з/п

Назва навчальної

дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі, цивільний захист

4

120

48

екзамен

2

32

2

Ділова іноземна мова

4

120

28

екзамен

3

46

3

Реконструкція сільських поселень

5

180

76

екзамен

1,2

51

4

Архітектурне проектування

11

330

156

екзамен

1,2,3

51

5

Тенденції і доктрини сучасної архітектури

5

120

42

екзамен

1

51

6

Ландшафтна архітектура

4

150

74

екзамен

1,2

51

7

Регіональна архітектура і мистецтво

4

120

42

екзамен

1

51

8

Комплексне дослідження

4

150

64

екзамен

2

51

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Інновації в архітектурі / Екологічна експертиза

4

120

32

екзамен

2

51/

2

Проблеми реконструкції та реставрації архітектурного середовища / Диджидальна архітектура

4

120

42

екзамен

1

51

3

Містобудівельні аспекти аграрних урбанізованих територій / Педагогіка

4

120

36

екзамен

3

51/

4

Дизайн архітектурного середовища / Енергоощадність будівель і споруд

4

120

28

екзамен

3

56/

3. Практична підготовка

1

Науково-дослідна практика

6

180

 

Диф. залік

2

51

4. Курсові роботи, проекти

1

КП. “Проект туристичної бази на 100 місць

2

60

 

 

1

51

2

КП. Будинок-вставка в історичному середовищі населеного пункту

2

60

 

 

1

51

3

КП. Проект громадського центру сільського поселення на 1,0 ÷2,5 тис. населення

2

60

 

 

2

51

4

КП. “Дослідження та аналіз генерального плану населеного пункту”

2

60

 

 

2

51

5

КП. Архітектурно-планувальний проект  по темі наукових досліджень магістерської роботи

2

60

 

 

3

51

5. Атестація випускників

1

Дипломна робота

18

540

 

 

3

51