НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Фінанси страхових організацій

1

 

 

 

5

Фінансовий аналіз

2

 

 

 

5

Усього





10,0

Бюджетний менеджмент

2

 

 

 

5

Страховий менеджмент

2

 

 

 

5

Фінансовий менеджмент

1

 

 

 

5

Актуарні розрахунки у страхуванні

 

2

 

 

3

Податковий менеджмент

1

 

 

 

5

Банківський менеджмент

1

 

 

 

5

Усього





28,0

К/Р з фінансового менеджменту

 

 

 

1

1

К/Р з податкового менеджменту

 

 

 

1

1

К/Р з управління фінансовою санацією підприємства

 

 

 

2

1

Усього





3,0

Педагогіка

 

2

 

 

3

Етика

 

 

 

 

 

Естетика

 

 

 

 

 

Психологія

 

 

 

 

 

Усього





3,0

Управління фінансовою санацією

2

 

 

 

5

Оподаткування суб'єктів підприємництва

 

 

 

 

 

Мікрофінансове бюджетування

 

 

 

 

 

Бюджетування і контролінг у банку

 

 

 

 

 

Фінансовий контролінг

 

1

 

 

3

Фінансова безпека

 

 

 

 

 

Управління фінансовими ризиками

 

 

 

 

 

Управління фінансовою безпекою

 

 

 

 

 

Ринок фінансових послуг

 

1

 

 

3

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

 

 

 

 

 

Міжнародні фінанси

 

 

 

 

 

Мікрофінансовий ризик-менеджмент

 

 

 

 

 

Усього





11,0

Усього за вибірковою частиною





14,0