Круглий стіл «Проблеми збалансованого розвитку і природокористування в Україні»

18 квітня 2018 р. кафедра філософії разом з викладачами гуманітарних дисциплін Екологічного коледжу ЛНАУ провели науковий круглий стіл на тему «Проблеми збалансованого розвитку і природокористування в Україні», на якому було акцентовано увагу молодого покоління на екологічних загрозах сучасності та способах їх ефективного вирішення. Розпочали роботу круглого столу директор коледжу доцент Я.Й. Панюра та завідувач кафедри філософії доцент Р.А. Наконечний, які виступили зі вступним словом про засадничі принципи сталого розвитку, необхідність видозмінювати старі світоглядні парадигми та перспективи України до 2030 р. Зацікавлення ж студентів виявились настільки широкими, що охопили проблеми не лише екозабруднень, але й багатьох інших аспектів становлення гармонійного суспільства майбутнього. Так, на круглому столі були розглянуті переваги органічного землеробства у вирощуванні сільськогосподарської продукції і проблема здорового харчування, демографічні проблеми збалансованого розвитку, точковий розвиток агропромислового комплексу Львівщини, екологічні проблеми у творчості українських письменників (зокрема, у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»), принципи екологічного будівництва та переваги мобільних будинків, процеси гуманізації вищої освіти у контексті збалансованого розвитку України, проблема сміття, особливості побудови еко-поселень та багато інших. За активну роботу на круглому столі та кращі доповіді студенти були нагороджені грамотами ректора університету та отримали сертифікати учасників зазначеного заходу.


Круглий стіл «Земля – найцінніше багатство України»

28 березня 2018 р. кафедра філософії спільно з представниками Золочівського коледжу ЛНАУ провели Круглий стіл на тему «Земля – найцінніше багатство України». Захід був організований із метою привернути увагу молоді до проблем органічного землеробства і переваг здорового харчування, переходу вітчизняного і зарубіжного виробництва до використання екоефективних технологій, видозміни існуючих стандартів побудови житлових будинків, розвитку і розширення екологічно-безпечних територій із метою трансформувати агропромисловий комплекс України тощо. Доповіді студентів були досить різносторонніми та містили велику кількість актуальної і цікавої інформації. Окрім цього, учасники заходу організувати цікаву дискусію навколо заявлених у виступах проблем, ставили запитання та спільно з'ясовували суперечливі аспекти. Так, за активну участь у роботі Круглого столу і кращі доповіді грамотами були відзначені:

- Леся Гуменна за доповідь «Гуманізація освіти як запорука сталого розвитку» (науковий керівник Н. Мисак);

- Ольга Солтис за доповідь «Гуманітаризація вищої освіти як шлях формування нової особистості ХХІ ст.» (науковий керівник Н. Мисак);

- Віталій Катаран за доповідь «Енергетичні установки на сторожі безпеки Землі» (науковий керівник М. Лазарева);

- Мар'ян Леонтьєв за доповідь «Ціна «безкоштовного» інтернету» (науковий керівник А. Копитко);

- Тетяна Вальчишин за доповідь «Мобільні будинки – наше майбутнє» (науковий керівник А. Копитко);

- Микола Кійко за доповідь «Переваги органічного землеробства у вирощуванні сільськогосподарської продукції» (науковий керівник О. Дмитроца);

- Михайло Суханюк за доповідь «Органічне землеробство – новий напрям забезпечення здорового харчування» (науковий керівник О. Дмитроца);

- Богдан Гаврилів за доповідь «Вимоги до виробництва органічної продукції» (науковий керівник Є. Вовк);

- Назар Гаврилів за доповідь «Особливості розвитку виробництва органічної продукції» (науковий керівник Є. Вовк);

- Тетяна Івашків за доповідь «Світовий досвід державної підтримки виробництва органічної продукції» (науковий керівник Є. Вовк);

- Христина Гелета за доповідь «Оцінка чинників формування стратегії органічного виробництва» (науковий керівник Є. Вовк);

- Іван Мороз за доповідь «Проблеми збалансованого агровиробництва в контексті збереження продуктивності землі – національного багатства України» (науковий керівник З. Буричко);

- Марина Денесевич за доповідь «Застосування на практиці елементів вчення Сергія Подолинського у процесі природного агровиробництва» (науковий керівник З. Буричко).

Дякуємо усім учасникам Круглого столу за роботу та сподіваємось на подальшу тісну співпрацю!


21 лютого 2018 р. у гуртожитку № 6 факультету агротехнологій і екології відбувся День кафедри філософії на тему «Земля – найцінніше багатство України». Захід був організований із метою привернути увагу студентської молоді до питань продажу/купівлі земельних ділянок, законодавчих актів, які повинні регулювати ці процеси, а також тих загроз, із якими можуть стикнутись українці в недалекому майбутньому у зв’язку із нераціональним використанням землі.

Викладачі кафедри запропонували на розгляд студентів три доповіді:

  1. Н. Мисак під час своєї доповіді «Нераціональне використання земельних ресурсів та проблема голоду» нагадала студентам про страхітливі роки голодомору в Україні й запропонувала переглянути фільм про голод у Судані сьогодні. Це було зроблено із метою продемонструвати молоді, що у разі нераціонального використання земельних угідь проблема голоду вже досить скоро постане перед мільйонами українців. Без змін у кожній індивідуальній свідомості вже сьогодні, ця криза може виявитись нищівною не лише для нашої нації, але й цілого світу.
  2. А. Копитко у своїй доповіді «Земельне питання та аграрна реформа в незалежній Україні 1991–2017 рр.» прослідкував стан агропромислової сфери нашої держави, а також ті законодавчі акти, які були прийняті у ті чи інші роки в Україні для контролю земельного питання. Зроблені доповідачем висновки, на жаль, не дуже втішні: серед населення та влади дедалі помітнішою стає байдужість до нашого національного багатства і в разі продовження такої тенденції, ми ризикуємо стикнутись із незворотною кризою в усіх сферах суспільного життя.
  3. М. Лазарева під час своєї доповіді на тему «Альтернативне мистецтво на захисті планети» познайомила студентів з інсталяціями та акціями сучасних митців, які, долаючи байдужість політиків та олігархів, виносять глобальні проблеми сучасності на вулиці міст. Своїми арт-проектами митці різних країн світу закликають пересічних людей видозмінити своє споживацьке ставлення до природних ресурсів і усвідомити, що світ навколо них знаходиться на межі зникнення і потребує нагальних дій з метою його порятунку.

На завершення викладачі кафедри закликали студентів замислитись над поставленими проблемами і зробити усе можливе, аби наша країна уникнула вищезгаданих загроз.


Спільне засідання кафедри філософії і львівського осередку наукового товариства ім. С. Подолинського

24 січня 2018 р. у Львівському національному аграрному університеті відбулося спільне зібрання Львівського осередку наукового товариства ім. С. Подолинського (ЛО НТП), кафедри філософії як колективного члена товариства та науковців ЛНАУ, присвячене питанням пошуку ефективних механізмів господарювання на землі та порятунку природи, розвитку органічного землеробства та популяризації впровадження в народне господарство України надбань школи фізичної економії. Учасники зібрання, відмічаючи важливість та актуальність обговорюваних питань, вирішили:

  1. Для розширення науково-практичних баз органічного та біодинамічного землеробства, обміну досвідом та взаємодоповнюючої співпраці студентам та науковцям ЛНАУ використовувати можливості ТзОВ «Жива Земля Потутори», господарства «Ферма Тараса Суходольського» та села Унів Перемишлянського району.
  2. Створити міжкафедральну групу з фахівців інших профільних наукових та навчальних закладів, у тому числі членів товариства ім. С. Подолинського, для визначення пріоритетних напрямів щодо впровадження ідей фізичної економії у науково-дослідну та навчальну роботу, практичну діяльність щодо господарського використання природних ресурсів, оцінки господарської діяльності, побудови нової системи господарських взаємовідносин.
  3. ЛО НТП та ЛНАУ вважають своїм основним стратегічним завданням формування у свідомості суспільства і органів влади переконання у необхідності збереження життєдайної сили природи та виробництва безпечної і корисної для людини органічної продукції. Окрім цього, особливу увагу слід звернути на виховання майбутніх спеціалістів аграрного сектору та формування їх світогляду.
  4. Викладачам кафедри філософії враховувати висновки та основні думки, які були висловлені на спільному засіданні в реалізації комплексної наукової теми кафедри, у викладанні навчальної дисципліни «Філософія органічного землеробства та збалансованого природокористування», в роботі над створенням центру природного землеробства в ЛНАУ.

Круглий стіл «Філософія сталого розвитку та проблема органічного землеробства»

9 листопада 2017  р. кафедра філософії Львівського національного аграрного університету мала чудову нагоду об'єднати за Круглим столом молодих дослідників як нашого університету, так і гостей зі Стрийського коледжу ЛНАУ. Зазначений захід був присвячений обговоренню проблем екології, сталого розвитку та органічного землеробства, із якими повсюдно стикається як вітчизняне виробництво, так і закордонні практики. З приємністю хочеться відзначити активну позицію наших молодих спеціалістів, які не лише підготували цікаві доповіді, але й брали участь у конструктивних дискусіях. Численні запитання, обговорення та пропозиції допомогли учасникам Круглого столу виявити найбільш вразливі сторони процесу впровадження ідей сталого розвитку в український аграрний сектор та висловити прогнози стосовно подальшого розвитку нашої країни у цьому керунку.

За результатами проведення Круглого столу кращі доповідачі були відзначені грамотами від імені ректора ЛНАУ:

- Арсен Букса за доповідь «Екопоселення і екобудівництво» (науковий керівник М. Лазарева);

- Юрій Гайда за доповідь «Енергетичні установки на сторожі безпеки Землі» (науковий керівник М. Лазарева);

- Станіслав Івасів  за доповідь «Проблема сталого розвитку та природокористування в Україні» (науковий керівник О. Васільєва);

- Роман Яворський за доповідь «Проблема сталого розвитку в Україні» (науковий керівник О. Васільєва);

- Ірина Пастернак за доповідь «Зовнішні та внутрішні фактори, що стримують розвиток органічного сільськогосподарського виробництва в Україні» (науковий керівник А. Копитко);

- Марія Грисьо за доповідь «Гуманізація освіти як запорука сталого розвитку людства» (науковий керівник Н. Мисак);

- Ірина Шоломович за доповідь «Становлення агропромислового комплексу України» (науковий керівник О. Дмитроца).

Також за активну участь у роботі зазначеного заходу грамотами від імені декана факультету агротехнологій і екології були нагороджені:

- Володимир Баняс за доповідь «Популяризація ідей збалансованої взаємодії людини і природи» (науковий керівник М. Лазарева);

- Олена Ковальчук за доповідь «Формування ноосферного мислення  в умовах інформаційного суспільства як імператив освіти» (науковий керівник Н. Мисак);

- Галина Яценюк за доповідь «Сталий розвиток сільських територій» (науковий керівник О. Дмитроца);

- Людмила Шкромида за доповідь «Сталий розвиток аграрного сектору України» (науковий керівник О. Дмитроца);

- Христина Вавринів за доповідь «Сталий розвиток аграрного сектору економіки: зарубіжний досвід» (науковий керівник О. Дмитроца);

- Андрій Яцульчак за доповідь «Глобалізація як цивілізаційний феномен та її основні етапи» (науковий керівник О. Васільєва).

Щиро дякуємо усім учасникам Круглого столу за ваш внесок у розбудову науки нашої країни та допомогу у популяризації ідей сталого розвитку.


Круглий стіл на тему «Проблеми формування локальних екологічно безпечних територій («екосела») в контексті сталого розвитку України»

19 жовтня 2017 р. у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства», організованої Національним лісотехнічним університетом, відбулось засідання круглого столу на тему «Проблеми формування локальних екологічно безпечних територій («екосела») в контексті сталого розвитку України» (куратори: Р. Наконечний та Л. Гринів). Останній проводився за ініціативою кафедри філософії ЛНАУ і мав на меті звернути увагу громадськості на ті світоглядні і практичні проблеми, з якими стикнувся вітчизняний агросектор. Так, викладачі кафедри філософії запропонували на розгляд такі теми як «Вчення фізичної економії і проблема формування екосіл в Україні» (Р. Наконечний), «Формування ідеї екологічних територій у свідомості українського суспільства» (О. Дмитроца), «Аналіз екотопії як ідеї збалансованої взаємодії природи і людини» (М. Лазарева), «Освіта як базовий елемент трансформації суспільства сталого розвитку» (Н. Мисак), «Ціннісні виміри фізичної економії і шляхи їх утвердження в аграрному вузі» (А. Копитко).

Важливо, що засідання круглого столу не обмежилось обговоренням проблем екологізації вітчизняної освітньої галузі, але й спрямовувалось на отримання більш вагомої підтримки владою програми сталого розвитку в Україні. У зв’язку із цим куратор круглого столу Р. Наконечний запропонував учасникам науково-практичної конференції ухвалити додатковий пункт про підтримку ініціативи Дніпропетровського общинного фонду щодо формування екологічно безпечних територій (екосіл) та звернутись до Комісії земельних відносин Верховної ради України із пропозицією законодавчого забезпечення цих процесів. Ухвала була прийнята одноголосно.


XVIІІ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій»

21 вересня 2017 р. кафедра філософії спільно з кафедрою українознавства долучились до проведення Міжнародного науково-практичного форуму, присвяченого пам'яті інженера Ярослава Зайшлого. Секція «Соціально-гуманітарні проблеми села: реалії та перспективи розвитку» об'єднала викладачів зазначених кафедр, давши їм можливість підняти і обговорити низку вкрай важливих для українського аграрного комплексу проблем. Помітний акцент під час зустрічі було зроблено на теорії фізичної економії, яка розглядалась під різним кутом у теоретичній і практичній площинах. Так, доповідачі висвітлили ціннісні виміри фізичної економії у науково-освітньому середовищі сучасних вищих навчальних закладів, соціально-економічні та екоетичні дилеми сталого розвитку, розглянули фізичну економію у світлі технологічного прогресу і психолого-педагогічні аспекти реалізації вказаного вчення, описали перспективи формування екосіл і системи органічного землеробства на українській землі тощо. Не залишились поза увагою викладачів ЛНАУ й історичні розвідки у сфері аграрного питання Галичини, сільськогосподарська термінографія і фізико-економічні теорії вартості. Учасники засідання брали активну участь в обговоренні вищезазначених питань, ставили інтригуючі запитання та висловлювали власні прогнози стосовно майбутнього українського села.

Окрім цього викладацький склад кафедр філософії і українознавства організував й курував роботу студентської секції «Духовне виховання молоді та культурне відродження села». Чимало молодих науковців з Львівської, Івано-Франківської та Миколаївської областей виявили свій інтерес до зазначеної проблеми і підготували цікаві різнопланові доповіді із відображенням власних поглядів стосовно тих чи інших аспектів духовного життя співвітчизників. Студенти торкались таких актуальних тем, як екзистенційні проблеми існування людини, екологічні фактори і філософія виживання, фінанси і образ банку у свідомості людини, конфіденційність в інформаційному просторі, архітектурні конструкції як спосіб реалізації релігійних поривань тощо. Ректорськими грамотами за кращі доповіді і активну участь у конференції були нагороджені Віталій Ендрес і Олена Трум з виступами на теми «Соціальна згуртованість молоді» і «Духовний світ сучасної української молоді» (науковий керівник І. Ксьонжик), Оксана Зусько з темою «Екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи» (науковий керівник О. Дмитроца), Вікторія Гридинська з доповіддю «Природа як предмет філософського осмислення» (науковий керівник А. Копитко).

Дякуємо усім учасникам форуму за Вашу працю і чекаємо на наступні зустрічі!


Міжнародний Форум аграрних інновацій «Нове зернятко» – Настасів-2017

1 липня 2017 р. делегація ЛНАУ відвідала Другий Міжнародний Форум аграрних інновацій «Нове зернятко», на якому українські науковці та аграрії розглядали технології підвищення урожайності кукурудзи і пшениці без підвищення собівартості вирощування, особливості вирощування гібридів озимого ріпаку, аспекти підвищення урожайності озимих культур, окремі аспекти агротехнології та контролю якості, революційні технології вирощування цукрових буряків та інші актуальні теми. Учасники форуму мали можливість оглянути демоцентр ТОВ «Агроскоп Інтернешнл», демонстраційні ділянки зернових, зернобобових і технічних культур, насіннєвий та соєвий заводи, новинки сільськогосподарської техніки, а також прослухати виступи доповідачів у польовому конференц-залі.

Осторонь цієї гучної події не залишилась і кафедра філософії ЛНАУ. Так, завідувач кафедри Р.А. Наконечний – один із учасників вказаного заходу – у своєму інтерв’ю тернопільському інтернет-порталу новин «Терен» звернув особливу увагу на проблему органічного землеробства в Україні та наголосив на необхідності залучення усіх можливих ресурсів до процесу реорганізації господарства із метою підвищення якості продукції та відновлення земельних угідь. Окрім цього, Р. Наконечний зазначив, що «через великі ризики: погані погодні умови, різноманітні хвороби та шкідники – органічне рослинництво є доволі затратною галуззю, а відповідно і ціни на такі продукти – високі, тож далеко не кожен українець може собі дозволити купувати продукти, вирощені на органіці». Все ж, незважаючи на зазначені перешкоди, тема органічного землеробства набуває усе більшої популярності й потребує широкомасштабних активних дій з метою виведення країни на якісно новий рівень ведення сільського господарства.

Повна версія інтерв’ю:


Круглий стіл «Сучасна фізична економія як основа нової філософії господарювання на землі»

24 травня 2017 р. кафедра філософії організувала проведення круглого столу, присвяченого обговоренню питань новітньої фізичної економії і сталого розвитку України. З вітальним словом до присутніх звернувся Р.А. Наконечний, завідувач кафедри філософії, який наголосив на актуальності вищезазначених проблем на фоні екологічного стану нашої планети і нагальності популяризації ідей фізичної економії серед широких кіл громадськості. В подальшому до слова було запрошено Л.С. Гринів, яка презентувала свою монографію «Фізична економія: нові моделі сталого розвитку». Остання викликала в аудиторії жваву дискусію з цікавими запитаннями і конструктивними зауваженнями. Так, до обговорення книги долучились І.Б. Яців, І.Г. Костирко, Г.В. Черевко, І.М. Добрянський, Н.Є. Стойко, А. Нагірний, Г.О. Гудков, А.Д. Копитко та інші. Доповідачу були поставлені запитання про практичну реалізацію викладених у книзі ідей, методики розрахунку впливу на екологію тіньового сектора економіки, пропагування екологічного виховання молоді, перспективи подальших досліджень та можливість виведення ідей української школи фізичної економії на міждержавний рівень.

Загалом, після обміну новинами, науковими здобутками й результатами досліджень вітчизняних та зарубіжних фізіократів учасниками круглого столу було:

1.  Підтримано резолюцію круглого столу «Траєкторія сталого розвитку України: фізико-економічний вимір», проведеного 25 квітня 2017 р. в м. Київ в Інституті економіки природокористування та сталого розвитку НАН України;2.  Констатовано, що сьогодні вперше за всю історію з часу виникнення вчення фізичної економії настала можливість об'єднати теорію фізичної економії з практикою органічного землеробства та подолати методологічний монополізм в економічній науці;

3.  Висловлено підтримку ідеї підготовки підручника з теорії фізичної економії і впровадження останньої як навчальної дисципліни у коледжах і вищих навчальних закладах, насамперед аграрного напрямку;

4.  Прийнято рішення організувати роботу зі створення Центру природного землеробства в ЛНАУ;

5.  Наголошено на необхідності активізувати екологічне виховання молоді, а також широко інформувати суспільство (насамперед студентів) щодо вчення фізичної економії – основи нової філософії господарювання на землі.

На завершення роботи учасники проголосували за підтримку ухвали круглого столу «Сучасна фізична економія як основа нової філософії господарювання на землі», основні положення якої зазначені вище.

Дякуємо усім присутнім за активність та свідому позицію у процесі поширення ідей фізичної економії на теренах України.


Науково-педагогічний семінар

22 березня 2017 р. відбулося чергове заняття у рамках семінару для науково-педагогічних працівників ЛНАУ. Доцент кафедри філософії Н.Ф. Мисак прочитала слухачам лекцію на тему «Професійно-педагогічні та психологічні характеристики викладача вищої школи». У своєму виступі лектор акцентувала увагу на особливостях формування «Я-концепції» педагога, аналізі основних її складових, ролі педагогічної самоефективності у професійній діяльності і становленні викладача вищої школи. Також доповідач торкнулась проблеми егоцентризму як бар’єра у педагогічній взаємодії, наголосила на відмінностях між самосприйняттям викладача і його сприйняттям студентами.

Друга частина педагогічного семінару була присвячена проблемі педагогічної етики та її значення у професійній діяльності викладача. Доцент кафедри філософії О.С. Дмитроца ознайомив слухачів з основними поняттями педагогічної етики, принципами педагогічної моралі, наголосив на особливостях моральних відносин педагога. Значне зацікавлення в аудиторії викликало питання моральних наслідків діяльності викладача. Наприкінці заняття серед слухачів проведено анкетування на тему «Педагогічна етика і такт викладача».

Також кафедра філософії виступила співорганізатором семінару для педагогів-наставників академічних груп, тема якого цього разу стосувалась духовного розвитку молодого покоління – «Біблія і проблеми формування наукового світогляду студентської молоді». На цьому заході були висвітлені нерозривні взаємозв’язки між духовністю та науково-технологічним прогресом нації, а також акцентовано увагу на актуальності Біблійних заповідей у ХХІ ст.


Навчальні дисципліни по вибору 17-18 філософія


Революція гідності – три роки пам’яті і болю

У період з 20 по 24 лютого 2017 р. кафедра філософії долучилась до загальноуніверситетських заходів щодо вшанування пам'яті героїв Небесної сотні. Так, викладачі кафедри підготували та прочитали студентам лекції, присвячені подіям 2014 р. Основною метою зазначених читань було відтворити у пам'яті молодого покоління ті почуття та емоції, які декілька років тому змусили численних українців залишити свої домівки та відважно ринутись у бій за свободу своєї Батьківщини. Вкрай важливо, щоб спогади про ці болючі події продовжували жити у думках нашої молоді та давали їм гідний приклад для наслідування.

Пам'ятаємо і поважаємо!


Науково-педагогічний семінар

22 лютого 2017 р. наставники академічних груп ЛНАУ відвідали організований кафедрою філософії науково-педагогічний семінар, на якому їм було запропоновано послухати виступи двох доповідачів. Зустріч було розпочато із доповіді начальника навчальної частини ЛНАУ О.Я. Микули, який ознайомив аудиторію зі змістом законодавчих актів та нормативно-правових документів, які є основою навчального процесу у вищій школі. Увагу було зосереджено на стандартах вищої освіти, детально охарактеризовано освітньо-кваліфікаційні рівні, кредитну систему та перелік компетентностей, необхідних для якісної підготовки молодих фахівців. Також доповідач розповів присутнім про ті нововведення та зміни, які очікують наукову спільноту у найближчому майбутньому.

Друга частина педагогічного семінару була присвячена висвітленню тих проблемних моментів, з якими зустрічаються викладачі під час організації семінарських занять. Так, під час виступу в.о. доцента кафедри філософії М.Л. Лазарева зосередилась на інтерактивних методах проведення практичних занять, виокремила дієві способи пошуку та запам’ятовування інформації, підкреслила найбільш вагомі перешкоди на шляху досягнення взаєморозуміння між педагогом та студентом і запропонувала декілька варіантів урізноманітнення стандартизованих форм проведення семінарів.


Науково-педагогічний семінар

14 грудня 2016 р. відбулось чергове заняття у рамках організованого кафедрою філософії науково-педагогічного семінару. Доцент Н.Ф. Мисак прочитала аудиторії лекцію на тему «Інтерактивне навчання у вищій школі» і ознайомила учасників заняття зі специфікою використання однієї із новітніх навчальних технологій у процесі підготовки фахівців різних спеціальностей. Лектор акцентувала увагу слухачів на основних принципах і методах інтерактивного навчання, його перевагах і недоліках порівняно з іншими технологіями, а також не оминула проблему підготовки викладача до занять за інтерактивною технологією.

Практичну ж частину науково-педагогічного семінару проводив доцент А.Д. Копитко, який запропонував слухачам детальніше познайомитися з особливостями використання одного з інтерактивних методів – кейс-методу, що якнайкраще дозволяє реалізувати діяльнісно-кооперативний підхід до навчання. А.Д. Копитко зосередив увагу на можливостях використання цього методу як під час вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, так і у професійній підготовці студентів. Згодом між учасниками науково-педагогічного семінару розгорнулася дискусія про доцільність, можливості та переваги використання кейс-методу у навчальному процесі, а особливо у професійній підготовці майбутніх фахівців.


Семінар для науково-педагогічних працівників ЛНАУ

23 листопада 2016 р. у 309 ауд. відбувся черговий семінар для науково-педагогічних працівників ЛНАУ на тему «Майстерність педагогічної діяльності викладача вищої школи». Зауважимо, що зі становленням інформаційного суспільства та впровадженням новинок технологічного прогресу в освітній простір проблема налагодження взаємозв’язку між студентом та викладачем помітно актуалізувалась. З огляду на це, регулярне проведення подібних заходів не лише допоможе викладачам ЛНАУ підвищити якість викладання навчальних матеріалів, але й сприятиме їх особистісному розвитку.

Кафедра ж філософії, постійний учасник та співорганізатор подібних зустрічей, цього разу презентувала аудиторії матеріали на тему «Специфіка та особливості професійної діяльності викладача вищої школи» (з доповіддю виступила к.і.н., доцент кафедри філософії Н.Ф. Мисак). Лектор презентувала науковцям останні досягнення в галузі педагогічної науки та зорієнтувала учасників зустрічі в способах забезпечення плідної, конструктивної співпраці зі студентами. Під час виступу було охарактеризовано низку новітніх інтерактивних форм навчально-виховного процесу, методи впливу на аудиторію та способи досягнення якісних показників розвитку студента.


Виховний захід на тему «Громадська думка чи маніпуляція свідомістю громадян?»

2 листопада 2016 р. о 18:00 в гуртожитку № 6 ЛНАУ відбувся виховний захід, присвячений питанням викриття тих маніпулятивних впливів, які спотворюють наше сприйняття дійсності та видозмінюють факти реальності. Доповідачі – Н. Ф. Мисак та М. Л. Лазарева – підготували для слухачів презентацію найбільш дієвих стратегій маніпуляції свідомістю людини. Оскільки ж виступи були наповнені великою кількістю графічного матеріалу, це дало можливість показати дію зазначених методів на практиці. Так, приклади рекламних акцій, випусків новин, матеріалів з друкованих видань, передвиборчих кампаній українських та зарубіжних політиків знайшли живий відгук аудиторії та сприяли активному засвоєнню поданої інформації.

На завершення студентам було показано науково-популярний фільм, який наглядно продемонстрував публіці способи, які використовують рекламодавці, маркетологи та інші зацікавлені особи для того, аби «змусити» людину придбати товар, проголосувати за потрібного кандидата, обрати «правильне» рішення тощо.

Дякуємо учасникам зустрічі за активність та виявлений інтерес до проблеми!


Семінар наставників академічних груп і курсів ЛНАУ

24 жовтня 2016 року відбувся семінар наставників академічних груп ЛНАУ. Семінар відкрив вступним словом доцент кафедри філософії Р.А. Наконечний, який ознайомив аудиторію з основними питаннями, винесеними на розгляд викладачами кафедри філософії. Згідно з  порядком денним присутнім було запропоновано прослухати дві доповіді:

1. Формування патріотизму як основа виховної роботи в групі (доповідач – доц. кафедри філософії Р.А. Наконечний).

2. Співпраця студента і наставника як спосіб подолання адаптаційних проблем у першокурсників (доповідач – доц. кафедри філософії Н.Ф. Мисак).

Зазначені теми були обрані з огляду на їх актуальність у досить кризовий для студентів (особливо першокурсників) період – перелаштування свого життя у зв'язку з переїздом у нове середовище, знайомство з великою кількістю нових людей, дисциплін, життєвих позицій тощо. У такий непевний для молоді час їм вкрай потрібна підтримка вихователів, які завдяки своїй майстерності повинні пробудити у студентів довіру та усіляко допомагати їм у процесі адаптації до нових умов життя.

Так, доповідачі донесли до аудиторії основні принципи співпраці вихователів з першокурсниками, окреслили проблемні моменти останньої та визначили шляхи подолання труднощів, які можуть в подальшому спотворити взаємодію студентів із оточуючим їх середовищем. Окрім цього, аудиторії були описані основні способи виховання у студентів патріотичних цінностей, яке, будучи одним з першочергових завдань для наставників академгруп, має на меті вибудувати в молодих людей коректну систему вартостей та допомогти їм стати гідними представниками своєї держави. Завдяки ж поставленим запитанням теми були ґрунтовно проаналізовані, а слухачі змогли з'ясувати для себе усі необхідні моменти.

На семінарі також були рекомендовані теми для виховних годин, зокрема зі студентами першого курсу, допоміжна література та періодика.


15 вересня 2016 р. кафедра філософії долучилась до урочистих святкувань з нагоди 160-річчя Львівського національного аграрного університету. Святкові заходи відвідали не лише викладачі, які сьогодні працюють у складі кафедри, але й педагоги – ветерани освітньої галузі, які упродовж багатьох років плекали молоді покоління. Так, грамотами-подяками за вагомий внесок у розвиток рідного університету та самовіддану працю були нагороджені Л. Б. Котова, Н. М. Біла, Т. І. Харісова, З. Е. Скринник, Г. М. Шпік, М. В. Адамчук, Б. П. Крачковський, В. В. Юкіш.

Зауважимо, що молоді дослідники, підготовкою яких займались викладачі кафедри, також не залишились осторонь і взяли участь у Міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», де успішно презентували свої роботи та довели, що гідні носити почесне звання студентів ЛНАУ. Виступи М. Лютої та О. Стеблій, зокрема, були відзначені почесними грамотами. Однак не меншу увагу публіки завоювали доповіді О. Мельника, Н. Савчин, Я. Харків, М. Хромей та інших.


Кафедра філософії Львівського національного аграрного університету є учасником постійно діючого круглого столу «Кооперація знань міста і життєдайності села», що має на меті розробити пропозиції щодо ефективного природокористування і ведення сільського господарства, зокрема й органічного землеробства, відродження кооперації як основи успішного господарювання. Учасниками круглого столу є провідні науковці, практики, представники органів державної влади і місцевого самоврядування. Головна ідея круглого столу – врахування вимог фізичної економії (насамперед поглядів С. Подолинського В. Вернадського та М. Руденка) при перебудові системи господарювання і створенні ефективної моделі відносини у системі «людина – природа». Викладачі кафедри філософії взяли активну участь в обговореннях проблематики, а також виступили з власними доповідями: «Екологічні засади органічного землеробства» (к. політ. н., доц. О.С. Дмитроца), «Засадничі ідеї української школи фізичної економії і сучасна система вищої освіти в Україні» (к.і.н., доц. А.Д. Копитко), «Людська праця як геологотрансформуючий і космогенний чинник у вченні представників української наукової школи фізичної економії» (к.і.н., доц. Н.Ф. Мисак).


Круглий стіл «Фізична економія М.Д. Руденка (1920-2004 рр.) і глобальна місія України»

10 грудня 2015 р. у Національній академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ) відбувся круглий стіл, присвячений 95 річниці з дня народження відомого письменника, економіста, філософа, космолога, правозахисника Миколи Руденка: «Фізична економія М.Д. Руденка (1920-2004 рр.) і глобальна місія України».

У роботі круглого столу взяла участь доцент кафедри філософії ЛНАУ Н.Ф.Мисак. Учасники заходу підкреслили значимість робіт М. Руденка для вирішення глобальних проблем людства. Адже мислитель запропонував сценарій творення нового суспільно-економічного устрою, побудованого на засадах розуму, природовідповідності, покликаного забезпечувати гармонію у взаєминах людини, суспільства, природи. Учасники круглого столу ухвалили низку рекомендацій: популяризувати перед світовою громадськістю науковий доробок М. Руденка, створити Інститут фізичної економії, низку експериментальних творчих лабораторій для забезпечення розвитку і практичного втілення наукових положень, викладених мислителем.


17.11.2015р. в світлиці гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології доценти кафедри філософії О.С. Дмитроца і А.Д. Копитко провели виховний захід на тему «Соціально-психологічні характеристики сучасного студентства», присвячений Міжнародному дню студентів та всеукраїнському дню студента зі студентами курсу АГ-ІІ. Обговорено актуальні для студентів проблеми соціальної та психологічної самореалізації студентів як особистостей і членів вітчизняного соціуму.
Доповідачі в діалогічній формі на конкретних прикладах проілюстрували потребу молодих людей психологічно і соціально себе реалізувати в суперечливих та динамічних умовах сучасного світу, обґрунтувавши значимість соціально-гуманітарного знання в цьому процесі.


День кафедри філософії

8 жовтня о 19 00 год. в світлиці гуртожитку № 6 проведено день кафедри філософії. До студентів прийшли завідувач кафедри доцент Р.А. Наконечний, доценти Н.Ф. Мисак, О.С. Дмитроца, А.Д. Копитко. Також на зустрічі був присутній і виступив декан факультету агротехнологій та екології професор В.І. Лопушняк.
На зустрічі обговорювалась тема «Правила і закони фізичної економії та проблеми органічного землеробства в Україні». З доповідями виступили доценти Р.А. Наконечний і А.Д. Копитко. На завершення обговорення цієї теми було продемонстровано фільм про про С.С. Антонця – Героя України та Героя Соціалістичної праці, ініціатора впровадження природного землеробства. З цікавістю присутні переглянули фотоальбом «Автограф на землі», виданий з нагоди 80-ти річного ювілею організатора і засновника ПП «Агроекологія» С.С. Антонця.


Оголошення
8 жовтня 2015 року о 19:00 год. відбудеться день кафедри філософії в світлиці гуртожитку №6 на тему: «Правила і закони фізичної економії та проблеми органічного землеробства в Україні».


23 вересня в рамках Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» пройшла конференція «Духовне виховання молоді та культурне відродження села» (голова – А.Д. Копитко, к.і. н., доцент кафедри філософії; секретар – В.Ф. Коровайник, студентка групи Аг-22).
На конференцію подано та заслухано 23 наукових доповіді.
Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції: мова і шляхи її використання в рекламі, проблеми засмічення мови та суржика, світогляд українського хлібороба, культура та звичаї українського села, політична соціалізація студентської молоді, конфлікти в студентському середовищі тощо.
Грамотами ректора ЛНАУ за найкращі доповіді  нагороджено наступних студентів: Віталія Наумова (IV курс), Віру Коровайникик (II курс), Олексія Качмара (III курс),  Анастасію Алексюк (III курс). Всіх доповідачів нагороджено за активну участь  в роботі конференції грамотами факультетів ЛНАУ.
Зі вступним та заключним словом до учасників та гостей конференції звернулись завідувач кафедри філософії доцент Р.А. Наконечний, доцент  кафедри українознавства О.В. Дерпак, керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів ЛНАУ, старший викладач кафедри українознавства О.В.Качмар.


Українська історія, мова та культура в контексті сучасної доби

28 травня 2015 р. в ЛНАУ відбулась студентська наукова конференція «Українська історія, мова та культура в контексті сучасної доби», організаторами якої були кафедра українознавства та кафедра філософії і політології. Велика кількість учасників, серед яких були як студенти ЛНАУ, так і гості з інших навчальних закладів, їх активна участь в обговореннях та глибоке розуміння соціальних, політичних та культурних процесів, які відбуваються в сучасній Україні, сповнили захід плідними дискусіями та позитивними емоціями.

Аналіз широкого кола питань, які підіймались на конференції, свідчить про досить високий рівень підготовки молодих дослідників та їх обізнаність у проблемах сфер державотворення, вітчизняної культури і мистецтва, соціальних ідеалів та цінностей тощо. Зокрема на особливу увагу заслуговує доповідь Віталія Наумова, студента факультету агротехнологій та екології ЛНАУ, який у секції «Націєтворча роль студентства у суспільних процесах» заворожив аудиторію блискучим виступом та досконалим володінням матеріалом. Його презентація на тему «Політична соціалізація студентської молоді та її особливості» була визнана однією з найкращих.

У секції «Митрополит А. Шептицький – духовний провідник і будівничий української церкви та нації» жваву дискусію викликала доповідь учасника з Інституту цивільного захисту Богдана Олійника, який зацікавив аудиторію пропозиціями щодо популяризації вчення А. Шептицького. Студенти активно ставили запитання та пропонували власні ідеї стосовно того, яким чином зробити творчість та здобутки видатних українських діячів популярними серед молоді. Приємне враження по собі залишила і доповідь Роксоляни Мілецької, гості з Інституту психології і соціального захисту, яка красномовно розкрила образ «рідної хати» у творчості митрополита.

Загалом же усі учасники конференції продемонстрували позитивні результати своїх досліджень та заслуговують якнайкращих відгуків.

Дякуємо всім учасникам за роботу та сподіваємось на подальшу співпрацю! Творчих успіхів!


21 травня 2015 р. у гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології відбувся День кафедри філософії і політології. Зустріч була присвячена перспективам, викликам та проблемам, які супроводжують процес входження України у європейський простір. Студентам запропонували прослухати доповіді, присвячені культурним, політичним, освітнім, соціальним та іншим аспектам євроінтеграційного процесу.

Доповідачі Р.А. Наконечний, Н.М. Біла та О.С. Дмитроца залучили студентську аудиторію до активної дискусії, під час якої підіймались актуальні питання та лунали аргументовані зауваження.21 травня 2015 р. о 19:00 в гуртожитку агрономічного факультету № 6 відбудеться День кафедри філософії і політології. Заплановано проведення дискусії на тему: «Україна в європейському контексті».


Про підсумки  ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади з політології

22–25 квітня 2015 р. студенти Віталій Лапинський (група Ен-42) і Віталій Наумов (група Аг-31) (наукові керівники А. Д. Копитко та М. Є. Вахула) взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з політології та круглому столі «Державний устрій України: проблеми трансформації». Студенти захистили власні наукові роботи, виконали творчі завдання і тести з політології.

В. Лапинський був нагороджений грамотою у номінації «За інноваційний підхід до вирішення проблемного завдання», а В. Наумов – у номінації «Знавець історії політичної думки».10 лютого 2015 р. о 15:00 в 405 аудиторії головного корпусу ЛНАУ відбудеться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з політології.

9 лютого 2015 р. о 18:00 в лекторії гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології ЛНАУ відбудеться пізнавальна лекція на тему "Світоглядні питання філософії".

Доповідач – доцент кафедри філософії і політології Дмитроца О. С.


16 жовтня 2014 р. у гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології відбувся День кафедри філософії і політології. Викладачі кафедри провели зі студентами бесіду-дискусію на загальну тематику «Україна і Росія: сутичка цивілізацій». Підіймались такі актуальні теми як «Герої, якими ми пишаємось», «ДНР і ЛНР», «Інформаційна війна між Росією та Україною», «Санкції проти Росії» тощо.

Незважаючи на пізню годину, студенти активно брали участь у дискусії, ставили запитання та демонстрували зацікавленість у тій інформації, яку їм було презентовано.


16 жовтня 2014 р. у гуртожитку № 6 факультету агротехнологій та екології відбудеться День кафедри. Викладачі кафедри планують провести зі студентами бесіду-дискусію на загальну тематику «Україна і Росія: сутичка цивілізацій».


Викладачі кафедри філософії та політології взяли активну участь у підготовці студентів до наукової конференції «Творча спадщина Тараса Шевченка у контексті сучасної доби». Конференція працювала за такими напрямами: «Тарас Шевченко – основоположник сучасної української літературної мови», «Осмислення творчого спадку Великого Кобзаря у творчості сучасних українських інтелектуалів», «Філософсько-світоглядні засади творчості Т. Г. Шевченка», «Шевченкове розуміння ідеї українського державотворення», «Світова слава Кобзаря», «Т. Шевченко – мій сучасник». У зазначених секціях виступило більш ніж десятеро студентів із роботами, науковими керівниками яких були О. С. Дмитроца, Н. М. Біла, Н. Ф. Мисак, М. Л. Лазарева, А. Д. Копитко та інші.12 лютого 2014 р. на кафедрі підведені підсумки першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін.

Переможцями цього етапу стали:

  •  з педагогіки  - Голяк Олеся  студентка гр. Еко-63;Шлейм Наталя студентка гр. Еко-63;

  •  з філософії    - Здрок Ангеліна студентка гр. Аг-61;Голюк Ольга студентка гр. Аг-61;

  •  з політології  - Наумов Віталій студент гр. Аг-21.

Роботи переможців будуть представлені на заключний тур Всеукраїнської студентської олімпіади.


Професійна етика і педагогічний такт викладача вищої школи

12 березня 2012 р. відбувся теоретичний семінар для наставників академічних груп на тему «Професійна етика і педагогічний такт викладача вищої школи». Семінар проводив доцент кафедри філософії і політології Дмитроца О.С. В рамках семінару піднімались питання взаємовідносин викладача і студента в процесі навчальної і виховної роботи у вищому начальному закладі.


День бібліотеки на кафедрі філософії і політології (20 лютого 2003 р.)

Працівники Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету спільно з викладачами кафедри філософії і політології організували проведення «Дня бібліотеки на кафедрі філософії і політології». В його рамках організовано ряд заходів, в котрих взяли участь як викладачі кафедри філософії і політології, так і студенти, які вивчають філософські, соціально-політичні та гуманітарні науки. Серед них треба передовсім виокремити:

● Мультимедійну презентацію роботи бібліотеки та видань довідкового характеру, які виходять в Україні, сайтів, з котрих викладачі та студенти можуть почерпнути необхідну інформацію про наукові, навчальні та навчально-методичні видання, які з'явились в Україні та світі;

● Представлено модель пошуку інформації (традиційну та в електронному варіанті) про літературу, відповідну профілю кафедри філософії і політології, наявну в фондах Наукової бібліотеки університету. Висвітлено головні засади роботи електронного читального залу бібліотеки, міжбібліотечного абонементу;

● Викладачі та студенти отримали ґрунтовну інформацію про надходження літератури з дисциплін кафедри філософії і політології за 2003-2013рр. у фонди наукової бібліотеки;

● Організовано виставку нових надходжень літератури з дисциплін профілю кафедри філософії та політології: соціології, політології, філософії, етики та естетики, релігієзнавства, психології та педагогіки, психології управління тощо, які є результатом тісної співпраці бібліотеки з провідними видавництвами України «Знання», «Академія», «Академвидав», «Новий світ», "Університетська книга», «Кондор». В подальшому студенти та викладачі мали можливість придбати відповідну продукцію зазначених видавництв.


Педагогічний семінар «Вища освіта України і Болонський процес»

13.02.2013 в ауд. 409 відбулося чергове заняття педагогічного семінару «Вища освіта України і Болонський процес». Для слухачів семінару було прочитано лекцію «Методика застосування інтерактивного навчання у вищій школі» (доцент, канд. іст. наук Мисак Н.Ф.). Було проведено моніторингове соціологічне опитування слухачів семінару «Професійна діяльність викладача вищого навчального закладу (на прикладі ЛНАУ)», а також індивідуальні консультації щодо виконання підсумкової творчої роботи «Майстерність педагогічної діяльності викладача вищої школи» (особистий погляд). В роботі семінару взяв участь і виступив завідувач кафедри філософії і політології доцент Наконечний Р.А.