Науково-організаційні заходи, проведені Львівським НАУ в 2014 р.

1. Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами та програмами розвитку підприємств і територій» в м. Банско, Болгарія спільно з НУ «ХПІ» – 13-15 лютого 2014 р.

  2. День відкритих дверей у ЛНАУ – 1 березня 2014 р.

   3. Інформаційний день, присвячений спільним міжнародним програмам України та країн ЄС – 11 березня 2014 р.

    4. Флешмоб “Слово про Шевченка” – 11 березня 2014 р.

     5. Всеукраїнська науково-теоретична студентська конференція «Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві», присвячена 30-річчю Миколаївського НАУ – 19 березня 2014 р. (спільно з Миколаївським НАУ, НУБіП, Кіровоградським НТУ)

      6. Звітна студентська наукова конференція економічного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2013 р. – 25-27 березня 2014 р.

       7. Звітна студентська наукова конференція факультету агротехнологій та екології ЛНАУ за результатами досліджень 2013 р. – 25-27 березня 2014 р.

        8. Звітна студентська наукова конференція факультету механіки та енергетики ЛНАУ за результатами досліджень 2013 р. – 25-27 березня 2014 р.

        9. Звітна студентська наукова конференція землевпорядного факультету ЛНАУ за результатами досліджень 2013 р. – 25-27 березня 2014 р.

         10.  Звітна студентська наукова конференція факультету будівництва і архітектури ЛНАУ за результатами досліджень 2013 р. – 25-27 березня 2014 р.

         11.  Регіональний практичний семінар “Забезпечення аграрних навчальних закладів документами про освіту” з питань змін у законодавстві України щодо вищої освіти – 26 березня 2014 р.

         12.  Х Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти» спільно з Подільським ДАТУ – 26-27 березня 2014 р.

         13.  Круглий стіл “Обговорення проекту обласної програми збереження родючості ґрунтів” – 9 квітня 2014 р.

         14.  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 н. р. з дисципліни “Агроекологія” – 16-18 квітня 2014 р.

         15.  Студентська наукова конференція “Творча спадщина Тараса Шевченка у контексті сучасної доби”, присвячена 200-річчю Великого Кобзаря – 23 квітня 2014 р.

         16.  VIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Перші наукові кроки – 2014» спільно з Подільським ДАТУ – 23-24 квітня 2014 р.

         17.  Міжнародна науково-практична  конференція “Сучасні українознавчі пошуки: історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти”, присвячена 200-річчю від дна народження Т. Шевченка – 23-25 квітня 2014 р.

         18.  Розширена нарада “Особливості розвитку аграрного сектору економіки у Львівській області та Стратегія розвитку українського села” (спільно з Департаментом агропромислового розвитку ЛОДА) – 7 травня 2014 р. (заст. міністра Дикун А.)

         19.  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 н. р. з напряму “Енергетика та електротехнічні системи в АПК” та зі спеціальності “Енергетика сільськогосподарського виробництва” – 13-16 травня 2014 р.

         20.  ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2013-2014 н. р. з дисципліни “Економіка природо­користування” – 14-16 травня 2014 р.

         21.  Фестиваль науки – 16 травня 2014 р.

         22.  Конкурс “Кращий студентський науковий гурток університету” – 21-22 травня 2014 р.

         23.  ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Ефективність функціонування сільсько­господарських підприємств”, присвячена 60-річчю кафедри економіки підприємства – 23-28  травня  2014 р.

         24.  Конкурс “Кращий студент-науковець” – 28-29 травня 2014 р. (Згідно з наказами ректора ЛНАУ №53 від 07.05.2014 р. «Про проведення конкурсу «Кращий студент-науковець» та №67 від 02.06.2014 р. «Про підсумки конкурсу «Кращий студент-науковець»)

         25.  Науковий семінар «Інноваційні геодезичні технології: застосування в різних напрямках господарської діяльності» – 30 травня 2014 р.

         26.   Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Актуальні проблеми ґрунтознавства, землеробства та агрохімії”, присвячена 95-річчю утворенню кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії ЛНАУ та міжнародному дню агрохіміка – 9-13 червня 2014 р.

         27.  Науково-практичний семінар “Ефективне використання осаду стічних вод як добрива під вербу енергетичну” спільно з Івано-Франківським коледжем ЛНАУ – 10 липня 2014 р.

         28.  VIII Міжнародна наукова конференція “Клімат поля. Метеорологія та кліматологія в теорії та практиці сільського господарства і туризму”, присвячена пам’яті професора, д-р габ. Станіслава Баца – відомого польського агрометеоролога – 17-20 вересня 2014 р.

         29.  Зустріч із представниками програми ОЕСР (Організація економічного співробітництва і розвитку) “Конкурентноспроможність Євразії” в рамках проекту “Стратегія секторної конкуренто­спроможності для України” – 23 вересня 2014 р.

         30.  XV Міжнародний науково-практичний форум “Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         31.  Міжнародна науково-практична конференція “Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         32.  Міжнародна науково-практична конференція “Стан, проблеми реформування та перспективи розвитку земельних відносин в Україні” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         33.  Міжнародна науково-практична конференція “Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         34.  IV міжнародна науково-технічна конференція “Екобіотехнології та біопалива в АПК” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         35.  Міжнародна науково-практична конференція “Застосування сучасних біотехнологій у рослинництві: теоретичні і прикладні аспекти” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         36.  Міжнародний студентський науковий форум “Студентська молодь і науковий прогрес в АПК” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014  р.

         37.  Міжнародна студентська наукова конференція “Екологічна без­пека сільсько­госпо­дарського виробництва” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         38.  Міжнародна студентська наукова конференція “Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         39.  Міжнародна студентська наукова конференція “Проблеми використання та охорони земельних ресурсів” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         40.  Міжнародна студентська наукова конференція “Економічні аспекти розвитку АПК” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         41.  Міжнародна студентська наукова конференція “Технічний прогрес в АПК” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         42.  Міжнародна студентська наукова конференція “Актуальні проблеми будівництва та архітектури” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         43.  Міжнародна студентська наукова конференція “Духовне виховання молоді та культурне відродження села” (заочна форма) – 24-26 вересня 2014 р.

         44.  Розширене засідання первинної профспілкової організації студентів і аспірантів ЛНАУ – 2 жовтня 2014 р.

         45.  Студентський флешмоб “Україна єдина, Україна понад усе!” – 8 жовтня 2014 р.

         46.  Звітна наукова конференція аспірантів та здобувачів за результатами науково-дослідної роботи у 2014 р. – 5-7 листопада 2014 р.

         47.  День відкритих дверей у ЛНАУ – 8 листопада 2014 р.

         48.  Перший Міжнародний Конгрес “Український Часник – СВІТУ” спільно з компанією “Best Garlic Of Ukraine” – 20-22 листопада 2014 р., м. Львів (http://garliccongress.com.ua/)