Кваліфікація 2213.1 "Агроном-дослідник"


Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Розподіл годин на тиждень за курсами і семестрами

екзамени

заліки

курсові

загальний обсяг

аудиторних

самостійна робота

I курс

II курс

 

 

проекти

роботи

всього

у тому числі:

семестри

лекції

лабораторні

практичні

1

2

3

 

 

 

 

 

кількість тижнів в семестрі

14

16

7

 

 

 

 

 

1. Нормативні дисципліни

1.1. Цикл гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (ГСЕ та ПНП)

1

Психологія управління

 

3

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

2

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

 

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

3

Методологія та організація наукових досліджень

 

3

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

4

Агробізнес і маркетинг у садівництві

 

1

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки

6

Грибівництво

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

7

Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого грунту

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

8

Сучасні технології у садівництві і виноградарстві

2

1

 

2

7

210

92

46

 

46

118

3

4

 

 

 

 

 

 

9

Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду

2

 

 

 

5,5

165

64

32

 

32

101

 

4

 

 

 

 

 

 

10

Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві

2

 

 

 

5

150

48

16

 

32

102

 

3

 

 

 

 

 

 

11

Квітникарство відкритого і закритого грунту

2

 

 

 

5,5

165

64

32

 

32

101

 

4

 

 

 

 

 

 

Усього

55

1650

499

203


296

1151

15

15

9


2. Дисципліни за вибором

2.1. Дисципліни за вибором до циклу гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (ГСЕ та ПНП)

12

Філософія науки та іновацій

3

 

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

Діловий етикет

Конфліктологія

Політологія

13

Ділова іноземна мова (англійська)

3

 

 

 

4

120

21

 

 

21

99

 

 

3

 

 

 

 

 

Ділова іноземна мова (німецька)

Ділова іноземна мова (французька)

Ділова іноземна мова (іспанська)

2.2. Дисципліни за вибором до циклу професійної та практичної підготовки

14

Інтегрований захист в плодоовочівництві

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг фітоценозів

Комп'ютерні технології у садівництві та овочівництві

Біологічний захист рослин

15

Часткове сортознавство плодових  культур

 

2

 

 

5

150

48

16

 

32

102

 

3

 

 

 

 

 

 

Часткове сортознавство овочевих культур

Технологія створення і догляду трав'яного покритття

Ландшафтний дизайн

16

Біохімія плодів, овочів і винограду

3

 

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

Технології вирощування горіхоплідних культур

Аквакультура

Технологія виробництва вина

Усього

22

660

153

44


109

507

3

3

9


3. Практична підготовка

Науково-дослідна практика

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-педагогічна практика

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломне проектування

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист дипломної роботи

 

 

 

 

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

13

390


Загальна кількість:

90

2700

652

247


405

1658

18

18

18


Кількість годин на тиждень
18

18

18


Кількість екзаменів

 

 

 

 

 

 

 

4

4

4

 

 

 

 

 

Кількість заліків

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

 

 

 

 

 

Кількість курсових проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1