9 листопада 2017  р. кафедра філософії Львівського національного аграрного університету мала чудову нагоду об'єднати за Круглим столом молодих дослідників як нашого університету, так і гостей зі Стрийського коледжу ЛНАУ. Зазначений захід був присвячений обговоренню проблем екології, сталого розвитку та органічного землеробства, із якими повсюдно стикається як вітчизняне виробництво, так і закордонні практики. З приємністю хочеться відзначити активну позицію наших молодих спеціалістів, які не лише підготували цікаві доповіді, але й брали участь у конструктивних дискусіях. Численні запитання, обговорення та пропозиції допомогли учасникам Круглого столу виявити найбільш вразливі сторони процесу впровадження ідей сталого розвитку в український аграрний сектор та висловити прогнози стосовно подальшого розвитку нашої країни у цьому керунку.

За результатами проведення Круглого столу кращі доповідачі були відзначені грамотами від імені ректора ЛНАУ:

- Арсен Букса за доповідь «Екопоселення і екобудівництво» (науковий керівник М. Лазарева);

- Юрій Гайда за доповідь «Енергетичні установки на сторожі безпеки Землі» (науковий керівник М. Лазарева);

- Станіслав Івасів  за доповідь «Проблема сталого розвитку та природокористування в Україні» (науковий керівник О. Васільєва);

- Роман Яворський за доповідь «Проблема сталого розвитку в Україні» (науковий керівник О. Васільєва);

- Ірина Пастернак за доповідь «Зовнішні та внутрішні фактори, що стримують розвиток органічного сільськогосподарського виробництва в Україні» (науковий керівник А. Копитко);

- Марія Грисьо за доповідь «Гуманізація освіти як запорука сталого розвитку людства» (науковий керівник Н. Мисак);

- Ірина Шоломович за доповідь «Становлення агропромислового комплексу України» (науковий керівник О. Дмитроца).

Також за активну участь у роботі зазначеного заходу грамотами від імені декана факультету агротехнологій і екології були нагороджені:

- Володимир Баняс за доповідь «Популяризація ідей збалансованої взаємодії людини і природи» (науковий керівник М. Лазарева);

- Олена Ковальчук за доповідь «Формування ноосферного мислення  в умовах інформаційного суспільства як імператив освіти» (науковий керівник Н. Мисак);

- Галина Яценюк за доповідь «Сталий розвиток сільських територій» (науковий керівник О. Дмитроца);

- Людмила Шкромида за доповідь «Сталий розвиток аграрного сектору України» (науковий керівник О. Дмитроца);

- Христина Вавринів за доповідь «Сталий розвиток аграрного сектору економіки: зарубіжний досвід» (науковий керівник О. Дмитроца);

- Андрій Яцульчак за доповідь «Глобалізація як цивілізаційний феномен та її основні етапи» (науковий керівник О. Васільєва).

Щиро дякуємо усім учасникам Круглого столу за ваш внесок у розбудову науки нашої країни та допомогу у популяризації ідей сталого розвитку.