з/п

Назва навчальної

дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі, цивільний захист

4

120

48

екзамен

2

32

2

Ділова іноземна мова

4

120

42

екзамен

1

46

3

Сучасні концепції у містобудуванні та дизайні архітектурного середовища

5

150

76

екзамен

1,2

56

4

Архітектурне проектування /спецкурс/

11

330

141

екзамен

1,2,3

56

5

Культурологічні основи та засади дизайну

5

150

64

екзамен

2

56

6

Світло і колір в інтер’єрі та містобудуванні

4

120

42

екзамен

1

56

7

Монументально-ландшафтний дизайн

4

120

42

екзамен

1

56

8

Конструювання  та обладнання  інтер’єру

4

120

53

екзамен

2,3

56

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Комплексне дослідження архітектурного об’єкту / Екологічна експертиза

4

120

35

екзамен

3

56/

2

Типологічний розвиток громадських та житлових будівель / Ергономічні основи дизайну.

4

120

60

екзамен

2

56

3

Середовищний біодизайн /Педагогіка

4

120

42

екзамен

1

56/

4

Реновація будівель та споруд в архітектурному середовищі / Енергоощадність будівель і споруд

4

120

35

екзамен

3

51/

3. Практична підготовка

1

Науково-дослідна практика

6

180

Диф. залік

2

56

4. Курсові роботи, проекти

1

КП. “Дизайнерське рішення основих структрних і образних елементів архітектурного простору у середовищі населених пунктів

2

60

1

56

2

КП. “Дизайн архітектурного середовища туристичної бази на 100 відпочиваючих”

2

60

1

56

3

КП. “Дизайн архітектурного середовища громадського центру сільського поселення на 1,0 ÷2,5 тис. населення

2

60

2

56

4

КП. “Конструювання  та обладнання  інтер’єру громадських будівель.”

2

60

2

56

5

КП. “За тематикою магістерської роботи”

2

60

3

56

5. Атестація випускників

1

Дипломна робота

18

540

3

56