CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 36.814.04

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

 Створена наказом МОН України від 11 липня 2017 року №996.

Термін дії – до 31.12.2019 р.

 Персональний склад ради

Голова спеціалізованої вченої ради

Снітинський Володимир Васильович, д.б.н., професор, академік НААН, ректор, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради

Гнатів Петро Степанович, д.б.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

Учений секретар спецради

Качмар Наталя Василівна, к.с.-г.н., в.о. доцента кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.

 Члени спецради

Бальковський Володимир Васильович, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Буцяк Ганна Андріївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, спеціальність 03.00.16;

Жиліщич Юстина Василівна, к.с.-г.н., в.о. доцента кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Калин Богдана Миколаївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, спеціальність 03.00.16;

Дацко Тетяна Миколаївна, к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Клименко Олександр Миколайович, д.с.-г.н., доцент, професор кафедри, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 03.00.16;

Кучерявий Володимир Панасович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Національний лісотехнічний університет України, спеціальність 03.00.16;

Лихочвор Володимир Володимирович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Лопушняк Василь Іванович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Третяк-Платон Андрій Романович, д.б.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Парпан Василь Іванович, д.б.н., професор, директор, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, спеціальність 03.00.16;

Кияк Володимир Григорович, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут екології Карпат, спеціальність 03.00.16;

Стапай Петро Васильович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16;

Шувар Іван Антонович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Львівський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.16.