Снітинський Володимир Васильович – ректор Львівського національного аграрного університету

доктор біологічних наук, професор, академік НААНУ, дійсний член Академії вищої школи України (АВШУ), член Нью-Йоркської академії наук, заслужений діяч науки і техніки України

тел.: (032) 22-42-335

Боярчук Віталій Мефодійович – перший проректор

к.т.н., професор

тел.: (032)2242502
Яців Ігор Богданович - проректор з наукової роботи, д.е.н., в.о.професора


Кічура Микола Васильович проректор з науково-педагогічної роботи і адміністративно-соціальних питань

тел.: (032)2242972Онисько Стефанія Михайлівна – Директор Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти,

к.е.н., професор

тел.: (032)2242504
Ковалишин Степан Йосифович – декан факультету механіки та енергетики

тел.: (032) 2242904

Бальковський Володимир Васильович декан факультету агротехнологій і екології, в.о. професора

Мазурак Андрій Васильович - Декан факультету с.-г.будівництва і архітектури, к.т.н., в.о.професора

Ступень Михайло Григорович - декан землевпорядного факультету, д.т.н., професор
Янишин Ярослав Степанович - декан економічного факультету, к.е.н., в.о.професора

Козлова Галина Іванівна – Головний бухгалтер

тел.: (032)2242506

Шмиг Роман Андрійович - голова ПК співробітників, к.т.н., доцент


Микула Олег Ярославович - начальник навчальної частини, к.е.н., доцент


Різель Сергій Артемович - головний вчений секретар к.б.н., доцент


Качура Тетяна Борисівна - нач.відділу кадрів


Качмар Оксана Володимирівна -  керівник підрозділу з організації виховної роботи студентів