Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації” – 12-13 травня 2015 року на базі Львівського національного аграрного університету.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації” кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого та  кафедри міжнародної економіки, туризму та менеджменту ЗЕД. До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, фахівці-практики з України та зарубіжних держав. Метою проведення заходу є здійснення комплексного наукового розгляду та обмін досвідом наукових досліджень щодо проблем сучасних тенденцій розвитку економіки та сільської кооперації в Україні. Робочі мови  конференції: українська, польська, англійська.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Сучасні проблеми управління економікою та фінансами.
2. Управління державним та регіональним розвитком в сучасних умовах господарювання.
3. Сучасний менеджмент: теорія і практика.
4. Основи та практичні засади сільської кооперації.
5. Бухгалтерський облік в системі управління сільськогосподарськими підприємствами (кооперативами).
6. Розвиток міжнародної економіки та маркетингу в контексті євроінтеграційних процесів.