В рамках Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» (20-22 вересня 2017 р.) на факультеті агротехнологій і екології  відбулися наукові засідання на трьох секціях, а саме «Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва», «Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку» і «Духовне виховання молоді та культурне відродження села» для студентів Львівського національного аграрного університету, Departament de Ciència Animal (Fauna Silvestre), Universitat de Lleida (м. Ллейда, Іспанія), Avinguda Rovira Roure, Catalonia, (Каталонія, Іспанія), Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Уманського національного університету садівництва, Миколаївського національного аграрного університету, Львівського інституту економіки і туризму, а також Екологічного коледжу, Золочівського та Горохівського коледжів Львівського національного аграрного університету.

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва» відображає актуальні питання у сфері використання оперативної дистанційної відеоінформації для оцінки антропогенного впливу на стан поверхневих вод, а також дослідження стану груп рослинності українського Розточчя; екологічні проблеми енергоощадження та альтернативної енергетики, що базується на ресурсах відходів с.-г. виробництва. Суттєву увагу також було приділено  вивченню екологічного стану ґрунтів в умовах техногенних забруднень та впливу ерозії; формуванню фітоагроценозів і їх впливу на стан ґрунтів; особливостям ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територіях; флористичному розмаїттю лучних екосистем гірської частини Львівщини; екологічним аспектам інтенсифікації  сільськогосподарського виробництва.

За активну участь в роботі конференції відзначили грамотами наступних студентів: Марію Корчинську (Еко-21), Sebastià Camarasa i Arbós (аспіранта, Departament de Ciència Animal, Universitat de Lleida, Іспанія),
Сілецького Тараса (Еко-72), Єлизавету Заленську (5 курс Уманського національного університету садівництва); Оксану Шквірко (аспірантку факультету інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»).

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції відображає актуальні питання у сфері виробництва природної продукції зі застосуванням технології No-till, результати вивчення соматичних гібридів картоплі міжвидового походження як вихідного матеріалу для селекції, дослідження урожайності та якості зерна пшениці озимої, ячменю ярого, ріпаку озимого, картоплі, цукрового буряку залежно від системи обробітку ґрунту та технології вирощування; також суттєву увагу було приділено вивченню вирощування саджанців яблуні, груші суниці, винограду, малини, порічок, чорної смородини у умовах ННДЦ Львівського національного аграрного університету.

За активну участь в роботі конференції відзначили грамотами наступних студентів: Ольгу Ковач (Аг-41), Ангеліну Здрок (магістрантку).

Основна тематика наукових доповідей студентів на конференції «Духовне виховання молоді та культурне відродження села»: екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи; розвиток екології: від біологічної науки до філософії виживання; природа як предмет філософського осмислення; мова і шляхи її використання в рекламі, сучасна лексикографія університету; масова культура та її вплив на формування сучасної української молоді; культура та звичаї українського села; проблема конфіденційності в сучасному інформаційному просторі; чинники становлення людини в суспільстві; образ банку в сучасних рекламних текстах; соціальна згуртованість молоді; духовне джерело відродження молоді; духовний світ сучасної української молоді; принцип естетичної цілісності в архітектурі; проблеми існування людини в сучасному суспільстві крізь призму екзистенціалізму.

За активну участь в роботі конференції відзначили грамотами наступних студентів: Оксану Зусько (Еко-31), Вікторію Гридинську (Еко-31), Роксану Столяр (2 курс економічного факультету ЛНАУ); Софію Смолярську (Зв-21); Мар’яна-В’ячеслава Леонтьєва та Юрія Глушіва (Буд-3); Олену Трум та Віталія Ендреса (3 курс обліково-фінансового факультету Миколаївського НАУ).