Цього року Всесвітній день вишиванки відзначали 19 травня. Свято не прив’язане до жодного державного чи релігійного, і відзначається кожного третього четверга травня. Цього дня прийнято приходити на роботу чи навчання у вишиванках. Також у цей день у ЛНАУ проходили тематичні акції та флешмоби.

Анотації магістерських робіт студентів кафедри земельного кадастру землевпорядного факультету ЛНАУ

скачати


Новий підручник із реєстрації земельних ділянок

Бібліографія: Реєстрація земельних ділянок: підручник. / М.Г.Ступень, О.Ф.Ковалишин, С.О.Малахова, Р.П.Возняк, Г.І.Грещук, З.Ю.Черевко; за заг. ред. М.Г.Ступеня. – К. : «Агроосвіта», 2014. – 359 с.

Доцент кафедри права і підприємництва Р.П. Возняк  разом з працівниками кафедри земельного кадастру Львівського національного аграрного університету видали підручник для студентів землевпорядного факультету «Реєстрація земельних ділянок».

Підручник підготовлено за загальною редакцією професора Михайла Ступеня у співавторстві: І розділ – д.е.н., проф. Ступень М. Г., ІІ розділ – к.е.н. Возняк Р. П., Ковалишин О.Ф. ІІІ розділ – Малахова С. О., IV розділ – к.е.н. Грещук Г. І., V розділ – Малахова С. О., Ковалишин О. Ф., VI розділ –  Черевко 3. Ю.

Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів.

У підручнику опрацьовано питання створення системи реєстрації земельних ділянок та речових прав на них. Розкрито роль реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна під час регулювання земельних відносин, процесуальний порядок реєстрації земельних ділянок та речових прав на них, технічні аспекти виконання землевпорядних та реєстраційних робіт. Вивчаючи дисципліну «Реєстрація земельних ділянок» студенти отримають інформацію про правову сторону земельного кадастру, яка забезпечує дотримання принципів недоторканості земельного фонду країни й охорону прав власників та землекористувачів на надані їм в установленому порядку землі. Держава, проводячи реєстраційні роботи, з одного боку, виступає гарантом права власності на землю, з другого – здійснює контроль за використанням свого стратегічного потенціалу, а практично цю роботу виконуватимуть фахівці землевпорядники.