№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Історія України

4

120

80

екзамен

2

55

2

Українська мова за професійним спрямуванням

4

120

36

екзамен

3

55

3

Філософія

4

120

42

екзамен

5

17

4

Іноземна мова

14

420

204

екзамен, залік, залік

1, 2, 3

46

5

Вища математика та основи системного аналізу

15

450

268

залік, екзамен,

екзамен, екзамен

1,2,3,4

54

6

Фізика

6

180

106

залік, екзамен

1, 2

31

7

Хімія

4

120

70

екзамен

1

19

8

Теоретична механіка

7

210

80

екзамен

2

31

9

Комп’ютерні технології та основи програмування

5

150

70

екзамен

1

54

10

Екологія та захист навколишнього середовища

4

120

64

залік

4

19

11

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

42

екзамен

5

32

12

Технічна механіка рідини і газу

4

120

42

екзамен

5

33

13

Опір матеріалів

7

210

120

залік, залік

3,4

31

14

Будівельна механіка

10

300

162

екзамен, диф.залік, екзамен

5,6,7

52

15

Будівельне матеріалознавство

5

150

84

екзамен

1

53

16

Інженерна та комп'ютерна графіка

7

210

118

диф.залік, екзамен

2, 3

52

17

Метрологія і стандартизація

4

120

64

екзамен

2

53

18

Інженерна геодезія

4

120

64

екзамен

4

43

19

Інженерна геологія, основи і фундаменти

7

210

148

диф.залік, екзамен

5,6

52

20

Архітектура будівель і споруд

10

300

148

екзамен, екзамен, диф.залік

3,4,5

51

21

Будівельна техніка та виробнича база

4

120

70

екзамен

3

53

22

Технологія та організація будівництва

8

240

120

екзамен, екзамен

6, 7

53

23

Економіка будівництва

5

150

48

екзамен

8

52

24

Інженерне обладнання будівель

7

210

134

диф.залік, екзамен

5, 6

53

25

Економічна теорія

4

120

48

екзамен

4

21

27

Меліоративні та гідротехнічні споруди

5

150

48

екзамен

8

53

28

Планування міст і транспорт

4

120

48

екзамен

6

53

2. Вибіркові навчальні дисципліни:

1

Друга іноземна мова

6

180

92

залік, залік, залік

2, 3, 4

46

2

Містобудівне право

4

120

48

екзамен

6

211

3

Дисципліни гуманітарної підготовки

4

120

42

залік

7

 

4

Тваринництво/ Основи зберіганя с.-г продукції

4

120

56

залік

7

 

5

Дисципліни загальноуніверситетського вибору

4

120

48

залік

6

 

блок вибіркових дисциплін 1 ( Будівельні конструкції )

1

Металеві конструкції

8

240

130

диф.залік, екзамен

7, 8

52

2

Залізобетонні та кам'яні конструкції

8

240

130

диф.залік, екзамен

7, 8

52

3

Комп'ютерні методи у проектуванні конструкцій

4

120

48

екзамен

8

52

4

Технологія та організація зведення будівель і споруд

4

120

56

екзамен

7

53

блок вибіркових дисциплін  2  (Технологія та організація будівництва)

1

Проектування будівельних конструкцій

10

300

158

диф.залік, екзамен

7, 8

52

2

Системи автоматизованого проектування у будівництві

4

120

48

екзамен

8

52

3

Іноваційна діяльність у будівництві

4

120

36

диф.залік

8

53

4

Зведення і монтаж будівель і споруд

4

120

56

екзамен

7

53

5

Управління, планування та організація будівництва

6

120

36

екзамен

8

53

3. Практична підготовка

нормативні

1

Практикум з комп’ютерних технологій та основ програмування

3

90

 

 

2

52

2

Практика з інженерної геодезії

3

90

 

 

4

53

3

Практика з комп’ютерної графіки

3

90

 

 

6

52

вибіркові

5

Практика з будівельного матеріалознавства / Практика з основ будівельної справи

6

180

 

 

2

53

6

Практика з виробничої бази будівництва /    Практика будівельної техніки

6

180

 

 

4

53

7

Виробничо-технологічна практика / Виробничо-проектна практика

6

180

 

 

6

53

4. Курсові роботи, проекти:

1

Курсовий проект Технологія будівництва

2

60

 

 

6

53

2

Курсова робота Компютерна графіка

1

30

 

 

3

52

3

Курсова робота Архітектура будівель і споруд

1

30

 

 

4

51

до блоку вибіркових дисциплін 1

4

Курсовий проект  Залізобетонні та кам’яні конструкції

2

60

 

 

8

52

5

Курсова робота Металеві конструкції

1

30

 

 

8

52

до блоку вибіркових дисциплін 2

4

Курсова робота Проектування будівельних конструкцій

1

30

 

 

8

52

6

Курсовий проект Зведення і монтаж будівель і споруд

2

60

 

 

7

53

5.Атестація випускників

 

Атестаційний екзамен

3

90

 

 

8