В середині вересня Український клуб аграрного бізнесу провів у Києві вже VI Міжнародну наукову конференцію «Ефективне управління великими аграрними компаніями». В її рамках вперше відбувся День науки, який дозволив налагодити діалог та обмін інформацією у широкому колі експертів, представників агробізнесу, управлінців та науковців. В роботі конференції взяв участь завідувач кафедри права і підприємництва проф. Юрій Губені.
Вже те, що у відкритті Дня науки взяли участь Директор авторитетного німецького інституту ІАМО проф. Альфонс Бальманн, проректор НУБіПу акад. Сергій Кваша та керівник групи експертів, відомий у світі економіст-аграрник проф. Гарольд фон Вітке (Університет Гумбольта, Німеччина) свідчить про високий фаховий рівень конференції.
Доктор Альфонс Бальманн детально ознайомив учасників зі структурними змінами у сільському господарстві, основними трендами і викликами. Дискусію щодо сировинної складової українського аграрного експорту та необхідності нарощування доданої вартості у ЗЕД започаткував своєю доповіддю «Від сировинних товарів до готової продукції: уроки для чинної та майбутньої аграрної політики в Україні» експерт Олег Нівєвський. Відому широкому загалу економістів-аграрників проблему інформаційної закритості агрохолдингів актуалізував Тарас Гагалюк у повідомленні «Стратегічна роль корпоративної репутації: прозорість та вартість акцій агрохолдингів». Великий інтерес учасників та подальшу дискусію викликали презентації, підготовлені науковцями із Південної Америки, зокрема доповідь інноваційної компанії Céleres®: «Стимулювання розвитку сільського господарства і продовольчої безпеки на основі аграрних технологій у Бразилії» та доповідь ст. наук. співр., д-ра Евгеніо Капа із Національного інституту аграрної технології Аргентини: «Аргентина: Минуле, сьогодення і майбутнє аграрної технології. Генетично модифіковані культури».
На конференції висвітлювались й інші важливі питання сучасного розвитку агрокомпаній, зокрема структурний розвиток агрокомпаній, управління енергозбереженням, використання відходів, сучасні тенденції у молочному виробництві, запровадження точного землеробства та SMART-технологій тощо. Частина відібраних організаторами доповідей була представлена на постерах.
Затишна атмосфера Fairmont Grand Hotel на березі Дніпра, вміла і ненав’язлива організація та інформаційний супровід лише спонукали до кращої роботи. Також цікаво і повчально, що завдяки сучасним технологіям кожен учасник конференції міг отримати особистий електронний кабінет, де можна продовжити не лише ознайомлення із матеріалами офіційної частини, але й дискусію та комунікації.