кваліфікація 2213.2 "Агроном"
Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Розподіл годин на тиждень за курсами і семестрами

екзамени

заліки

курсові

загальний обсяг

аудиторних

самостійна робота

I курс

 

 

 

проекти

роботи

всього

у тому числі:

семестри

лекції

лабораторні

практичні

1

2

 

 

 

 

 

 

кількість тижнів в семестрі

14

12

 

 

 

 

 

 

1. Нормативні дисципліни

1.1. Цикл гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (ГСЕ та ПНП)

1

Економіка та організація аграрного сервісу

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

2

Методи і організація досліджень в агрономії

2

 

 

 

5

150

36

12

 

24

114

 

3

 

 

 

 

 

 

3

Інформаційні технології та геоінформаційні системи

 

2

 

 

5

150

36

12

 

24

114

 

3

 

 

 

 

 

 

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки

4

Спеціальна генетика та біотехнологія у рослинництві

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Прогноз і програмування врожаїв с-г к-р

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Світові агротехнології та системи сучасн. інтенс. технологій

2

1

 

2

6

180

92

38

 

54

88

3

4

 

 

 

 

 

 

7

Адаптивні системи землеробства та рекультивація земель

2

 

 

 

6

180

48

24

 

24

132

 

4

 

 

 

 

 

 

8

Сучасні проблеми агроекології

 

1

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

Усього

42

1260

380

142


238

880

15

142. Дисципліни за вибором

9

Інтегрований захист і фітомоніторинг

2

 

 

 

6

180

48

24

 

24

132

 

4

 

 

 

 

 

 

Моніторинг фітоценозів

Імунітет рослин

Біологічний захист рослин

10

Основи аграрного консалтингу

1

 

 

 

5

150

42

14

 

28

108

3

 

 

 

 

 

 

 

Діловий етикет

Конфліктологія

Політологія

Усього

11

330

90

38


52

240

3

43. Практична підготовка

Навчально-виробнича практика

 

 

 

 

2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломне проектування

 

 

 

 

4

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист дипломної роботи

 

 

 

 

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

7

210


Загальна кількість:

60

1800

470

180


290

1120

18

18Кількість годин на тиждень
18

18Кількість екзаменів

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

Кількість заліків

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість курсових робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1