з/п

Назва навчальної

дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки

1

Охорона праці в галузі, цивільний захист

4

120

36

екзамен

2

32

2. Дисципліни професійної та практичної підготовки

1

Архітектурне проектування

9

270

168

екзамен

1,2

51

2

Комплексне дослідження

4

120

48

екзамен

2

51

3

Тенденції і доктрини сучасної архітектури

4

120

42

екзамен

1

51

4

Реконструкція сільських поселень

7

210

90

екзамен

1,2

51

5

Ландшафтна архітектура

5

150

90

екзамен

1,2

51

6

Регіональна архітектура і мистецтво

4

120

56

екзамен

1

51

7

Проблеми реконструкції та реставрації архітектурного середовища

4

120

42

екзамен

1

51

3. Практична підготовка

1

Переддипломна практика

3

90

 

Диф. залік

1

51

4. Курсові роботи, проекти

1

КП. “Проект туристичної бази на 100 місць

2

60

 

 

1

51

2

КП. Будинок-вставка в історичному середовищі населеного пункту

2

60

 

 

1

51

3

КП. Проект громадського центру сільського поселення на 1,0 ÷2,5 тис. населення

2

60

 

 

2

51

4

КП. “Дослідження та аналіз генерального плану населеного пункту.”

2

60

 

 

2

51

5. Атестація випускників

1

Дипломна робота

9

270

 

 

2

51