30-31 січня 2014 р. на факультеті агротехнологій і екології відбулася державна атестація випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Агрономія» денної форми навчання.  На розгляд і оцінку авторитетної Державної екзаменаційної комісії під головуванням професора Сергія Івановича Мельника свої дипломні роботи представили 14 випускників згаданої спеціальності, які навчалися півтора року після завершення студій на бакалавраті і отримання кваліфікації «Технолог з агрономії

Тематика магістерських робіт студентів-агрономів була різноплановою та актуальною як для науки, так і практики сільськогосподарського виробництва. Усі дипломні роботи виконані на реальних об’єктах, мають прив’язку до ґрунтово-кліматичної зони і конкретного господарства.

Для підготовки 14 магістерських робіт було залучено 9 наукових керівників із спеціальних (випускових) кафедр факультету агротехнологій і екології. Серед них відомі та авторитетні вчені: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідуючий кафедрою технологій у рослинництві, член-кореспондент НААНУ В. В. Лихочвор – провідний фахівець у галузі рослинництва України; в.о професора, завідувач кафедри генетики, селекції та захисту рослин П. Д. Завірюха – знаний селекціонер-картопляр, фахівець у галузі генетики, селекції і біотехнології рослин; доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри технологій у рослинництві, академік АН вищої освіти України і МАНЕБ І. А. Шувар – провідний фахівець у галузі землеробства; а також досвідчені науково-педагогічні працівники, кандидати сільськогосподарських наук, доценти із багаторічним стажем роботи у вищій школі – В. С. Борисюк, М. І. Бомба, Г. О. Косилович, О. Ф. Литвин, О. М. Коханець.

Приділення належної уваги до методичного та організаційного керівництва магістерськими роботами, а також копітка праця наукових керівників щодо підготовки студентів до захисту, в позитивно вплинули на результати державної атестації студентів у формі захисту дипломних (магістерських) робіт. Такі студенти-магістранти, як А. А. Кульба, М. А. Кулієвич, О. Т. Буньо, Н. І. Іванець, Л. А. Шведа, Ю. І. Піган мали не тільки зразково оформлені магістерські роботи, але і показали на захисті високий рівень спеціальної підготовки, належні агрономічні і високі теоретичні фахові знання.

Практично усі студенти-магістранти за наслідками експериментальних досліджень з тематики дипломних робіт мали опубліковані наукові статті або тези доповідей, зокрема, магістрант А. А. Кульба мав опублікованих 6 наукових праць, Л. А.Шведа – 4, Ю. І. Піган – 3, О. Т. Буньо – 3. Усі дипломні роботи випускників-магістрів рекомендовані для впровадження у виробництво, а результати їх досліджень – для опублікування у наукових виданнях Львівського НАУ та інших навчальних чи наукових установ

Що ж до результатів захисту, то 64,3 % робіт були захищені з оцінкою «відмінно», 35,7% – на «добре». При цьому середній бал захисту склав 4,64 бала.

Ухвалою ДЕК усім 14 магістрам присвоєна кваліфікація «Агроном-дослідник;», 8 випускників отримали диплом з відзнакою: О. Т. Буньо, Н. І. Іванець, М.А. Кулієвич, А. А. Кульба, А. М. Лихочвор, Ю. І. Піган, О. С. Флейшор, Л. А. Шведа. Крім цього, Оксану Буньо, Марію Кулієвич, Антіна Кульбу, Юлію Піган і Лілію Шведу ухвалою ДЕК рекомендовано для продовження навчання в аспірантурі.