Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Розподіл годин на тиждень за курсами і семестрами

екзамени

заліки

курсові

загальний обсяг

аудиторних

самостійна робота

I курс

II курс

 

 

проекти

роботи

всього

у тому числі:

семестри

лекції

лабораторні

практичні

1

2

3

 

 

 

 

 

кількість тижнів в семестрі

14

16

7

 

 

 

 

 

1. Нормативні дисципліни

1.1. Цикл гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (ГСЕ та ПНП)

1

Економіка та організація аграрного сервісу

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

2

Філософія науки

3

 

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

3

Методи і організація досліджень в агрономії

2

 

 

 

5

150

48

16

 

32

102

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Психологія та педагогіка

 

3

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

5

Інформаційні технології та геоінформаційні системи

 

2

 

 

5

150

48

16

 

32

102

 

3

 

 

 

 

 

 

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки

6

Спеціальна генетика та біотехнологія у рослинництві

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

7

Прогноз і програмування врожаїв с-г к-р

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

8

Світові агротехнології та системи сучасн. інтенс. технологій

2

1

 

2

6

180

92

46

 

46

88

3

4

 

 

 

 

 

 

9

Адаптивні системи землеробства та рекультивація земель

2

 

 

 

6

180

64

32

 

32

116

 

4

 

 

 

 

 

 

10

Сучасні проблеми агроекології

 

1

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

11

Аграрне та екологічне право

3

 

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

12

Моделювання технологічних процесів і систем

 

3

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

Усього

58

1740

504

194


310

1236

15

14

12


2. Дисципліни за вибором

2.1. Дисципліни за вибором до циклу гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (ГСЕ та ПНП)

13

Ділова іноземна мова (англійська)

3

 

 

 

4

120

21

 

 

21

99

 

 

3

 

 

 

 

 

Ділова іноземна мова (німецька)

Ділова іноземна мова (французька)

Ділова іноземна мова (іспанська)

2.2. Дисципліни за вибором до циклу професійної та практичної підготовки

14

Інтегрований захист і фітомоніторинг

2

 

 

 

6

180

64

32

 

32

116

 

4

 

 

 

 

 

 

Моніторинг фітоценозів

Імунітет рослин

Біологічний захист рослин

15

Основи аграрного консалтингу

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

Діловий етикет

Конфліктологія

Політологія

16

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

 

 

 

4

120

21

7

 

14

99

 

 

3

 

 

 

 

 

Прогноз розвитку шкідливих організмів

Родентологія

Бонітування грунтів

Усього

19

570

148

53


95

422

3

4

6


3. Практична підготовка

Науково-дослідна практика

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-педагогічна практика

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломне проектування

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист дипломної роботи

 

 

 

 

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

13

390


Загальна кількість:

90

2700

652

247


405

1658

18

18

18


Кількість годин на тиждень
18

18

18


Кількість екзаменів

 

 

 

 

 

 

 

4

4

4

 

 

 

 

 

Кількість заліків

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

 

 

 

 

 

Кількість курсових проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1