24 січня 2018 року у Львівському національному аграрному університеті відбулося спільне зібрання членів Львівського осередку наукового товариства ім. Сергія Подолинського та викладачів ЛНАУ, присвячене питанням пошуків ефективніших механізмів господарювання, порятунку природи, розвитку органічного землеробства та популяризації і впровадження в народне господарство України надбань школи фізичної економії (на основі ідей Сергія Подолинського, Миколи Руденка) як економіки майбутнього. Виїзне засідання Товариства відбулося у ЛНАУ з ініціативи співголови Товариства Богдана Максимовича, яку підхопили к.і.н., доцент Андрій Копитко та викладачі кафедри філософії. Організацією заходу займалися декан факультету агротехнологій і екології, доцент, к. с.-г. н.  Володимир Бальковський та к.н. із соц. комун. Марія Павлюх.

З привітальним словом до гостей та учасників заходу звернувся декан факультету агротехнологій і екології Володимир Бальковський, який зазначив, що ідеї Сергія Подолинського досі залишаються актуальними для українського села. Зі вступним словом виступив співголова Товариства Богдан Максимович, який розповів учасникам засідання історію створення Товариства і головні завдання, які вирішує організація. Богдан Максимович поінформував науковців ЛНАУ про спільні проекти, які планує Товариство реалізувати за допомогою фахівців-практиків Львівського НАУ. Науковець закликав усіх до спільної дискусії та співпраці.

Перша доповідь Марії Павлюх «Поширення ідей екологічного землеробства у Східній Галичині (Дублянського наукового осередку) початку ХХ ст.» торкався історії ЛНАУ та важливих наукових праць викладачів Рільничої школи (Академії). М. Павлюх зазначила, що у сучасному світі ідеї екологічного землеробства набувають великої популярності та ваги. Ці ідеї знаходимо у працях викладачів Дублянського наукового осередку, які збереглися у Фонді стародруків та рідкісних видань НБ ЛНАУ.

Доповідачка наголосила на тому факті, що на території Дублян була створена не тільки навчальна установа для слухачів рільничих студій, а й потужний науковий осередок, де проводилися досліди та були написані наукові праці на високому для тогочасної Європи рівні. М. Павлюх детально розглянула ті наукові монографії Дублянського наукового осередку, в яких були поширені ідеї регенеративного землеробства та фізичної економії. Вона зазначила, що термін «екологія» в цих працях не фігурує як базовий, проте повага до природи, а також використання природних джерел господарювання – базові ідеї Дублянського наукового осередку. Марія Павлюх розповіла про сучасні дослідження, які здійснює Наукова бібліотека та викладачі ЛНАУ в сфері екологічного землеробства.

Про спадщину Сергія Подолинського та його ідеї присутнім розповів Богдан Калиняк, к. м. н., заступник нач. відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. Науковець наголосив на тому, що ідеї Подолинського повинні стати дороговказом розвитку сучасного господарства України, а ідеї фізичної економії – економікою здорового глузду. У своєму виступі Б. Калиняк ознайомив присутніх із працями Подолинського, в яких висловлені ідеї, необхідні для практичного застосування у сільськогосподарському секторі.

Виступ Б. Калиняка продовжив доцент кафедри філософії Андрій Копитко, який детально розглянув праці Сергія Подолинського та його біографію. У доповіді А. Копитко зазначив, що Подолинський був відомим у Європі і мав великий вплив на світових авторитетів, науковців. Його ідеї сьогодні успішно застосовуються в багатьох розвинених країнах світу, оскільки цей спосіб використання природних джерел зберігає природу і покращує екологічну ситуацію в країнах, пошкоджену технологічним прогресом. Андрій Дмитрович ознайомив учасників заходу з тими працями науковців, які досліджують ідеї Подолинського. У своєму виступі він зазначив, що кафедра філософії ЛНАУ вивчає фізичну економію і впроваджує ідеї Подолинського в багатьох проектах, зокрема наукових працях викладачів кафедри.

Доповідь доцента кафедри екології Національного лісотехнічного університету України Вікторії Оліферчук торкався препаратів, які застосовуються у регенеративному землеробстві. Викладачка продемонструвала патенти на винаходи кафедри екології НЛУУ та розповіла про дослідження і тематику, якою займаються її колеги. В. Оліферчук ознайомила присутніх зі своїм винаходом –  комплексним біологічно активним препаратом для регуляції розвитку та росту рослин на основі спорової суспензії грибів-мікоризоутворювачів «Міковітал», який успішно застосовується на практиці в багатьох господарствах і дає добрі врожаї. Доповідачка проілюструвала досліди препарату на прикладі вирощування різних агрокультур.

Про біодинамічну практику на Львівщині розповів к.т.н., доц. кафедри технології машинобудування Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» Ярослав Кусий, який зазначив, що біодинаміку, яка старша від екологічного землеробства,  сьогодні успішно застосовують у господарствах. Я. Кусий продемонстрував застосування компостів у приватних господарствах, а також власні сорти різних агрокультур, вирощені у близьких до наших природних умов.

Своїм досвідом застосування принципів біодинаміки та екологічного землеробства на практиці з присутніми поділилися Василь Чуба та Тарас Суходольський. Учасників захопила розповідь Т. Суходольського, який організував велике господарство у Перемишлянському районі на зразок європейських біодинамічних ферм, де тварини вільно пересуваються на території ферми, а урожай збирається кілька разів на рік.

Про практику екологічних поселень доповіла к. філол. н., доцент кафедри дизайну архітектурного середовища ЛНАУ Романна Кюнцлі. Р. Кюнцлі зазначила, що екологічні поселення, зокрема хутори, відповідають характеру українця-індивідуаліста. Романна Василівна продемонструвала швейцарський досвід екологічних поселень та особливість архітектурних форм  в Європі. Присутні ознайомилися з картами заселення європейських та українських екологічних поселень, а також будівництвом архітектурних форм в українських екологічних поселеннях.

Закінчився захід прийняттям резолюції учасників спільного засідання Львівського осередку Наукового товариства ім. С. Подолинського та ЛНАУ, згідно з якою: здійснюється розширення науково-практичної бази органічного та біодинамічного землеробства; започатковується обмін досвідом та взаємодоповнююча співпраці студентів та науковців ЛНАУ з екологічними господарствами; створюється міжкафедральна група з фахівців ЛНАУ з залученням фахівців інших профільних наукових та навчальних закладів, в т. ч. членів товариства С. Подолинського, для визначення пріоритетних напрямів щодо впровадження ідей фізичної економії у науково-дослідну та навчальну роботу.