НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Методологія і організація наукових досліджень

 

3

 

 

4

Охорона праці в галузі та цивільний захист

 

 

 

4

Педагогіка

 

1

 

 

4

Усього

 

 

 

 

12,0

Договірне право

1

 

 

 

6

Підприємницькі ризики

 

2

 

 

4

Інфраструктура підприємницької діяльності

1

 

 

 

6

Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів

2

 

 

 

6

Економічна безпека

2

 

 

 

6

Захист прав споживачів

3

 

 

 

4

Митне та податкове законодавство

3

 

 

 

4

Біржове право

2

 

 

 

6

Усього

42,0

Організація агробізнесу

3

 

 

 

4

Мерчандайзинг

 

1

 

 

4

Споживча кооперація

1

 

 

 

6

Бізнес-процеси

 

3

 

 

4

Митна вартість

 

1

 

 

4

Митні режими

 

1

 

 

4

Митні платежі і збори

1

 

 

 

6

Митне регулювання ЗЕД

 

3

 

 

4

К/Р з споживчої кооперації

 

 

 

1

1

К/Р з інфраструктури підприємницької діяльності

 

 

 

1

1

К/Р з обгрунтування та експертизи бізнес-проектів

 

 

 

2

1

К/Р з підприємницьких ризиків

 

 

 

3

1

Усього

4,0

Виробнича практика

6

Переддипломна практика

3

Державна атестація

18

Усього

27,0

Загальна кількість

90,0