В 2016 році вийшла монографія «Адаптивний мікропульсатор автоматизованого доїльного апарата.  Теорія та експеримент» (колектив авторів: В.В. Адамчук, В. Т. Дмитрів, І. В. Дмитрів, Ю.М. Лаврик).

У монографії проаналізовано конструкційні особливості сучасних пульсаторів і параметрів роботи доїльних апаратів як фактора адаптації до молоковіддачі корови. Розроблено принципово нову структурно-функціональну схему пульсатора для роботи в системі «доїльний стакан-пульсатор» з мембраною, що задає час і уможливлює регулювання часових характеристик перехідного процесу і забезпечує безударне змикання і розмикання дійкової гуми доїльного стакана. Наведено аналітичні залежності математичних моделей тривалості перехідних процесів тактів ссання і стиску дійкової гуми. Розроблено методику і обладнання для експериментальних досліджень, наведено режимні параметри й алгоритм роботи доїльного апарата з адаптивним пневмоелектромагнітним мікропульсатором.

Для науковців, аспірантів, конструкторів та інженерно-технічних спеціалістів сфери проектування, випробовування, виробництва й експлуатації машин і обладнання для тваринництва.

скачати


В 2016 році вийшла з друку монографія «Енергоощадний пневмоелектромагнітний пульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент» (колектив авторів: В.Т. Дмитрів, В.В. Адамчук, Ю.М. Лаврик, І.В. Дмитрів).

У монографії розглянуто головні аспекти встановлення технологічно-конструкційних параметрів пневмоелектромагнітного пульсатора попарної дії доїльного апарата. Встановлено, що забезпечення відповідності параметрів процесу машинного доїння вимогам та рекомендаціям можливе за умови використання запропонованої функціональної, структурної та математичної моделі пристрою. Отримано нові функціональні залежності тривалостей часових затримок роботи електромагнітного пульсатора, встановлено кореляційний взаємозв’язок між його конструкційними та технологічними параметрами. Обґрунтовано діаметри каліброваних отворів, мембрани, з’єднувальних та перепускних отворів.

Для науковців, аспірантів, конструкторів та інженерно-технічних спеціалістів сфери проектування, випробовування, виробництва й експлуатації машин і обладнання для тваринництва.

 скачати


Співпраця ЛНАУ з ТДВ «Брацлав»

ТДВ «Брацлав» і Львівський національний аграрний університет (кафедра автоматизації тваринництва, якості та стандартизації ) продовжили співпрацю з розробки нових автоматизованих систем доїння та впровадження їх у виробництво. Результативність функціонування філії конструкторського бюро від ТДВ «Брацлав» при кафедрі автоматизації тваринництва, якості та стандартизації дозволити продовження угоди про науково-виробничу співпрацю ще до 2018 року.

Представник конструкторського бюро разом з науковцями кафедри провів випробування нових експериментальних розробок АСК ТП машинного доїння на базі експериментально-навчально-наукової лабораторії діагностування систем доїльного обладнання. Для підтвердження доцільності впровадження системи у виробництво вирішили перевірити її працездатність в реальних умовах.