Історія кафедри

Становлення геодезичної науки на теренах Дублян офіційно налічує понад 153 роки. У першому розділі підготовчих наук передбачалося вивчення математики, геометрії, геодезії (мірництва), гірничої справи та механіки. Геометрія і мірнича справа пов’язувалися зі зніманням на місцевості та складанням планів. Перші спогади про викладача, який проводив навчання з геодезії, датуються 1858 р. і стосуються п. Щецінського. У 1860 році геодезію викладав Казимир Паньківський, а з 1862 до 1891 року він працював професором.

Офіційною датою заснування кафедри геодезії вважається кінець жовтня 1946 року. Згідно з наказом Міністерства вищої освіти за № 600 від 29 жовтня 1946 р. у Львівському сільськогосподарському інституті були створені факультети, серед них – землевпорядний з відділом геодезії.

26 квітня 1947 року Львівська політехніка згідно з наказом Міністерства вищої освіти СРСР передала Львівському сільськогосподарському інституту лабораторію геодезії для проведення навчального процесу. Склад кафедри геодезії на лісогосподарському і землевпорядному факультетах затверджений наказом № 208 від 10 жовтня 1947 року.

Першим завідувачем кафедри геодезії був М. В. Соловйов, а першими викладачами – демобілізовані з армії М. В. Закопайло, О. М. Яценко, Б. В. Голдирев, лаборантом – Л. О. Пелех.

В наступні роки кафедру геодезії очолювали професор Т.П. Магазинщиков, доценти Б.В. Голдирєв, Є.К. Нікольський, В.О. Перваго, М.Ф. Абрамович, М.І. Гринюк, С.М. Ващик. С.С. Перій, старший викладач Я.В. Хлян. З вересня 2013 року кафедру очолює доцент П.П. Колодій.

У 1988 році в інституті відбулась реорганізація кафедр, в результаті якої до складу кафедри геодезії увійшла кафедра меліорації і гідротехніки і викладачі В.Г. Грущенко, С.М. Ващик, Л.В. Заячківська, В. Мороз. Кафедра отримала нову назву – кафедра геодезії і гідромеліорації, а у 2007 році, ухвалою вченої ради Львівського державного аграрного університету від 21.06.2007, враховуючи тенденції та напрями розвитку геодезичної науки, землевпорядкування і потреби народного господарства України, кафедра перейменована на кафедру геодезії і геоінформатики.

В різні роки на кафедрі працювали досвідчені фахівці і педагоги: В.Ф. Ключко, Т.М. Краєвська, Н.О. Бучинська, І.Н. Кметко, Є. К. Нікольський, Т.М. Єгорова, Я.Є. Славський, М.Я. Гринюк, Л.О. Криловська, Д.М. Фещенко, І.І. Стащишин, Б.Л. Скуін, С.Н. Ходоров, С.А. Дроздяк, Ф.Д. Заблоцький, П.Г. Черняга, П.М. Зазуляк, Ю.П. Стародуб, Ю.М. Корніцький, І.І. Міщенко О.М. Денісов, В.О. Літинський, Т.І. Божук, С.В. Фоменко, Л.М. Тібілова, С.С. Радомський, Р.М. Курильців, Р.Б. Таратула, Н.О. Здобицька, Р. І. Гошовський, М.В. Харачко, Ю.Л. Підлісецький, Р.О. Коваль, Є.І. Смірнов.

Сьогодні на кафедрі геодезії і геоінформатики працюють 9 кандидатів наук. Кафедра геодезії і геоінформатики проводить підготовку фахівців на землевпорядному факультеті, а також на факультетах будівництва та архітектури й агротехнологій та екології, за спеціальностями: 193 – «Геодезія та землеустрій», «Агрономія», «Плодоовочівництво», 191 – «Архітектура та містобудування» 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».


Склад кафедри

Колб Ігор Захарович – к.т.н., доцент

Паляниця Богдан Борисович – к.т.н., доцент

Приступа Олена Дмитрівна – к.т.н., в.о.доцента

Станько Світлана Володимирівна – к.е.н., в.о.доцента

Віват Анатолій Йосипович – ст. викладач

Навчальний процес

До навчального процесу залучені провідні спеціалісти, задіяні обладнання і прилади Державного підприємства «Західгеодезкартографія» (м. Львів) під керівництвом Б.І. Романюка (на цьому підприємстві з 1999 року діє філіал кафедри) та «Закарпатгеодезцентр» у м. Мукачеве (на цьому підприємстві філіал кафедри діє з 2015 року). Спеціалісти філіалів кафедри залучені до проведення занять з дисциплін «Фотограмметрія» та «ГІС і бази даних», а також надають допомогу у проведені виробничих та навчальних практик студентів.

Протягом останніх років поновлена матеріально-технічна база кафедри геодезії і геоінформатики.

Станом на сьогодні матеріальна база включає:

 • Електронні тахеометри Leica TCR 405, SOKKIA SET 630R, SOKKIA SET 610K, 3TA5;
 • Електронний тахеометр з інтегрованим супутниковим приймачем фірми Leica TCR 1205;
 • Комплекти GPS-приймачів Leica SR20 та Leica 1200 GNSS;
 • Цифрові фотограмметричні станції фірми Геосистема та фірми Leica;
 • Оптичний тахеометр DELTA 010;
 • Технічні теодоліти: Т30, 2Т30, Т15;
 • Точні теодоліти: Т-2, ТТ4, Т5, 2Т5К, Theo-010B, Theo-020B;
 • Нівеліри високоточні: Ni 002; H-05.
 • Нівеліри точні: H3, H-3K;
 • Нівеліри технічні: HT, HB-1;
 • Кіпрегелі та мензули: KH, KA; KB-1;
 • Рейки: складні, мензульні, 3 класу цілі, рейки високоточні (інварні);
 • Рулетки електронні Leica А5, А3.
 • Трасошукачі фірми Leica Digicat 200;
 • Комп’ютерний клас із 13 комп’ютерів;
 • Програмне забезпечення Digitals;
 • Лазерний принтер.

Створена навчальна лабораторія з ГІС-технологій та цифрової фотограмметрії із застосуванням цифрової фотограмметричної станції «Дельта». Обладнаний комп’ютерний клас (13 комп’ютерів), в 2009 році за кошти Світового банку створено ще один комп’ютерний клас (20 комп’ютерів), який вже в повному обсязі використовується в навчальних цілях. Комп’ютерні класи функціонують в складі загальноуніверситетської мережі і мають підключення до мережі Інтернет. Студенти опановують сучасні технології опрацювання топографо-геодезичних вимірювань, створення цифрових планів і карт, ведення землевпорядної документації тощо.

Навчально-методична робота

Кафедра бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями «Геодезія, картографія і землеустрій», «Землевпорядкування та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології», «Екологія», «Промислове та цивільне будівництво», «Архітектура», «Дизайн навколишнього середовища». Читаються дисципліни: геодезія, вища геодезія, інженерна геодезія, топографія з основами картографії, основи геодезії, геодезичні прилади, топографічне та землевпорядне креслення, фотограмметрія та дистанційне зондування, супутникова геодезія, геоінформаційні системи і технології, математична обробка геодезичних вимірів, цифрове картографування, цифрова обробка зображень, аерокосмічні знімальні системи.

Заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерному класі і фотограмметричній лабораторії, обладнаних сучасними приладами для опрацювання матеріалів польових топографічних вимірювань, аерофотознімання, створення планів і карт.

Для проведення навчальних практик і наукових досліджень у 2008–2009 роках створено навчальний полігон на території Навчально-науково виробничого центру (ННВЦ) ЛНАУ. Побудована полігонометрична мережа 2-го розряду, нівелірна мережа ІІІ класу, мережа GPS-пунктів.

Особливу увагу на кафедрі звертають на практичну підготовку під час проходження навчальних і виробничих практик. Студенти, крім традиційних оптичних приладів, освоюють сучасні електронні прилади – тахеометри, нівеліри, електронні рулетки, станції GPS, передові новітні технології, на які переходить сьогодні геодезичне та землевпорядне виробництво.

Дипломне проектування на кафедрі виконують з використанням даних обласних і районних відділів земельних ресурсів, передових агроформувань, результати впроваджують у виробництво. Багато дипломних робіт виконується на замовлення виробництва і вирізняється актуальністю розроблюваних питань, обґрунтованістю прийнятих рішень. На кафедрі розроблені методичні рекомендації до написання дипломних робіт.

Основною метою науково-дослідної роботи кафедри є вдосконалення методів геодезичних досліджень на сільськогосподарських об’єктах, картографування земельних ресурсів, обґрунтування доцільності згущення державної геодезичної мережі, аналіз існуючих методів топографо-геодезичного забезпечення ведення земельного кадастру, врахування атмосферних впливів на геодезичні вимірювання, підвищення точності геодезичних вимірювань із застосуванням сучасних технологій і приладів, застосування сучасних GNSS-технологій для визначення координат та виконання кадастрових знімань, використання засобів фотограмметрії для складання цифрових карт, застосування ГІС-технологій в геодезичному та землевпорядному виробництві.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідну роботу на кафедрі виконують за темою «Застосування методів геодезії і геоінформатики у розробці та вдосконаленні теоретико-методологічних засад земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку територій», яка є складовою частиною комплексної факультетської науково-дослідної теми «Розробка і вдосконалення теоретико-методологічних засад земельних відносин та забезпечення збалансованого розвитку територій». Термін виконання кафедральної теми – 2016–2020 рр.

В сучасних дослідженнях у сфері геодезії необхідне застосування електронних тахеометрів, радіо- та світловіддалемірів, GPS-систем, інших вимірювальних приладів. Як у наукових дослідженнях, так і у практиці виробничих лінійних вимірювань вони потребують попередньої метрологічної атестації. Одним із найефективніших методів всебічного дослідження зазначеної вимірювальної техніки є еталонування її на стаціонарних взірцевих базисах. У зв’язку з цим для вивчення і вдосконалення нових технологій, перевірки і метрологічної атестації таких приладів на території університету створено лінійні компаратори для компарування стрічкових приладів, побудовано лінійний базис для компарування та визначення фазової поправки світловіддалемірів та електронних тахеометрів. Запланована побудова GNSS-компаратора.

Основні результати наукових досліджень кафедри висвітлені в близько 400 наукових працях. Видані 4 навчальні посібники. У 2009 році перевидано підручник «Геодезичні прилади і приладдя» (автори – В.І. Ващенко, В.І. Літинський, С.С. Перій). Готуються до видання «Польовий геодезичний практикум», «Інженерна геодезія» та «Фототопографія». Отримано 8 патентів на корисну модель, з них «Спосіб геометричного нівелювання «Вперед, назад» (зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2009. UA 41429 МКП(2009), G01C 5/00. c.6. – автор С.С. Перій); Патент на винахід «Спосіб визначення середньоінтегрального коефіцієнта вертикальної рефракції». (зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на винахід UA 89466 МКП (2009) С2, G01C 5/00., 25.01.2010, Бюл. №2 ; 6 c.– автори С.С. Перій, В.О. Літинський); Патент на корисну модель «Геоінформаційний метод дистанційного зонування землі», (рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель від 03.09.2015 року, №15400/ЗУ/15, автори П.П. Колодій, М.П. Підлипна). Подані ще 8 заявок на винаходи.

Колектив кафедри за договірною тематикою досліджував вертикальні деформації будівель і споруд геодезичними методами на енергетичних та сільськогосподарських об’єктах України, Білорусії та Молдови. Викладачі кафедри допомагають у виконанні геодезичних робіт ННВЦ ЛНАУ, господарствам Жовківського району, Дублянській міській раді.

На кафедрі працюють два наукових студентських гуртки, у яких задіяні понад 40 студентів. Основними напрямами досліджень студентів є питання геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт з використанням сучасних технологій і приладів. Студенти щорічно виступають з доповідями на міжнародних, республіканських і загальноуніверситетських наукових конференціях. Опубліковано десятки наукових праць. Матеріали своїх досліджень студенти використовують для написання дипломних робіт. За результати наукових досліджень студент П. Урсуляк у 2008 році нагороджений іменною стипендією В.Пінчука (керівник – доцент С.С. Перій).

Кафедра бере активну участь у міжнародних, республіканських та обласних виставках і конференціях. За матеріалами наукових досліджень останніх років опубліковано 246 наукових публікацій, в тому числі 115 статей, з них 11 – в міжнародних виданнях, зроблено понад 130 доповідей на конференціях, з них 52 – на міжнародних.

На кафедрі захищено 4 кандидатські дисертації, готуються до захисту кандидатських дисертацій старші викладачі Я.В. Хлян та асистенти О.Ю. Біда, З.С. Кок та Л.В. Дуб.

Кафедра геодезії і геоінформатики з 2007 року є колективним членом Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії і картографії (сертифікат №44 від 28 листопада 2007 р.).

Контактна інформація

Кафедра геодезії та геоінформатики

Львівський національний аграрний університет

вул. В. Великого 3, каб 7, м. Дубляни, Жовківський район, Львівської області

Тел. 8-(032)-2242-963

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Неофіційний сайт кафедри http://kaf-geod.ucoz.ua/

Attachments:
File Опис File size
Download this file (Збірник тез 70.doc)Збірник тез 70.doc   761 Kb