До уваги вступників для здобуття ОС «Магістр» за спеціальностями 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні економічні відносини»

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами на спеціальності 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні економічні відносини», зараховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, що проводиться УЦОЯО з використанням технології ЗНО, та результати фахового вступного випробування.

Вступники, які вступають на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами на спеціальності 051 «Економіка» та 292 «Міжнародні економічні відносини» за умови успішного проходження додаткового вступного випробування (співбесіди) у Львівському національному аграрному університеті, яке буде проводитись з 14 травня по 31 травня 2018 року згідно розкладу.

Реєстрація учасників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочнеться 14 травня і триватиме до 1800 5 червня.

Для реєстрації вступнику потрібно звернутися до приймальної комісії Львівського національного аграрного університету з такими документами:

  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (із представленням оригіналу), або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, яка видана за місцем навчання;
  • 2 фотокартки (чорно-білі чи кольорові) розміром 3х4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Підтвердженням реєстрації є виданий приймальною комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

У цьому кабінеті, зокрема, буде розміщене запрошення-перепустка з інформацією про пункт тестування, яке розпочнеться 11 липня о 1000. Допуск до пункту буде відкрито за 45 хвилин та закрито за 10 хвилин до початку.

Для участі у тестуванні вступник має пред’явити:

  • Екзаменаційний листок.
  • Документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку).
  • Запрошення-перепустку.

Результати тестування розміщуватимуться в електронних кабінетах учасників на сайті УЦОЯО.


Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на спеціальності галузей знань  05 «Соціальні  та  поведінкові  науки та 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»):

- результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);

- результати фахового вступного випробування;

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться з 14 травня до 1800 5 червня 2018 року.

2) для вступу за іншими спеціальностями:

- результати вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить ЛНАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Для спеціальностей

- 051 «Економіка» – денна і заочна форми навчання

- 056 «Міжнародні економічні відносини» – денна форма навчання

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі

ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 14 травня до 18 год. 00 хв.

5 червня 2018 року.

Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, що вступають на основі ступеня вищої освіти здобутого за іншою спеціальністю

14 травня – 31 травня 2018 року

Прийом заяв та документів

2 липня – 26 липня 2018 року

Єдиний вступний іспит з іноземної мови, що проводиться УЦОЯО

11 липня 2018 року

Фахові вступні випробування

2 липня  – 29 липня 2018 року

Надання рекомендації до зарахування

до 13 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування

до 18 год. 00 хв. 18 серпня 2018 року

Видання наказу про зарахування

– за державним замовленням

до 12 год. 00 хв. 20 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше. 28 серпня 2018 року

Додаткові строки прийому заяв та конкурсного відбору на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

з 4 вересня 2018 року по 28 вересня 2018 року

Для інших спеціальностей для здобуття ступеня магістра (денна і заочна форми навчання) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Вступники на основі

ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст

Прийом заяв та документів

2 липня – 26 липня 2018 року

Вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування

27 липня по 11 серпня 2018 року

Надання рекомендації до зарахування

до 15 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування

до 12 год. 00 хв. 20 серпня 2018 року

Видання наказу про зарахування

– за державним замовленням

не пізніше 15 вересня 2018 року

Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала додатка до диплома, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Вступні фахові випробування проводяться у письмовій формі згідно розроблених програм та оцінюються за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів). При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за результатами вступного фахового випробування не менше 120 балів.

Вступний екзамен з іноземної мови проводиться згідно розроблених програм у формі тестування та оцінюється за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів). При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за результатами вступного екзамену не менше 100 балів.

Програми фахового вступного випробування та вступного екзамену з іноземної мови розробляються і затверджуються ЛНАУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ЛНАУ.

Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування  у формі співбесіди, за результатами якої абітурієнт допускається до фахового вступного випробування, з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.