

12 листопада ТзОВ «РСП «Шувар» спільно з проектом «Добробут громад» організував семінар на тему: «Технології вирощування та збуту полуниці та малини. Роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів». У семінарі взяли участь д.е.н., проф., завідувач кафедри статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету В.В. Липчук, к.е.н., доц. Н.І. Райтер, к.е.н., доц. О.М. Крупа та к.е.н., в.о. доц. Д.В. Малаховський.

Серед учасників семінару були присутні також сільські голови з регіонів, де впроваджується даний проект, представники компанії «Українська ягода», АПК-інформ «Овочі і фрукти», «Аграна фрут» і багатьох інших.

На семінарі відбулась презентація Проекту та тренінгової програми з розвитку ягідних сімейних ферм і кооперативів. Учасники семінару взяли участь в обговоренні проблем та перспектив розвитку державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та галузі ягідництва в Україні.


20 травня 2015 року відбувся День кафедри статистики та аналізу спільно із працівниками бібліотеки. В рамках святкування відбулася зустріч викладачів кафедри зі студентами, презентація навчально-методичної та наукової літератури, зустріч з працівниками бібліотеки.

Із вступним словом виступив завідувач кафедри, професор В.В. Липчук. Потім директор наукової бібліотеки доцент Л.А. Пинда повідомила про паперові та електронні літературні джерела, нові надходження і новітні можливості бібліотеки. Студенти економічного факультету, які вивчають дисципліни на кафедрі, мали можливість ознайомитися з методичними і науковими виданнями. Також присутні заслухали й інших працівників бібліотеки, які продемонстрували  матеріали з бібліотечної справи та ознайомили присутніх з особливостями пошуку інформації в сучасних умовах комп’ютеризації.


Виїзне заняття на ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар».

29 квітня 2015 року викладачі кафедри статистики та аналізу Львівського національного аграрного університету разом зі студентами економічного факультету групи Оа-21 провели виїзне заняття у філії кафедри ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар». В рамках співпраці викладачі кафедри з адміністрацією товариства розробили анкету для опитування працівників пунктів продажу, а студенти здійснили дане опитування. На підставі отриманих анкетних даних планується проведення презентації на ринку «Шувар».«Вчимося по-новому»

В рамках курсу ОМНД для спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» було проведено публічний захист семестрових робіт з організації власного бізнесу (науковий керівник: д.е.н., проф. В.В. Липчук). Студенти представили цікаві проекти на основі проведених досліджень ситуації на ринку, основних трендів та потреб. Зокрема:

- обґрунтування створення готельно-туристичного комплексу з додатковими послугами ;

- обґрунтування відкриття Event- агенства «Фієста»;

- обґрунтування відкриття фітнес-клубу Luxory;

- обґрунтування відкриття дитячого садку;

- обґрунтування відкриття продуктового магазину;

- обґрунтування відкриття ІТ компанії.


18–20 вересня 2014 р. у Вищій державній професійній школі (місто Санок, Республіка Польща) пройшла конференція «На границі культур і народів:соціальні проблеми і культурні зміни», учасником якої був д.е.н., проф. В.В.  Липчук з доповіддю на тему «Бідність в Україні: структурний і територіальний вимір».

на сторінці кафедри додані методичні видання.


Колектив кафедри статистики та аналізу подав заявку на участь у конкурсі проектів на отримання грантової підтримки Фонду   майбутнього   України   у  2013  році на  тему  «Створення  та функціонування соціальних кооперативів на селі».


16 квітня 2014 року відбулася виховна година на тему «Традиції українського писанкарства» (керівник:  к.е.н., в.о. доц. Лисюк О. В.). Студенти дізналися більше про історію походження писанки, її основні символічні знаки, їхнє магічне значення, роль кольорів, самі спробували створити писанки-мальованки.


15-17 квітня 2014 року було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни  «Статистика» на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту. Львівський національний аграрний університет представляли студенти економічного факультету Оксана Гіжецька (група Мо-22) та Ольга Шийка (група Оа-21). За результатами олімпіади студентки отримали почесні грамоти за високий рівень знань та активну участь. Колектив кафедри статистики та аналізу вітає учасників олімпіади і бажає подальших успіхів.

20 березня 2014 року відбувся День кафедри статистики та аналізу на тему: «Ми українці в статистичній оцінці». В рамках святкування відбулася:
зустріч викладачів кафедри зі студентами;
презентація навчально-методичної та наукової літератури;
зустріч з працівниками бібліотеки.
Із вступним словом виступив завідувач кафедри, професор В.В. Липчук. Потім директор бібліотеки Пинда Л.А. повідомила про паперові та електронні літературні джерела, нові надходження і новітні можливості бібліотеки.
Продовженням Дня кафедри статистики та аналізу була зустріч викладачів кафедри із студентами економічного факультету у приміщенні «Світлиці» гуртожитку №3. Студенти мали можливість взяти участь у дискусії на тему: «20 речей, які потрібно було б знати на початку своєї самостійної подорожі по житті». Завершив свято музичний виступ групи за участю А.М. Андрушка.


Висловлюємо співчуття рідним загиблих у Києві незалежно від того, з якого боку барикад вони перебували.

І я повстав. Душа спитала - доки?!

Втопили край у підлості і злі.

І я сказав: чужинці, дайте спокій.

Не сійте зради на моїй землі.

Уже і так насіяно. Вродило.

Вже не бере ні плуг, ані коса.

А ми ще є. І то найбільше диво,

що цей народ іще раз воскреса.

(Ліна Костенко)


ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА ДРУЗІ!

Щиросердечно вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, родинного тепла та затишку.

Нехай у ці дні у ваших оселях звучать щирі та величні слова колядок

та щедрівок, сяє іскорка добра, запалена від світла Віфлеємської зорі.

Хай новий рік принесе вам удачу у справах, віру у свої можливості,

стане добрим початком для вагомих здобутків, буде плідним на добро,

багатим на щастя, щедрим на трудові звершення.
Веселих вам новорічних і різдвяних свят!

З повагою

колектив кафедри економічної теорії!


26 вересня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському національному аграрному університеті відбувся захист  дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Яціва І.Б. (наук. консультант д.е.н., проф. Липчук В.В.) на тему "Забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика". 
27 вересня 2013 р. відбувся захист  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Штогринець Н.В. (наук. керівник д.е.н., проф. Липчук В.В.) на тему "Розвиток форм господарювання в сільському господарстві гірської зони Карпат".
16 квітня 2013 року відбувся захист дисертаційної роботи Березівської О.Я. на тему "Механізми економічного регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств" (науковий керівник д.е.н., професор Липчук В.В.)


У рамках студентської наукової конференції 19 березня 2013 року відбулася конференція студентських наукових гуртків при кафедрі статистики та аналізу, в якій взяли участь студенти економічного факультету та викладачі кафедри. За результатами конференції були нагороджені дипломами Юлія Голембйовська (наук. кер. д.е.н., проф. Липчук В.В.), Солімчук Олена (наук. кер. к.е.н. Шувар Б.І.), Босіока Вікторія (наук. кер. к.е.н., в.о. доц. Андрушко А.М.).
27 лютого 2013 року на базі Івано-Франківського державного аграрного коледжу Львівського національного аграрного університету під головуванням заступника голови Івано-Франківської ОДА Бруса Василя пройшов семінар щодо реалізації стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій «Рідне село», а також з питань розроблення проектів землеустрою, вирощування сільськогосподарських культур і підготовки до весняно-польових робіт.

У роботі семінару взяли участь: директор коледжу к.с.-г.н. Костюк Б. А., директор департаменту агропромислового розвитку І. Андріїшин, заступники голів райдержадміністрацій, що ведуть питання агропромислового комплексу, начальники управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій, начальники управлінь Держземагенства в районах, керівники обласних підприємств, установ та організацій системи АПК, керівники банківських установ, керівники сільськогосподарських підприємств, які мають у користуванні понад 100 га сільськогосподарських угідь; представники сільських рад.

Відповідно до плану роботи «Міжрегіонального навчально-практичного центру розвитку сільських територій», створеного на базі Львівського НАУ, участь у семінарі взяли: д.е.н., проф., завідувач кафедри статистики та аналізу Липчук В.В., к.е.н., ст. викл. кафедри статистики та аналізу Шувар Б.І., к.е.н. ст. викл. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Бурак А.І. Науковці університету представили доповідь на тему «Розвиток сільськогосподарських підприємств в контексті зрівноваженого розвитку сільських територій», що є важливою складовою формування кооперативного руху в сільській місцевості.

Серед інших важливих тем, які розглядали, найбільше зацікавлення викликали питання передачі в оренду невитребуваних земель, етапів створення сільськогосподарської кооперації на селі, особливостей залучення інвесторів, ефективного використання земельних паїв та розвитку сільських територій загалом.

Учасники семінару мали змогу обмінятися досвідом, висловити власні думки щодо перспективи розвитку сільських територій.


18 грудня 2012 року відбувся захист дисертаційної роботи Малаховсього Д.В. на тему "Економічна ефективність виробництва насіння зернових культур" (науковий керівник д.е.н., професор Березівський П.С.).


5-6 червня у м. Кам’янець-Подільський Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні системи, стан та перспективи». У заході взяли участь провідні вчені з Києва, Львова, Сум, Донецька, Тернополя та інших міст України. Серед провідних науковців участь взяв д.е.н., проф. Липчук В.В.23 травня 2012 року відбувся попередній захист Гринишин Г.М. на тему "Організація та ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК" (науковий керівник д.е.н, професор Галанець В.Г.).17 квітня 2012 року відбувся захист дисертаційної роботи Шувара Б.І. на тему "Організаційно-економічне забезпечення ведення органічного сільськогосподарського виробництва" (науковий керівник д.е.н., професор Липчук В.В.).12 березня 2012 року на кафедрі статистики та аналізу відбувся семінар за участю представників бібліотеки на тему „День кафедри статистики". Проведено зустріч зі студентами, представлено нові надходження літератури з економічної тематики та предметів, що викладаються на кафедрі.Продемонстровано презентаційні матеріали  з бібліотечної справи, ознайомлено присутніх з особливостями пошуку інформації в сучасних умовах комп'ютеризації.Виступали зав. каф. статистики та аналізу, д.е.н., проф. Липчук В.В. та зав. бібліотекою к.іст.н. Пинда Л.А.10-11 березня відбулася   ІУ   Міжнародна   наукова   конференція   «Східний   вимір глобалізації. Політичні, економічні і культурні виклики євроазіатської зони» у м. Кельце (Польща) за участю послів України, Росії, Казахстану і Молдови в Польщі. Серед доповідачів від Львівського національного аграрного університету побував д.е.н., професор Липчук В.В. з доповіддю на тему «Трансформаційні процеси в сільському господарстві України».