Історія кафедри

1952 року сягає історія кафедри ремонту і експлуатації машинно-тракторного парку (РЕМТП), утвореної на базі кафедри технології металів і ремонту сільськогосподарських машин, яка була заснована у 1947 році. У 1968 році кафедра РЕМТП була розділена на дві кафедри: ремонту машин та експлуатації машинно-тракторного парку.

Кафедру ремонту машин очолив к.т.н., доцент О.Д. Семкович, з іменем якого пов’язані подальші вагомі здобутки кафедри. Під його керівництвом отримав розвиток науковий напрям розробки методів оптимізації системи технічного обслуговування та ремонту, було захищено 20 кандидатських дисертацій. У 1988 році в м. Москва О.Д. Семкович захистив докторську дисертацію, ставши першим доктором технічних наук на факультеті, а згодом – професором (1990 р.) і академіком АІНУ (1992 р.), заслуженим діячем науки і техніки України.

Кафедру експлуатації машинно-тракторного парку з 1968 року очолював к.т.н., доцент С.К. Миронюк, з 1980 року – к.т.н., доцент Ю.П. Нагірний, з 1991 року до реорганізації – к.т.н., в. о. професора Б.І. Затхей.

Кафедра експлуатації та технічного сервісу машин була відроджена в червні 2007 року у результаті об’єднання кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та кафедри технічного сервісу і надійності машин під час структурної реорганізації факультету.

У 2010 році кафедрі було присвоєно ім’я професора О.Д. Семковича. Першим завідувачем кафедри став к.т.н., в.о. професора В.Є.Чухрай, з 2012 року – д.т.н., професор В.Ф. Дідух, а з вересня 2015 року – д.т.н, в.о. професора Р.Д. Кузьмінський.

У свій час здобутки кафедр примножували член-кореспондент НААН України, д.т.н., проф. О.В. Сидорчук, доктори технічних наук, професори Є.Ю. Форнальчик і В.М. Гайдучок; кандидати технічних наук, доценти І.М. Чернов, С.К. Олещенко, В.О. Головащенко, М.Д. Рожко, І.Я. Кулинич, Л.М. Кузенко, М.С. Оліскевич, Й.В. Хом'як; старші викладачі І.Д. Вахняк, Ю.Р. Горбовий, М.І. Чеснок, А.А. Гамота, С.М. Довгань, С.М. Довбуш, І.П. Вітрух.

Зараз кафедра є випусковою зі спеціальності 208 «Агроінженерія».

Навчальний процес і наукові дослідження кафедри забезпечують два професори ЛНАУ, чотири доценти, один старший викладач, два асистенти, а також старший лаборант, завідувач лабораторії та два провідних фахівці.

Для підготовки ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» за спеціальностями «Агроінженерія», «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування» і «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на кафедрі використовують 9 добре оснащених навчальних лабораторій, комп’ютерну лабораторію «Моделювання процесів в агроінженерії», а також лабораторії філії кафедри у ТзОВ «Вітас».

На кафедрі активно працюють гуртки «Технології ремонту та технічного сервісу машин» і «Моделювання в агроінженерії». Студенти-гуртківці багато разів ставали переможцями всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів наукових студентських робіт.

Під керівництвом д.т.н., в.о. професора Р.Д. Кузьмінського і к.т.н., в.о. професора В.Є. Чухрая здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (аспіранти).

Кафедра співпрацює з ННЦ «ІМЕСГ» НААН України (смт. Глеваха), Фізико-механічним інститутом імені Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів), Львівською філією УкрНДІПВТ імені Л. Погорілого (смт. Магерів); навчально-науковим інститутом технічного сервісу Харківського НТУ сільського господарства імені П. Василенка; кафедрами експлуатації й ремонту машин Центральноукраїнського НТУ (м. Кропивницький), технічного сервісу та інженерного менеджменту імені М.П. Момотенка, а також надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), експлуатації та ремонту автомобільної техніки НУ «Львівська політехніка», виробництва, ремонту й матеріалознавства Національного транспортного університету (м. Київ), інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу Луцького національного технічного університету, технічного сервісу в АПК Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь). Міжнародна співпраця налагоджена з навчальними закладами Польщі: інститутом транспорту, двигунів внутрішнього згоряння та екології механічного факультету Люблінської політехніки; з факультетами агробіоінженерії Природничого університету (м. Люблін), інженерії виробництва продукції та енергетики Рільничого університету (м. Краків), транспорту Шльонської політехніки (м. Катовіце), а також кафедрою ремонту, надійності, механізмів, машин, логістичних і хімічних технологій та кафедрою сільськогосподарської техніки Русенського університету Ангела Канева (Республіка Болгарія).

Склад кафедри

У свій час на кафедрі працювали і примножували її здобутки доктори технічних наук, професори: В.М. Гайдучок, Є.Ю. Форнальчик, О.В. Сидорчук; кандидати  технічних наук, доценти: В.О. Головащенко, С.К. Олещенко, В.В. Хом’як, Й.В. Хом’як, І.М. Чернов, І.М. Флис,  М.С. Оліскевич, С.А. Федосенко, В.О. Тимочко, І.Я. Кулинич; старші викладачі: Ю.Р. Горбовий, І.Д. Вахняк, Й.П. Пейсахович, В.В. Ціхановський, Б.Ю. Галицький, М.І. Чеснок, А.А. Гамота, С.М. Довгань, С.М. Довбуш, М.П. Якимчук, асистенти: О. Якимів, Ю. Журавчак, В.М. Кордоба, В.І. Чучман; інженери Б.С. Бардахівський, О.Є. Стефанович. Очолює кафедру д.т.н., в.о. професора Р.Д. Кузьмінський.

Кузьмінський Роман Данилович - д.т.н., в.о. професора , зав каф.

Дідух Володимир Федорович - д.т.н., професор

Шарибура Андрій Остапович - к.т.н., доцент

Дмитрів Ігор Васильович - к.т.н., ст. викладач

Чучман Володимир Ігорович - асистент

Рис Василь Іванович - асистент

Лозовий Роман Васильович - аспірант

Шеремета Роман Богданович - здобувач

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність викладачів і співробітників кафедри є складовою частиною загальної тематики науково-дослідної роботи факультету механіки та енергетики ЛНАУ «Розробка ресурсоощадних механізованих технологічних процесів рослинництва».

Наукові дослідження викладачів та аспірантів ведуться за такими напрямками:

1) технології і технічні засоби для розбирання і складання машин;

2) поліпшення використання МТА у фермерських господарствах регіону;

3) основи параметричної, структурної та функціональної оптимізації ремонтно-технологічного обладнання технологічних процесів рільництва;

4) оптимізація процесів хімічного захисту рослин  в агропромисловому комплексі Західного регіону;

5) обґрунтування параметрів шнекового олійного преса з активованою подачею насіння льону;

6) обґрунтування параметрів виробничої структури технологічних дільниць відновлення гільз циліндрів автотракторних двигунів;

7) обґрунтування режиму роботи і конструкційно-технологічних параметрів адаптивного пневмоелектромагнітного пульсатора доїльного апарата.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів під керівництвом к.т.н., в.о. проф. В.Є. Чухрая, д.т.н., в.о. професора Р.Д. Кузьмінського. Результати наукових досліджень пропагуються у вигляді робочих взірців та діючих моделей на  різноманітних виставках, передаються у вигляді рекомендацій виробництву.

До науково-дослідної роботи кафедри залучаються кращі студенти факультету. При кафедрі діють студентські наукові гуртки. Гуртківці кафедри беруть участь в олімпіадах і різних конференціях, в яких займають призові місця.

Підтримуються наукові зв’язки з навчальними та науково-дослідними закладами Польщі.

До вагомих здобутків кафедри слід віднести: захист 4 докторських дисертацій та 20 кандидатських дисертацій, за останні десять років видано 17 підручників, більше десяти навчальних посібників, 5 монографій, понад 700 наукових статей, отримано понад 40 авторських свідоцтв і патентів.

При кафедрі створені філії в ПП «Вітас», Стрийському коледжі ЛНАУ, ННДЦ ЛНАУ, які є базою для проведення лабораторно-практичних занять та проходження виробничих практик для студентів факультету механіки та енергетики.

Навчальний процес

Кафедра бере участь у підготовці фахівців за напрямками підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» та спеціальностями «Механізація сільського господарства», «Енергетика сільськогосподарського виробництва».

Лекційні, лабораторно-практичні заняття проводяться у  лабораторіях, які обладнані стендами для випробовування і діагностування техніки. В навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка. З  її допомогою проводиться тестування рівня знань студентів, розроблено і апробовано програмне забезпечення.

Навчально-виховний процес кафедри нині забезпечують д.т.н., в.о. професора Р.Д. Кузьмінський, д.т.н., професор В.Ф. Дідух, в.о.проф. В.Є. Чухрай, к.т.н., доц. П.В. Шолудько, к.т.н., доц. В.І. Залужний, к.т.н., доц. А.О. Шарибура, к.т.н., ст. викладач І.В. Дмитрів, к.т.н., в.о. доцента Я.Й. Панюра, асистент В.І. Чучман, асистент В.І. Рис та інженери О.П. Виговський, Н.В. Кудринецька, Ю.М. Чеснок, Е.В. Іжевський.

Лабораторії кафедри експлуатації та технічного сервісу машин

1. Лабораторія технічного обслуговування машин, №1;

2. Лабораторія діагностики технічного стану агрегатів і систем машин, №6;

3. Лабораторія відновлення деталей дуговим наплавленням, №8;

4. Лабораторія ремонту деталей і вузлів автотракторних двигунів, №9;

5. Лабораторія ресурсних випробувань і надійності машин, №10;

6. Лабораторія відновлення ресурсних деталей автотракторних двигунів, №13;

7. Лабораторія моделювання технологічних процесів технічного сервісу. Аудиторія ім. Олександра Семковича, доктора технічних наук, професора, академіка АІНУ, Заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача кафедри надійності та технічного сервісу машин в 1972–2006 роках, №24;

8. Науково-дослідна лабораторія, №28;

9. Лабораторія ремонту і надійності електрообладнання енергетичних машин, №34;

10 Лабораторія ремонту вузлів паливної апаратури, системи мащення автотракторних двигунів і агрегатів гідравлічних машин, №41;

11. Лабораторія проектування технологічних процесів в рослинництві, №36.

Контакти

80381, Львівська обл., Жовківський р-н.,

м. Дубляни, вул. В. Великого 1.

Кафедра експлуатації та технічного сервісу машин ім. професора Семковича О.Д.

тел. (032) 2242952

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду