Оголошення

На період вступної кампанії 2018 року в Львівському національному аграрному університеті створено Консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Центр знаходиться у комп’ютерному класі – кабінет 118.


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загально середню освіту

з 02 липня до 18 год. 00 хв. 25 липня

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Прийом заяв та документів закінчується:

-        для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

-        для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

о 18 год. 00 хв. 20 липня 2018 року

о 18 год. 00 хв. 26 липня 2018 року

о 18 год. 00 хв. 20 липня 2018 року

о 18 год. 00 хв. 26 липня 2018 року

Творчі конкурси проводяться (у 2 сесії)

 

з 14 липня по 26 липня 2018 року

-

Вступні іспити проводяться

з 21 липня по 26 липня 2018 року

з 21 липня по 26 липня 2018 року

Співбесіди проводяться

з 21 липня по 23 липня 2018 року

з 21 липня по 23 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів із зазначенням рекомендованих до зарахування (в т.ч. за квотами-1 та квотами-3) з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

01 серпня 2018 року

01 серпня 2018 року

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18 год. 00 хв.

05 серпня 2018 року

до 18 год. 00 хв.

05 серпня 2018 року

Зарахування вступників відбувається:

-        за державним або регіональним замовленням

-        за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2018 р.

не пізніше

30 вересня 2018 р.

не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2018 р.

не пізніше

30 вересня 2018 р.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається

Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення

не пізніше 12 год. 00 хв. 24 липня 2018 р.

до 18 год. 00 хв.

25 липня 2018 р.

не пізніше 12 год. 00 хв. 26 липня 2018 р.

не пізніше 12 год. 00 хв. 24 липня 2018 р.

до 18 год. 00 хв.

25 липня 2018 р.

не пізніше 12 год. 00 хв. 26 липня 2018 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому)

не пізніше

18 серпня 2018 р.

не пізніше

18 серпня 2018 р.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЛНАУ, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі ОКР молодший спеціаліст

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити та співбесіди, що проводить вищий навчальний заклад

о 18 год. 00 хв.

24 липня 2018 р.

о 18 год. 00 хв.

24 липня 2018 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід та фахових вступних випробувань

25 - 31 липня 2018 року

25 - 31 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зараху­вання на місця державного замовлення

01 серпня 2018 року

01 серпня 2018 року

Строк виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18 год. 00 хв.  06 серпня 2018 року

до 12 год. 00 хв.  06 серпня 2018 року

Зарахування вступників відбувається:

-      за державним або регіональним замовленням

 

-      за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2018 р.

не пізніше

30 вересня 2018 р.

не пізніше 12 год. 00 хв. 07 серпня 2018 р.

не пізніше

30 вересня 2018 р.

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому)

не пізніше

18 серпня 2018 р.

не пізніше

18 серпня 2018 р.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.

У паперовій формі заяви подають у випадках, визначених Правилами прийому на навчання до ЛНАУ у 2018 році.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується згідно Правил прийому на навчання до ЛНАУ у 2018 році за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1× П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200;

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

К1, К2, К3, К4, К5 - невід’ємні вагові коефіцієнти, які встановлюються закладом вищої освіти.

Attachments:
File Опис File size
Download this file (Співбесіда додатковий вступ.xls)Співбесіда додатковий вступ.xls   191 Kb