№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

90

42

екзамен

1

32

2

Проектування спеціальних залізобетонних та кам’яних конструкцій

5

150

72

екзамен

2

52

3

Проектування спеціальних металевих конструкцій

4

120

56

екзамен

1

52

4

Новітні технології в будівництві

4

120

56

екзамен

1

53

5

Організація будівництва складних об’єктів

3

90

48

екзамен

2

53

6

Проектування спеціальних конструкцій з дерева

3

90

48

диф.залік

2

52

2. 1. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Основи і фундаменти для особливих інженерно-геологічних умов / Проектування палевих фундаментів

4

120

56

екзамен

1

52

2

Технологія виробництва продукції дрібного тваринництва

3

90

28

залік

2


3

Енергоощадність будівель і споруд / Екологічна експертиза

3

120

48

залік

2


2.2. Вибіркові навчальні дисципліни за спеціалізаціями:

“Реконструкція сільськогосподарських будівель і споруд”

4

Реконструкція сільськогоспо-дарських будівель і споруд

4

120

48

екзамен

2

52

5

Технологія та організація реконструкції сільськогоспо-дарських будівель і споруд

3

90

48

екзамен

2

53

6

Випробування конструкцій сільськогосподарських будівель і споруд

3

90

42

залік

1

52

Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю

4

Оцінка та експертиза нерухомого майна

3

90

48

екзамен

2

52

5

Технічна експертиза будівель і споруд

3

90

48

екзамен

2

52

6

Експертна оцінка землі

4

120

42

залік

1


3.Практична підготовка

1

Виробнича  практика

3

902


4.Курсові роботи, проекти

1

Курсовий проект: Проектування спеціальних металевих конструкцій

2

601

52

2

Курсовий проект: Проектування спеціальних залізобетонних конструкцій

2

602

52

3

Курсовий проект: Проектування спеціальних конструкцій з дерева

2

602

52

4

Курсовий проект: Новітні технології в будівництві

2

601

53

5.Атестація випускників


Дипломне проектування

10

3002