№ п.п.

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Кількість годин

Форма

контролю

Сем-естр

Шифр каф.

Всього

У т.ч.

аудит.

Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)

3

90

28

диф.залік

1

46

2

Охорона праці в галузі та цивільний захист

3

90

42

екзамен

1

32

3

Організація і методологія наукових досліджень

3

90

28

екзамен

3

53

4

Проектування спеціальних конструкцій

9

270

134

екзамен , екзамен , екзамен

1,2,3

52

5

Новітні технології в будівництві

4

120

42

екзамен

1

53

6

Основи і фундаменти для особливих інженерно-геологічних умов

4

120

42

екзамен

1

52

7

Реконструкція будівель і споруд

6

180

92

екзамен, залік

2,3

52,53

8

Числове моделювання будівельних конструкцій

4

120

42

екзамен

3

52

Курсові роботи, проекти

 

Курсовий проект Проектування спеціальних  конструкцій (металеві конструкції)

2

60

 

 

1

52

 

Курсовий проект Новітні технології в будівництві

2

60

 

 

1

53

 

Курсовий проект Проектування спеціальних конструкцій (залізобетонні конструкції)

2

60

 

 

2

52

 

Курсова робота: Числове моделювання будівельних конструкцій

1

30

 

 

3

52

 

Науково-виробнича практика

9

270

 

 

2


 

Дипломна робота

18

540

 

 

3


Вибіркові навчальні дисципліни

9

Енергоощадність будівель і споруд / Екологічна експертиза

3

90

32

диф.залік

2


10

Технологія виробництва продукції тваринництва / Технологія виробництва сільськогосподарської продукції

3

90

28

диф.залік

1


11

Випробування конструкцій будівель і споруд / Експериментальні дослідження будівельних конструкцій

4

120

42

екзамен

1

52

12

Технічна експертиза будівель і споруд / Технічний нагляд у будівництві

5

150

48

екзамен

2

52

13

Організація будівництва складних об’єктів  / Організація будівництва складних с-г об'єктів

4

120

48

диф.залік

2

53

14

Організація і управління у будівництві/ Планування і управління у проектуванні і будівництві

4

120

48

екзамен

2

53

 

Курсова робота: Організація і управління у будівництві/ Планування і управління у проектуванні і будівництві

1

30

 


2

53