№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Історія України

4

120

48

Екзамен

2

55

2

Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

6

180

88

Екзамен

1,2,3

46

3

Технологія, організація планування та управління в будівництві

6

90

36

Екзамен

6

53

4

Історія мистецтв

5

150

64

Екзамен

2

56

5

Історія архітектури та містобудування

9

270

164

Екзамен

3,4,5

56

6

Вища математика

4

120

56

Екзамен

1

54

7

Нарисна геометрія (побудова тіней)

5

150

64

Екзамен

2

37

8

Основи теорії споруд

4

120

42

Екзамен

3

56

9

Містобудівне право

4

120

48

Залік

1

211

10

Екологія та захист навколишнього середовища

4

120

56

Екзамен

4

19

11

Рисунок, живопис, скульптура

16

480

256

Залік

2,4,6

51

12

Основи та методи архітектурного проектування

4

120

56

Екзамен

1

56

13

Філософія

4

120

64

Екзамен

4

17

14

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

4

120

64

Екзамен

4

32

15

Архітектурне проектування:

 

 

 

 

 

 

 

а) Архітектурне проектування елементів зовнішнього благоустрою

4

120

64

Залік

2

51

 

б) Проектування малоповерхового житлового будинку

4

120

56

Екзамен

3

56

 

в) Проектування житлового будинку середньої поверховості

5

150

64

Екзамен

4

51

16

Типологія  будівель та споруд

5

150

64

Екзамен

4

56

17

Об’ємно-просторова композиція

4

120

56

Екзамен

1

51

18

Основи ландшафтної архітектури

4

120

48

Екзамен

8

51

19

Інженерний благоустрій територій

4

120

48

Екзамен

6

51

20

Кваліметрія

4

120

56

Екзамен

7

56

21

ЕОМ в архітектурному проектуванні

5

150

64

Диф.залік

2

56

22

Реставрація та реконструкція будівель і споруд

4

120

56

Екзамен

7

51

23

Технологія будівництва

4

120

48

Екзамен

8

53

2.Вибіркові навчальні дисципліни

24

Інженерне обладнання будівель

4

120

56

Екзамен

4

53

25

Конструкції будівель та споруд

8

240

124

Екзамен

4

52

26

Друга іноземна мова

4

60

32

Залік

8

46

27

Будівельна фізика

4

120

42

Екзамен

4

31

28

Професійно-архітектурна графіка

4

120

42

Екзамен

4

51

29

Планування та забудова сільських поселень

6

60

42

Залік

2

51

30

Економічна теорія

4

120

64

Екзамен

4

21

31

Основи геодезії

4

120

56

Залік

4

43

32

Архітектурне матеріалознавство

4

120

56

Екзамен

4

53

33

Основи економіки будівництва

4

120

24

Залік

8

52

34

Українська мова (за проф. спрямуванням)

4

120

56

Екзамен

3

55

35

Фізична культура

8

240

240

Залік

2,4

44

Цикл А (дисциплін підготовки спеціалізації архітектура будівель і споруд с. п.)

15

Архітектурне проектування:

 

 

 

 

 

 

 

г) Архітектурно-просторове вирішення будівель фермерського господарства

5

150

70

Екзамен

5

51

 

д) Проектування виробничих будівель і споруд агропромислового комплексу

5

150

80

Екзамен

6

51

 

ж) Проектування загальноосвітніх навчальних закладів

5

150

70

Екзамен

7

51

 

к) Сакральні будинки в архітектурі села

4

120

60

Екзамен

8

51

36

Планування та забудова громадського центру села

8

240

206

Екзамен

7,8

51

37

Основи дизайну архітектурного середовища

4

120

56

Екзамен

7

56

Цикл Д (дисциплін підготовки спеціалізації дизайн архітектурного середовища )

15

Архітектурне проектування:

 

 

 

 

 

 

 

г) Проектування об'єктів обслуговування с/г техніки для АПК

5

150

70

Екзамен

5

56

 

д) Архітектурно-дизайнерське вирішення підприємств з виробництва с/г продукції

5

150

80

Екзамен

6

56

 

ж) Архітектурне вирішення закладів торгівлі в архітектурному середовищі села

5

150

70

Екзамен

7

56

 

к) Сакральні будівлі та споруди в архітектурному середовищі сільських поселень

4

120

60

Екзамен

8

56

38

Теорія дизайну

4

120

56

Екзамен

5

56

39

Проектування архітектурного середовища

7

210

90

Екзамен

5,6

56

40

Дизайн архітектурного середовища

8

240

106

Екзамен

7,8

56

41

Основи планування та забудови сільських поселень

4

120

56

Екзамен

7

51

42

Організація, планування та управління в будівництві архітектурного середовища

4

120

36

Залік

8

53

3. Практична підготовка

1

Обмірна практика

3

90

 

Диф. залік

2

51

2

Геодезична

3

90

 

Диф. залік

2

43

3

Живопис та скульптура

6

180

 

Диф. залік

4

51

4

Виробничо-проектна

6

180

 

Диф. залік

6

51,56

5

Переддипломна

1,5

45

 

Диф. залік

8

51,56

4.Курсові проекти (роботи)

1

КП Проектування малоповерхового житлового будинку

2

60

 

 

3

56

2

КП Проектування житлового будинку середньої поверховості

2

60

 

 

4

51

Цикл А (курсові проекти спеціалізації архітектура будівель і споруд с.п.)

3

КП Архітектурно-просторове вирішення будівель фермерського господарства

2

60

 

 

5

51

4

КП Проектування виробничих будівель і споруд агропромислового комплексу

2

60

 

 

6

51

5

КП Проектування  загальноосвітніх навчальних закладів

2

60

 

 

7

51

6

КП Сакральні будинки в архітектурі села

2

60

 

 

8

51

Цикл Д (курсові проекти спеціалізації дизайн архітектурного середовища с.п.)

3

КП Проектування об'єктів обслуговування с/г техніки для АПК

2

60

 

 

5

56

4

КП Архітектурно-дизайнерське вирішення підприємств з виробництва с/г продукції

2

60

 

 

6

56

5

КП Архітектурне вирішення закладів торгівлі в архітектурному середовищі села

2

60

 

 

7

56

6

КП Сакральні будівлі та споруди в архітектурному середовищі сільських поселень

2

60

 

 

8

56