CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 36.814.02

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями

- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

- 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Створена наказом МОН України від 24 жовтня 2017 року №1413.

Термін дії – до 24.10. 2020 р.

Персональний склад ради

Голова ради:

 • Яців Ігор Богданович, д.е.н., доцент, проректор, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04.

Заступник голови:

 • Черевко Георгій Владиславович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар:

 • Стойко Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06.

Члени ради:

 1. Баланюк Іван Федорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.04;
 2. Гнаткович Оксана Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський інститут економіки і туризму, спеціальність 08.00.06;
 3. Гринкевич Світлана Степанівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;
 4. Губені Юрій Едвардович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;
 5. Калина Тетяна Євгеніївна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Одеська державна академія будівництва та архітектури, спеціальність 08.00.06;
 6. Костирко Ігор Григорович, д.е.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;
 7. Колодійчук Володимир Анатолійович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.04;
 8. Курильців Роман Михайлович, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06;
 9. Сохнич Анатолій Якович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06;
 10. Ступень Михайло Григорович, д.е.н., професор, декан, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 08.00.06;
 11. Шульський Микола Григорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, спеціальність 08.00.04;
 12. Якубів Валентина Михайлівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 08.00.04.