кваліфікація "Еколог-дослідник"


Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Розподіл годин на тиждень за курсами і семестрами

екзамени

заліки

курсові

загальний обсяг

аудиторних

самостійна робота

I курс

II курс

 

 

проекти

роботи

всього

у тому числі:

семестри

лекції

лабораторні

практичні

1

2

3

 

 

 

 

 

кількість тижнів в семестрі

14

16

7

 

 

 

 

 

1. Нормативні дисципліни

1.1. Цикл гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (ГСЕ та ПНП)

1

Методика викладання у вищій школі

3

 

 

 

5

150

28

14

 

14

122

 

 

4

 

 

 

 

 

2

Методологія та організація наукових досліджень

3

 

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

3

Стратегія сталого розвитку

 

2

 

 

5

150

48

16

 

32

102

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Системний аналіз якості навколишнього середовища

2

1

 

2

7

210

90

30

 

60

120

3

3

 

 

 

 

 

 

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки

5

Екологічна економіка

2

 

 

 

5

150

48

16

 

32

102

 

3

 

 

 

 

 

 

6

Екологічний маркетинг

1

 

 

1

7

210

42

14

 

28

168

3

 

 

 

 

 

 

 

7

Екологічна політика

3

 

 

 

4

120

28

14

 

14

92

 

 

4

 

 

 

 

 

8

Екологічний менеджмент та аудит

3

 

 

 

4

120

28

14

 

14

92

 

 

4

 

 

 

 

 

9

Екологічна біохімія

2

 

 

 

5

150

48

16

 

32

102

 

3

 

 

 

 

 

 

10

Інженерна екологія

2

1

 

2

7

210

90

30

 

60

120

3

3

 

 

 

 

 

 

Усього

53

1590

471

171


300

1119

9

15

15


2. Дисципліни за вибором

2.1. Дисципліни за вибором до циклу гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (ГСЕ та ПНП)

11

Педагогіка та психологія вищої школи

 

3

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

Діловий етикет

Конфліктологія

Політологія

2.2. Дисципліни за вибором до циклу професійної та практичної підготовки

Блок 1.

12

Природно-ресурсний потенціал України

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

13

Екологічне інспектування

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

14

Сучасні засоби захисту довкілля

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

15

Рекреаційні зони міста

 

2

 

 

5

150

48

16

 

32

102

 

3

 

 

 

 

 

 

Блок 2.

12

Екологічна експертиза у с.-г. виробництві

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

13

Управління техногенною та екологічною безпекою

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

14

Агроекологічний моніторинг і паспортизація

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

15

Збалансоване природокористування

 

2

 

 

5

150

48

16

 

32

102

 

3

 

 

 

 

 

 

Усього

24

720

195

65


130

525

9

3

3


Педагогічна (асистентська) практика

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-виробнича практика

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломне проектування

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист дипломної роботи

 

 

 

 

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

13

1410


Загальна кількість:

90

3720

666

236


430

1644

18

18

18


Кількість годин на тиждень
18

18

18


Кількість екзаменів

 

 

 

 

 

 

 

4

4

4

 

 

 

 

 

Кількість заліків

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

 

 

 

 

Кількість курсових проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2