№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Ділова іноземна мова

3

90

34

диф.залік

1,3

46

2

Охорона праці в галузі та цивільний захист

4

120

42

екзамен

1

32

3

Проектування спеціальних металевих конструкцій

4

120

56

екзамен

1

52

4

Проектування спеціальних залізобетонних конструкцій

4

120

64

екзамен

2

52

5

Проектування спеціальних дерев'яних конструкцій

2

60

34

екзамен

3

52

6

Новітні технології в будівництві

4

120

42

екзамен

1

53

7

Технічна експертиза будівель і споруд

4

120

48

екзамен

2

52

8

Основи і фундаменти для особливих інженерно-геологічних умов

3

90

42

екзамен

1

52

9

Організація і методологія наукових досліджень

2

60

20

екзамен

3

53

10

Випробування конструкцій будівель і споруд

3

90

42

екзамен

1

52

11

Технологія реконструкції будівель і споруд

3

90

48

екзамен

2

53

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Енергоощадність будівель і споруд / Екологічна експертиза

4

120

48

диф.залік

2


2

Організація і управління у будівництві / Планування і управління у проектуванні і будівництві

4

120

48

екзамен

2

53

3

Числове моделювання будівельних конструкцій /    Метод скінченних елементів

4

120

42

екзамен

3

52

4

Реконструкція будівель і споруд / Реконструкція с-г будівель і споруд

3

90

28

екзамен

3

52

5

Технологія виробництва продукції тваринництва

3

90

28

залік

1


6

Організація будівництва складних обєктів / Організація будівництва складних с-г об'єктів

4

120

48

диф.залік

2

53

3.Практична підготовка


Науково-дослідна практика

9

2702


4.Курсові роботи, проекти


Курсовий проект: Проектування спеціальних металевих конструкцій

2

601

52


Курсовий проект: Проектування спеціальних залізобетонних конструкцій

2

602

52


Курсовий проект: Новітні технології в будівництві

2

601

53


Курсова робота: Організація і управління у будівництві / Планування і управління у проектуванні і будівництві

1

302

53


Курсова робота: Числове моделювання будівельних конструкцій /  Метод скінченних елементів

1

303

52

5.Атестація випускників


Дипломне проектування (Дипломна робота)

18

5403