21 вересня 2017 р. на факультеті будівництва та архітектури ЛНАУ в рамках Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК» проходила конференція «Актуальні проблеми будівництва та архітектури».

У роботі конференції взяли участь 23 студенти, в тому числі 6 представників з інших навчальних закладів, зокрема Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного університету «Львівська політехніка».

На конференції було представлено актуальні доповіді, які стосувалися насамперед таких питань:

- ефективні конструктивні елементи будівель і споруд, принципи їх проектування;

- сучасні архітектурні та дизайнерські прийоми у вирішенні питань планування та озеленення сільськогосподарських будівель та споруд;

- сучасні математичні моделі та програмні комплекси, що використовуються у розрахунках і визначенні напружено-деформованого стану будівель та споруд.

За активну участь у конференції було відзначено кращих молодих науковців. Зокрема, грамоти ректора університету отримали студенти Національного університету водного господарства та природокористування Богдан Караван, Тарас Місюк, Павло Попрожук, а також студент 7 курсу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Михайло Левко. Грамоти декана факультету будівництва та архітектури отримали Роман Гладиш (Буд-71), Софія Сидоренко (Буд-71), Людмила Білоус (Арх-71), Наталія Філіппович (студентка ІІІ курсу НУ «ЛП») і Олена Маковецька (Арх-31).