Історія Наукової бібліотеки ЛНАУ

 Бібліотека — це місце роботи і храм думки,

і науково-дослідницький центр,

і вища школа, і місце високих радощів,

світ розуму й очей.

М. Реріх

Історія Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету пов'язана із заснуванням Рільничої школи в Дублянах у 1856 р. Вочевидь, книгозбірня була започаткована ентузіастами в умовах безгрошів'я та матеріальних нестатків. Її основу сформували завдяки щедрим внескам меценатів — дарункам із приватних бібліотек.

Спершу невеликий книжковий фонд розміщувався в кабінеті директора. Наприкінці XIX ст. на поповнення фонду бібліотеки було асигновано на той час чималі гроші — 1000 зл. Половину з них витратили на придбання книжкового фонду, а другу — на передплату наукової періодичної літератури. На час надання Вищій рільничій школі статусу академії (1901) фонд бібліотеки вже налічував 3567 назв книг (5908 примірників) із таких галузей знань, як рільництво, годівля тварин і ветеринарія, адміністрація, організація й облік у сільському господарстві, механізація рільництва тощо.

Рільнича школа мала власну бібліотеку, яка почала діяти в 1873 р. і перебувала у власності Товариства братньої допомоги слухачів Вищої рільничої школи в Дублянах. Проте учні могли користуватися фондом професорської бібліотеки за посередництвом свого викладача. На базі фондів бібліотеки братньої допомоги та професорської бібліотеки було започатковано одну з найбагатших рільничих бібліотек Галичини.

Рільнича академія була одним із перших вищих навчальних закладів, що, крім головної книгозбірні, сприяв створенню розгалуженої мережі маленьких бібліотек при кафедрах, кабінетах та лабораторіях. Бібліотека, яка діяла при фізичному кабінеті, налічувала 400 томів і передплачувала майже всі відомі на той час європейські фізичні журнали. Бібліотека лабораторії загальної хімії розміщувалася в кімнаті керівника й містила 300 томів. Підручна бібліотека ботанічного музею нараховувала 114 томів і регулярно одержувала газети й журнали спеціальної ботанічної тематики. При лабораторії загальної хімії, зоологічно-зоотомічному музеї і лабораторії також функціонували бібліотеки. Кафедра рільництва та рослинництва мала підручну бібліотеку, в розпорядженні якої в 1896 р. було 80, а в 1914 р. — 520 томів; бібліотека передплачувала спеціальну наукову періодику майже з усіх країн Європи. Зоотехнічна кафедра, лабораторія і музей мали кафедральну бібліотеку, що нараховувала близько 500 томів, серед яких були каталоги та фотографії свійських тварин.

У спадок від польського періоду бібліотека отримала близько 10 тис. книжок. Це видання XVIII, XIX та першої половини XX ст., які доводять до сучасного читача інформацію про історію, здобутки та рівень розвитку природничих, технічних та сільськогосподарських наук минулих століть.

Одночасно з відкриттям інституту на базі сільськогосподарського факультету політехнічного інституту в 1947 р. було організовано бібліотеку, книжковий фонд якої нараховував 15 тис. примірників. Через деякий час фонд бібліотеки поповнився літературою, подарованою бібліотекою Московської сільськогосподарської академії ім. К. А. Тімірязєва та бібліотекою ім. М. Є. Салтикова-Щедріна. На той час книгозбірня розміщувалася лише в двох кімнатах інститутського гуртожитку по вул. І. Котляревського, 22. В одній із них був розташований читальний зал на 50 місць, у другій — книгосховище. У штаті бібліотеки працювало п'ятеро осіб. Тоді було поставлено найважливіше завдання — створити книжковий фонд навчальної літератури.

У 1948 р. головний бібліотечний фонд зберігався в м. Львові, де навчалися І-ІІ курси всіх факультетів, а також усі курси лісомеліоративного факультету. В Дублянах було відкрито філію бібліотеки з одним штатним працівником та фондом 10 тис. книг дорадянського періоду; на той час там проходили теоретичний курс навчання студенти ІІІ-V курсів загальною кількістю 1200 осіб. Щодня бібліотека обслуговувала близько 94 читачів.

Незважаючи на мізерні асигнування, з 1948 р. було розпочато роботу над створенням каталогів: алфавітного, систематичного та іноземної літератури, що повністю відображали весь фонд бібліотеки; почали функціонувати вже в 1952 р. Кількість читачів, зареєстрованих у бібліотеці в 1953 р., налічувала 2109 осіб, із них — 149 викладачів, 1960 студентів і допоміжного персоналу.

Початок довідково-бібліографічної роботи в бібліотеці вишу припадає на 1962–1965 рр., про що свідчить звіт завідувача бібліотеки В. Л. Кошового.

У1966 р. книгозбірню переведено в нове приміщення, розташоване в головному корпусі загальною площею 1200 м2. Читальні зали були розраховані на 400 відвідувачів.

У 1970 р. наукова бібліотека ЛСГІ мала таку структуру: відділ комплектування й опрацювання книг, відділ обслуговування читачів (абонемент для стаціонару, абонемент для студентів заочників, читальний зал), бібліографічний сектор, МБА, бібліотечки при кабінетах. Було засновано сектор науково-технічної інформації.

У 1977 р. на базі книгозбірні створено об'єднання сільськогосподарських бібліотек Львівської області, до якого ввійшли 12 галузевих бібліотек: науково-дослідних інститутів (три), дослідних станцій (дві), вищих і середніх навчальних закладів (шість), а також відділ сільськогосподарської літератури Львівської обласної наукової бібліотеки.

У1985 р. за поданням Центральної наукової бібліотеки Всесоюзної академії сільськогосподарських наук Держагропром СРСР перевів бібліотеку ЛСГІ на II категорію. Адміністрація інституту виділила для неї додаткове приміщення площею 300 м2 (на вул. Студентській, 1). Це дало можливість ввести в структуру бібліотеки відділ обслуговування навчальною літературою з абонементами для студентів стаціонарної та заочної форм навчання.

У1988 р. удосконалено структуру бібліотеки: до її складу ввійшли п'ять відділів і скільки ж секторів, зокрема відділи наукової обробки й організації каталогів, комплектування, обслуговування навчальною літературою, обслуговування науковою та художньою літературою, інформаційно-бібліографічний відділ, а також сектори художньої літератури, науково-технічної інформації, культурно-просвітницької роботи, обліку й читальних залів. У штаті бібліотеки працювало 36 осіб.

У 90-х рр. у бібліотеці було створено всі умови, щоб стати центром підготовки українських фахівців аграрної галузі. Протягом 1995–1999 рр. одночасно з ДНСГБ УААН вона розробила наукову тему, затверджену президією УААН, — «Історія аграрної науки і бібліографістики». Результатами цієї роботи стали випуск бібліографічного покажчика «Діячі кооперативного руху Галичини 1873–1939 рр.», захист директором бібліотеки Л. А. Пиндою дисертаційної роботи «Українські сільськогосподарські видання Східної Галичини як джерело біографічної інформації», видання низки публікацій із цієї тематики.

У 2002 р. було організовано відділ комп'ютерних технологій. Із 2008 р. бібліотека використовує автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему «ІРБІС-32» (версія 2006 р.), яка підтримує телекомунікаційні технології і відповідає міжнародним формам. У науковій бібліотеці діє електронний читальний зал, що має електронний каталог НБ ЛНАУ, електронні посібники, підручники, навчально-методичні матеріали викладачів ЛНАУ кодопосібники, стандарти освіти, експрес-курси, монографії, доступ до міжнародних баз даних та мережі Інтернет.

Нині наукова бібліотека розміщена в головному корпусі ЛНАУ на території площею 1900 м2. Фонд рідкісних видань займає окреме приміщення історичного академічного корпусу. Читальні зали бібліотеки розташовані в студентських гуртожитках, кафедральні читальні зали — в навчальних корпусах ЛНАУ.

За 160 років свого існування бібліотека пройшла шлях від маленької установи до сучасного інформаційного та культурного центру — невід'ємної складової освітнього й наукового життя університету.

Контакти

Львівський національний аграрний університет

Наукова бібліотека

м. Дубляни, вул. В. Великого, 1

Жовківський р-н.

Львівська обл.

80381

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

тел. (032) 22-42-915

Директор Наукової бібліотеки ЛНАУ

Пинда Любов Арсентівна