№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Історія та культура України

3

90

48

диф.залік

2

55

2

Українська мова за професійним спрямуванням

4

120

42

екзамен

3

55

3

Філософія

4

120

48

диф.залік

6

17

4

Іноземна мова

6

180

88

екзамен, залік, залік

1, 2, 3

46

5

Вища математика та основи системного аналізу

17

510

270

залік, екзамен,

залік, екзамен

1,2,3,4

54

6

Фізика

7

210

90

залік, екзамен

1, 2

31

7

Хімія

4

120

56

екзамен

1

19

8

Теоретична механіка

7

210

96

екзамен

2

31

9

Інформатика

5

150

70

екзамен

1

54

10

Інженерна екологія

4

120

64

залік

4

19

11

Охорона праці

4

120

42

екзамен

5

32

12

Технічна механіка рідини і газу

3

90

42

екзамен

5

33

13

Опір матеріалів

8

240

120

залік, екзамен

3,4

31

14

Будівельна механіка

11

330

162

екзамен, диф.залік, екзамен

5,6,7

52

15

Будівельне матеріалознавство

5

150

70

екзамен

1

53

16

Інженерна та комп'ютерна графіка

7

210

104

диф.залік, екзамен

2, 3

52

17

Метрологія і стандартизація

3

90

48

екзамен

2

53

18

Інженерна геодезія

4

120

64

екзамен

4

43

19

Інженерна геологія, основи і фундаменти

6

180

90

диф.залік, екзамен

5,6

52

20

Архітектура будівель і споруд

10

300

148

екзамен, екзамен, диф.залік

3,4,5

51

21

Будівельна техніка та виробнича база

4

120

56

екзамен

3

53

22

Технологія будівництва

8

240

106

екзамен, диф.залік

6, 7

53

23

Економіка будівництва

3

90

48

екзамен

8

52

24

Інженерне обладнання будівель

6

180

90

диф.залік, екзамен

5, 6

53

25

Теорія управління будівельним виробництвом

3

90

42

екзамен

7

53

26

Будівельні конструкції

4

120

64

екзамен

6

52

27

Меліоративні та гідротехнічні споруди

3

90

36

диф.залік

8

53

28

Планування міст і транспорт

3

90

48

диф.залік

6

53

2. Вибіркові навчальні дисципліни:

1

Друга іноземна мова

4

120

60

диф.залік, екзамен

4,5

46

2

Дисципліна 1:економічна теорія, право у будівництві, психологія,  соціологія

4

120

42

залік

7


3

Дисципліна 2: культура наукової української мови, релігієзнавство,  політологія, соціологія села

4

120

42

залік

5


4

Основи зоогігієни

3

90

36

залік

8


5

Тваринництво/ Основи зберіганя с.-г продукції

3

90

32

залік

4


блок вибіркових дисциплін 1

1

Металеві конструкції

7

210

104

екзамен, екзамен

7, 8

52

2

Залізобетонні та кам'яні конструкції

8

240

104

диф.залік, екзамен

7, 8

52

3

Комп'ютерні методи у проектуванні конструкцій

3

90

36

екзамен

8

52

4

Дерев'яні конструкції

4

120

48

диф.залік

8

52

5

Зведення і монтаж будівель і споруд

4

120

56

екзамен

7

53

блок вибіркових дисциплін  2

1

Проектування будівельних конструкцій

12

360

184

диф.залік, екзамен

7, 8

52

2

Системи автоматизованого проектування у будівництві

3

90

36

екзамен

8

52

3

Іноваційна діяльність у будівництві

3

90

36

диф.залік

8

53

4

Технологія та організація зведення будівель і споруд

4

120

56

екзамен

7

53

5

Технологія та організація будівництва (управління, планування та організація будівництва)

4

120

36

екзамен

8

53

3.Практична підготовка

нормативні

1

Практикум з інформатики

3

902

52

2

Практика з інженерної геодезії

3

904

53

3

Практика з комп’ютерної графіки

3

906

52

4

Переддипломна практика

1

307


вибіркові

5

Практика з будівельного матеріалознавства / Практика з основ будівельної справи

6

1802

53

6

Практика з виробничої бази будівництва /    Практика будівельної техніки

6

1804

53

7

Виробничо-технологічна практика / Виробничо-проектна практика

6

1806

53

4.Курсові роботи, проекти:

1

Курсовий проект Технологія будівництва

2

606

53

2

Курсова робота Компютерна графіка

1

303

52

3

Курсова робота Архітектура будівель і споруд

1

304

51

до блоку вибіркових дисциплін 1

4

Курсовий проект  Залізобетонні конструкції / Курсовий проект Комп’ютерні методи у проектуванні конструкцій

2

608

52

5

Курсова робота металеві конструкції / Курсова робота  Комп’ютерні методи у проектуванні конструкцій

1

308

52

6

Курсова робота Зведення і монтаж будівель і споруд

1

307

53

до блоку вибіркових дисциплін 2

4

Курсовий проект  Проектування будівельних конструкцій (залізобетонні конструкції)

2

608

52

5

Курсова робота Проектування будівельних конструкцій (металеві конструкції)

1

308

52

6

Курсова робота Технологія та організація  зведення будівель і споруд/ Курсова робота Системи автоматизованого проектування у будівництві

1

307

53

5.Атестація випускників


Атестаційні екзамени

3

908Дипломне проектування

9

2708