кваліфікація 2213.2 "Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства"


Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Розподіл годин на тиждень за курсами і семестрами

екзамени

заліки

курсові

загальний обсяг

аудиторних

самостійна робота

I курс

 

 

 

проекти

роботи

всього

у тому числі:

семестри

лекції

лабораторні

практичні

1

2

 

 

 

 

 

 

кількість тижнів в семестрі

14

12

 

 

 

 

 

 

1. Нормативні дисципліни

1.1. Цикл гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (ГСЕ та ПНП)

1

Агробізнес і маркетинг у садівництві

 

1

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

2

Історія розвитку садівництва, овочівництва і виноградарства

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки

3

Грибівництво

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

4

Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого грунту

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Сучасні технології у садівництві і виноградарстві

2

1

 

2

7

210

90

38

 

52

120

3

4

 

 

 

 

 

 

6

Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду

2

 

 

 

5,5

165

48

24

 

24

117

 

4

 

 

 

 

 

 

7

Дослідна справа у садівництві, овочівництві і виноградарстві

2

 

 

 

5

150

36

12

 

24

114

 

3

 

 

 

 

 

 

8

Квітникарство відкритого і закритого грунту

2

 

 

 

5,5

165

48

24

 

24

117

 

4

 

 

 

 

 

 

Усього

43

1290

390

154


236

900

15

152. Дисципліни за вибором

2.2. Дисципліни за вибором до циклу професійної та практичної підготовки

9

Інтегрований захист в плодоовочівництві

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг фітоценозів

Імунітет рослин

Біологічний захист рослин

10

Часткове сортознавство плодових  культур

 

2

 

 

5

150

36

12

 

24

114

 

3

 

 

 

 

 

 

Часткове сортознавство овочевих культур

Технологія створення і догляду трав'яного покритття

Ландшафтний дизайн

Усього

10

300

78

26


52

222

3

33. Практична підготовка

Навчальна виробнича практика

 

 

 

 

2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломне проектування

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист дипломної роботи

 

 

 

 

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

7

210


Загальна кількість:

60

1800

468

180


288

1122

18

18Кількість годин на тиждень
18

18Кількість екзаменів

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

Кількість заліків

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1