Юридично факультет механіки та енергетики створено у складі Львівського сільськогосподарського інституту в 1946 році, але виклади сільськогосподарської інженерії започатковано ще далекого 19-го століття, коли професор Т.Рильський 1878 року видав фундаментальну працю «Підручник рільничої механіки», за якою навчалися студенти Високої рільничої школи в Дублянах.

Сьогодні факультет механіки та енергетики – це оптимальне поєднання молодості та науково-педагогічного досвіду, актуальних прикладних наукових досліджень і давніх традицій творчих пошуків в царині фундаментальних наук.

До складу факультету входять 9 кафедр:
- фізики та інженерної механіки
- управління проектами та безпеки виробництва
- енергетики

- електротехнічних систем
- тракторів та автомобілів
- сільськогосподарських машин
- машинобудування
- автоматизації тваринництва , якості та стандартизації
- експлуатації та технічного сервісу машин

Підготовка фахівців на факультеті ведеться за такими напрямами:
- Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі,
- Процеси,машини та обладнання агропромислового виробництва,
- Машинобудування
- Автомобільний транспорт

та спеціальностями (ОКР Спеціаліст, Магістр):
- Якість, стандартизація та сертифікація
- Енергетики с.-г. виробництва
- Механізація с.г.
- Обладнання переробних і харчових виробництв
- Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Навчально-виховний процес і проведення наукових досліджень на факультеті забезпечують 100 науково-педагогічних працівників, з яких 13 професорів, докторів наук, та 64 доценти, кандидати наук.
До складу факультету входить також понад 60 навчально-наукових лабораторій, дослідно-експериментальна механічна майстерня, студентське проектно-технологічне бюро, патентно-інформаційна бібліотека, парк навчальних машин, навчальний полігон.
За час свого існування факультет підготував понад 12 тисяч фахівців, які працюють в галузі агропромислового виробництва, енергетики та інших галузях економіки. Вони займають високі посади в органах влади, обласних і районних державних адміністраціях, конструкторських і проектних організаціях, навчальних і науково-дослідних закладах.
Особлива гордість факультету – випускники, які досягли значних успіхів у науковій та педагогічній діяльності, зробили вагомий внесок у фундаментальні та прикладні дослідження з проблем механізації с/г виробництва, підготовки наукових кадрів. З його стін вийшло понад 20 докторів наук, більше ніж 140 кандидатів наук.